Giáo án môn Toán Lớp 8 - Tuần 15, Tiết 30: Luyện tập - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Thị Cẩm Thu

Giáo án môn Toán Lớp 8 - Tuần 15, Tiết 30: Luyện tập - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Thị Cẩm Thu

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Củng cố quy tắc phép trừ phân thức

 2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng thực hiện phép trừ các phân thức, đổi dấu phân thức, thực hiện một dãy phép tính cộng, trừ phân thức

 3. Thái độ:

- Biểu diễn các đại lượng thực tế bằng một biểu thức chứa x

 4. Phát triển năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP:

- Cộng, trừ các phân thức đại số

III. CHUẨN BỊ:

- GV: Bảng phụ ghi sẵn đề bài tập, SGK, SBT.

- HS: SGK, SBT, dụng cụ học tập, bảng nhóm, bút viết bảng.

 

doc 3 trang Phương Dung 02/06/2022 2390
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán Lớp 8 - Tuần 15, Tiết 30: Luyện tập - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Thị Cẩm Thu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: LT – Tiết:30
Tuần dạy:15
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:
 - Củng cố quy tắc phép trừ phân thức 
 2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng thực hiện phép trừ các phân thức, đổi dấu phân thức, thực hiện một dãy phép tính cộng, trừ phân thức
 3. Thái độ:
- Biểu diễn các đại lượng thực tế bằng một biểu thức chứa x
 4. Phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ.
II. NỘI DUNG HỌC TẬP:
- Cộng, trừ các phân thức đại số
III. CHUẨN BỊ:
- GV: Bảng phụ ghi sẵn đề bài tập, SGK, SBT.
- HS: SGK, SBT, dụng cụ học tập, bảng nhóm, bút viết bảng. 
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1 phút)
 GV: Kiểm diện sĩ số học sinh.
 HS: Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
 2. Kiểm tra miệng: Đưa vào phần sửa bài tập
 3. Tiến trình bài học: (38 phút)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Sửa bài tập cũ(10ph)
GV: Gọi 1 HS lên bảng
Phát biểu quy tắc trừ hai phân thức (4đ)
Áp dụng: Sửa bài 29d/50 SGK (6đ)
HS: 1 HS được gọi lên bảng và các HS khác quan sát, nhận xét
GV: Kiểm tra BTVN của một vài HS
GV: Nhận xét và cho điểm
Hoạt động 2: Luyện tập mới ( 25 phút )
BT 33b/50 SGK
Làm phép tính:
GV: Yêu cầu học sinh nhận dạng bài tập và yêu cầu giải.
HS: Lên bảng thực hiện, dưới lớp làm vào vở.
GV: Cùng HS nhận xét.	
BT 34b/50 SGK
Dùng quy tắc đổi dấu rồi thực hiện phép tính:
HS: Thảo luận theo nhóm và đại diện nhóm nhanh nhất lên trình bày
GV: Nhận xét, sửa sai và chốt lại cách giải.
BT 35b/50 SGK
Thực hiện phép tính:
GV: Cho HS nhận xét bài tập và thảo luận theo nhóm
HS: Đại diện 4 nhóm lên treo bảng
GV: Nhận xét, sửa sai và cho điểm nhóm làm đúng
BT 36/51 SGK
GV: Theo kế hoạch sản xuất 10000 sản phẩm trong x ngày. Vậy 1 ngày sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
HS: Trả lời .
Tương tự làm các câu còn lại.
Hoạt động 3: Rút ra bài học kinh nghiệm (3 phút)
GV: Qua các bài tập trên, các em rút ra được bài học gì?
HS: Đưa ra ý kiến của mình
GV: Treo bảng phụ và chốt lại bài học kinh nghiệm
1/ Sửa bài tập cũ
Bài 29d/50 SGK
2/ Luyện tập mới
Bài 33b/50 SGK: 
 = 
= = 
== 
Bài 34b/50 SGK
 = 
=
=
== 
= = 
= = .
Bài 35b/50 SGK
Thực hiện phép tính:
 = =
=
=
Bài 36/51 SGK
- Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là: 
- Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày là : 
- Số sản phẩm làm thêm trong 1 ngày là: 
 - 
3/ Bài học kinh nghiệm:
- Cần nắm vững quy tắc đổi dấu và quy tắc trừ hai phân thức
- Nhớ: 
 4. Tổng kết: (4 phút)
GV: Nêu phương pháp chung để giải các bài tập trên.
HS: Đưa ra ý kiến của mình
GV: Cho HS nhận xét và bổ sung
Đáp án
Phương pháp
+ Phân tích mẫu thành nhân tử (nếu có)
+ Xác định MTC
+ Quy đồng mẫu các phân thức
+ Cộng, trừ các phân thức cùng mẫu
+ Phân tích tử thành nhân tử và rút gọn (nếu có)
 5. Hướng dẫn học tập: (2 phút)
Đối với bài học ở tiết học này:
Xem lại các dạng bài tập đã giải.
Làm bài tập 33a; 34a; 35a/50SGK
Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
Chuẩn bị bài tiết 31: " Phép nhân các phân thức đại số "
Ôn lại quy tắc nhân hai phân số, các tính chất cơ bản của phép nhân phân số.
Chuẩn bị máy tính bỏ túi.
V. PHỤ LỤC:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_toan_lop_8_tuan_15_tiet_30_luyen_tap_nam_hoc_201.doc