Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 8 - Tuần 14, Tiết 14, Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (Tiết 1)

Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 8 - Tuần 14, Tiết 14, Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (Tiết 1)

Nội dung bài

Đặt vấn đề

Nội dung bài học

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà.

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ

Quyền và nghĩa vụ của ông bà

I. Đặt vấn đề

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

 

ppt 27 trang phuongtrinh23 27/06/2023 1670
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 8 - Tuần 14, Tiết 14, Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 
Kiểm tra miệng 
Câu hỏi:Thế nào là LĐ tự giác và sáng tạo ? 
=> Lao động tự giác : ; Chủ động làm việc không đợi ai phải nhắc nhở không do áp lực từ bên ngoài 
- Lao động sáng suy nghĩ tìm tòi những cái mới tìm ra cách giải quyết tối ưu và không ngừng nâng cao hiệu quả chất lượng công việc 
Kiểm tra miệng 
Hậu quả của việc LĐ không tự giác và sáng tạo là gì ?: 
- Lao động không đạt kết quả cao 
- Chán nản, dễ bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội 
- Ảnh hưởng xấu đến bản thân, gia đình và xã hội. 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
Nội dung bài 
Đặt vấn đề 
Nội dung bài học 
Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà. 
Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ 
Quyền và nghĩa vụ của ông bà 
Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 
I. Đặt vấn đề 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
? (1) Em hiểu thế nào và câu ca dao trên 
 Câu ca dao nói về tình cảm cảm gia đ ình. Công ơn to lớn của cha mẹ đối với con cái, bổn phận của con cái phải kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ-người sinh ra mình 
? (2) Tình cảm gia đình đối với em quan trọng như thế nào? 
 Tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng, cao quý đối với em. 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
I. Đặt vấn đề 
  Đọc mẫu chuyện 2 SGK, tr31. 
Thảo luận theo bàn ( 2’) 
? Em đồng tình và không đồng tình với cách cư xử của nhân vật nào trong hai mẫu chuyện trên ? Vì sao ? 
- Đồng tình với cách cư xử của Tuấn đối với ông bà. 
- Không thể chấp nhận việc làm của con trai cụ Lam. Làm như thế là bất hiếu. 
* Là con cháu phải biết yêu thương, kính trọng, chăm sóc ông bà cha mẹ. 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
I. Đặt vấn đề 
Theo em gia đình có vai trò như thế nào đối với xã hội và mỗi con người? 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
I. Đặt vấn đề 
Gia đình 
+ Là tế bào của xã hội. 
+ Là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người. 
+ Là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách. 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
I. Đặt vấn đề 
Tư liệu tham khảo: 
• Hiến pháp năm 1992 
Điều 64: “ Gia đình là tế bào của xã hội [...] cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con thành những công dân tốt.... Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con. 
• Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 
Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình: 
3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con. 
5. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
Trò chơi: Chia lớp thành 2 đội 
Hãy tìm những việc làm đúng và không đúng trong cách cư xử của các thành viên trong gia đình? 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
ĐỘI 1 - Việc làm đúng 
ĐỘI 2 -Việc làm không đúng 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
Đội 1 - Việc làm đúng 
Đội 2 - Việc làm không đúng 
- Động viên an ủi, tâm sự với các con. 
- Tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho các con. 
- Tôn trọng ý kiến của con. 
- Gia đình và các con luôn quan tâm đến ông bà. 
- Anh em luôn hoà thuận. 
- Bố mẹ gương mẫu với các con. 
- Ông bà cũng có trách nhiệm dạy dỗ con cháu.... 
- Quát, khắt khe, nghiêm khắc 
- Nuông chiều con. 
- Can thiệp thô bạo vào tình cảm và ý thích con cái. 
- Đánh con, mắng chửi con. 
- Quan tâm đến con riêng. 
- Hành hạ con riêng của vợ hoặc chồng. 
- Con cái vô lễ với bố mẹ. 
- Coi thường ông bà. 
- Anh em đánh nhau.... 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
Quan sát và cho biết suy nghĩ của em về các bức tranh? 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
Bố cũng thường làm như vậy khi bằng tuổi con. 
1 
3 
Con có chuyện gì băn khoăn con có thể trao đổi với mẹ nhé 
? Nêu quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái? 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH( TIẾT 1) 
I. Đặt vấn đề 
II. Nội dung bài học 
Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà 
a. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ 
Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ 
+ Nuôi dạy con thành người công dân tốt. 
+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con. 
Ví dụ : Đảm bảo cho con được hưởng đầy đủ các quyền: 
- Quyền được bảo vệ 
 Quyền được chăm sóc 
- Quyền được giáo dục 
+Tôn trọng ý kiến của con 
 Phân biệt đối xử giữa các con. 
 Ngược đãi, xúc phạm, ép buộc con làm điều trái pháp luật ,trái đạo đức . 
+ Không được: 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH( TIẾT 1) 
1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà 
I. Đặt vấn đề 
II. Nội dung bài học 
Luật hôn nhân gia đình năm 2014 
 Điều 69. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ 
1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. 
2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 
3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự. 
4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. 
? Nêu quyền và nghĩa vụ của ông bà đối với con cháu? 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
I. Đặt vấn đề 
II. Nội dung bài học 
Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà 
 a. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ 
 b. Quyền và nghĩa vụ của ông, bà 
b. Quyền và nghĩa vụ của ông, bà 
+ Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu. 
+ Nuôi dưỡng cháu chưa thành niên hoặc cháu thành niên bị tàn tật nếu không có người nuôi dưỡng. 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà 
I. Đặt vấn đề 
II. Nội dung bài học 
a. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ 
 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 
 Điều 104. Quyền, nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại và cháu . 
1. Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu; trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 105 của Luật này thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu. 
? Nêu những câu tục ngữ, ca dao, câu thơ, bài hát nói về tình cảm gia đình? 
TRÒ CHƠI AI THÔNG MINH HƠN 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH( TIẾT 1) 
? Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà. 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
Hướng dẫn ôn tập 
* Đối với tiết học này: 
 Về học thuộc bài 
 Làm bài tập 1, 2 SGK/33 
* Đối với tiết học sau: 
 Xem trước nội dung phần còn lại: Quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với cha mẹ, ông bà(tt) 
 Xem trước các bài tập còn lại 
Ôn tập chuẩn bị Kiểm tra HKI. 
Tiết 14 Bài 12 
Tuần 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_8_tuan_14_tiet_14_bai_12_quy.ppt