Giáo án môn Toán Lớp 8 - Tuần 15, Tiết 32: Luyện tập

Giáo án môn Toán Lớp 8 - Tuần 15, Tiết 32: Luyện tập

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

 - Củng cố quy tắc phép trừ phân thức

 2. Kỹ năng:

-Thực hiện thành thạo phép trừ các phân thức, đổi dấu phân thức, thực hiện một dãy phép tính cộng, trừ phân thức

- Biểu diễn các đại lượng thực tế bằng một biểu thức chứa x.

3. Về phẩm chất: Trung thực, tự trọng, tự tin, có trách nhiệm với bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Nội dung bài tập, phấn màu, bảng phụ.

2. Học sinh: làm các bài tập đã ra về nhà.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

* Kiểm tra bài cũ

+ HS1: Phát biểu quy tắc trừ hai phân thức.

Chữa bài 29d

 

doc 3 trang Phương Dung 02/06/2022 5012
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán Lớp 8 - Tuần 15, Tiết 32: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: LT – Tiết:32
Tuần dạy:15
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức
 - Củng cố quy tắc phép trừ phân thức 
 2. Kỹ năng:
-Thực hiện thành thạo phép trừ các phân thức, đổi dấu phân thức, thực hiện một dãy phép tính cộng, trừ phân thức
- Biểu diễn các đại lượng thực tế bằng một biểu thức chứa x.
3. Về phẩm chất: Trung thực, tự trọng, tự tin, có trách nhiệm với bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Nội dung bài tập, phấn màu, bảng phụ.
2. Học sinh: làm các bài tập đã ra về nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
* Kiểm tra bài cũ
+ HS1: Phát biểu quy tắc trừ hai phân thức.
Chữa bài 29d
Bài 29d/50 SGK
+ HS2: 	Chữa bài 30b
- HS: Hai học sinh thực hiện trên bảng.
- GV:Nhận xét và cho điểm.
* Vào bài: Vận dụng các quy tắc về phép trừ chúng ta tiến hành tiết luyện tập.
A. KHỞI ĐỘNG
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
Hoạt động 1: Làm bài tập
- Mục tiêu: HS làm các bài tập thực hiện phép trừ.
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại, gợi mở, thuyết trình 
- Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm
- Phương tiện dạy học: sgk
- Sản phẩm: bài 
Nội dung
Sản phẩm
1) Luyện tập 
* GV ghi bài tập1gồm 33b, 34b, 35b, yêu cầu:
- HS quan sát nêu cách làm
- Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm làm 1 câu.
- HS thảo luận, tìm cách phân tích.
GV quan sát, theo dõi, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
Cá nhân HS lên bảng trình bày.
GV nhận xét, đánh giá.
GV lưu ý cho hs các nội dung:
- Cần nắm vững quy tắc đổi dấu và quy tắc trừ hai phân thức
- Nhớ: 
Bài 33b/50 SGK: 
 = 
= = 
== 
Bài 34b/50 SGK
 = 
=
=
== 
= = 
= = .
Bài 35b/50 SGK
Thực hiện phép tính:
 = =
=
=
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Hoạt động 2: Bài tập
- Mục tiêu: Áp dụng kiến thức để giải toán có lời giải liên quan đến nội dung thực tế.
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình
- Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân.
- Phương tiện dạy học: sgk, phấn màu
- Sản phẩm: Bài 36
Nội dung
Sản phẩm
* GV ghi bài tập 36, yêu cầu HS thực hiện theo các bước:
Bài toán này có mấy đại lượng?
Là những đại lượng nào?
Mối liên hệ giữa chúng ?
Cá nhân HS trình bày.
GV nhận xét, đánh giá.
Câu b cho hs tính và trả lời.
Bài 36/51 SGK
a) - Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là: 
- Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày là : 
- Số sản phẩm làm thêm trong 1 ngày là: 
 - 
b) Với x= 25 thì biểu thức - có giá trị bằng: .= 420- 400= 20
Vậy Khi x- 25 thì số sản phẩm làm thêm trong một ngày là 20 sản phẩm.
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ
-Xem lại các dạng bài tập đã giải.
-Làm bài tập 33a; 34a; 35a/50SGK
-Chuẩn bị bài tiết 31: " Phép nhân các phân thức đại số "
-Ôn lại quy tắc nhân hai phân số, các tính chất cơ bản của phép nhân phân số.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_toan_lop_8_tuan_15_tiet_32_luyen_tap.doc