Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 16: Phương trình hóa học - Nguyễn Thị Oai

Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 16: Phương trình hóa học - Nguyễn Thị Oai

Em hãy tìm hiểu những phản ứng hóa học xảy ra trong tự nhiên và lập PTHH cho phản ứng đó? Từ đó em có lời khuyên gì cho mọi người?

Nhóm 1: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình đốt than đá (thành phần chính là C)

Nhóm 2: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình quang hợp của cây xanh

Nhóm 3: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình sắt để trong không khí bị gỉ?

Nhóm 4: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình sử dụng bột nở (Thành phần là NaHCO3) để làm bánh bao.

 

pptx 32 trang phuongtrinh23 28/06/2023 1940
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 16: Phương trình hóa học - Nguyễn Thị Oai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 
Các quý thầy cô về dự giờ! 
Môn: Hóa Học 8 
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Oai 
 Trường THCS Tiền Yên- Hoài Đức - Hà Nội. 
Chúc các em có một giờ học thật lý thú và bổ ích! 
2 
3 
4 
Khởi động 
Trò chơi 
LEO NÚI 
Thể lệ 
 * Cuộc chơi gồm tất cả học sinh tham dự; 
Chuẩn bị: Mỗi học sinh chuẩn bị các đáp án A,B,C,D. 
Luật chơi: 
 + Chương trình sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi. H ọc sinh suy nghĩ đáp án trong 15s sau khi có hiệu lệnh “hết giờ” HS giơ đáp án : 
 + Nếu trả lời đúng thì được tiếp tục chơi và trả lời câu tiếp theo. . + Nếu sai bị loại khỏi cuộc chơi. 
 H ọc sinh còn lại cuối cùng sẽ dành chiến thắng . 
Phần thưởng : là những bông hoa học tốt 
 PTHH dùng để biểu diễn ... 
n guyên tố hóa học 
A 
p hản ứng hóa học . 
B 
 c hất 
c 
Cả 3 đáp án trên 
D 
Câu 1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hết giờ 
Leo núi 
 Sắp xếp theo trình tự các bước lập PTHH đúng ? 
Cân bằng số nguyên tử của 
mỗi nguyên tố 
A 
Viết PTHH. 
B 
Viết sơ đồ phản ứng 
c 
Câu 2 
Leo núi 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hết giờ 
 C - A - B 
Đáp án 
H ệ số và CTHH thích hợp đặt vào dấu ? lần lượt 
 trong PTHH sau là 
 CaO + ? HNO 3 Ca(NO 3 ) 2 + ? 
2 và H 2 
A 
 3 và H 2 O 
B 
2 và HCl 
C 
2 và H 2 O 
D 
Câu 3 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hết giờ 
Leo núi 
 Bài 6 (tr-58-sgk) : Đốt cháy P đỏ trong không khí. 
 Biết rằng P đỏ tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P 2 O 5 . 
Theo em bạn nào lập PTHH của phản ứng đúng? 
Bạn An: P 2 + O 2 to P 2 O 5 
A 
 Bạn Bình: P + O 2 to PO 2 
B 
 Bạn Hoa: 2P + 5O to P 2 O 5 
C 
Bạn Tú : 4P + 5O 2 to 2P 2 O 5 
D 
Câu 4 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hết giờ 
Leo núi 
 Cho PTHH: 4 P + 5 O 2 to 2 P 2 O 5 
Tỉ lệ giữa các hệ số trước các CTHH lần lượt là ? 
 4 : 5 : 2 
A 
 4 : 10 : 2 
B 
 1 : 2 : 7 
C 
 2 : 5 : 7 
D 
Câu 5 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Leo núi 
Xét PTHH của câu 4 ( Bài 6 (tr-58-sgk ) 
VD: PTHH: 4 P + 5 O 2 to 2 P 2 O 5 
Tiết 2 3 - Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC ( T 2 ) 
I. Lập phương trình hóa học (PTHH) 
1. PTHH 
2 . Các bước lập PTHH 
I I . Ý nghĩa của phương trình hóa học (PTHH) 
I I . Ý nghĩa của phương trình hóa học (PTHH) 
VD: Theo PTHH: 4 P + 5 O 2 to 2 P 2 O 5 
? Các cách viết sau: 4P, 5O 2 , 2P 2 O 5 lần lượt chỉ ý gì ? 
I I . Ý nghĩa của phương trình hóa học (PTHH) 
VD: Theo PTHH: 4 P + 5 O 2 to 2 P 2 O 5 
Thảo luận nhóm cặp: ( 5 ’) 
?Dựa vào PTHH trên, Em hãy cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất, các cặp chất trong phản ứng ? Tỉ lệ đó nghĩa là gì? 
Tỉ lệ: 
 - Số nguyên tử P : số phân tử O 2 : số phân tử P 2 O 5 = .... 
 - Số nguyên tử P : số phân tử O 2 = .... 
 - Số nguyên tử P : số phân tử P 2 O 5 = .... 
- số phân tử O 2 : số phân tử P 2 O 5 = .... 
? Qua ví dụ trên, em hãy rút ra ý nghĩa của PTHH? 
* Kết luận: 
 PTHH cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất, . các cặp chất trong phản ứng. 
 (Tỉ lệ này đúng = tỉ lệ giữa các hệ số trước CTHH của các chất tương ứng) 
- Em hãy tìm hiểu những phản ứng hóa học xảy ra trong tự nhiên và lập PTHH cho phản ứng đó? Từ đó em có lời khuyên gì cho mọi người? 
Nhóm 1: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình đốt than đá (thành phần chính là C) 
Nhóm 2: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình quang hợp của cây xanh 
Nhóm 3: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình sắt để trong không khí bị gỉ? 
Nhóm 4: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình sử dụng bột nở (Thành phần là NaHCO 3 ) để làm bánh bao... 
Nhóm 1: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình đốt than đá (- thành phần của than đá 
lập PTHH cho các phản ứng xảy ra trong quá trình đốt than đá 
Lời khuyên 
Bếp than tổ ong 
Nhóm 1: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình đốt than đá 
Thành phần của than đá: chứa 98% C, 0,5% tạp chất S và 1,5% tạp chất 
không cháy được 
Các PTHH xảy ra khi đốt cháy than đá 
1 ) C + O 2 to CO 2 
2) S + O 2 to SO 2 
-Nếu đốt than trong điều kiện thiếu không khí (ủ bếp) thì xảy ra pư 
3) CO 2 + C to CO (Hít vào nhiều gây ngộ độc có thể dẫn đến tử vong) 
* Nhận xét: Khí CO 2 gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất ngày càng nóng lên 
- Khí SO 2 nếu hít vào sẽ gây ho, viêm đường hô hấp, gây mưa axit 
=> Lưu ý: Không ủ bếp than trong phòng kín 
- Khuyến cáo không nên sử dụng than đá làm nhiên liệu trong đời sống 
- Các PTHH 
Nhóm 2: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. 
- Chú thích 
lập PTHH cho phản ứng xảy ra trong quá trình quang hợp 
Lời khuyên 
Video sự quang hợp của cây xanh https :// www.youtube.com/watch?v=I7QoYytoGjs  
Nhóm 3: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình sắt để trong không khí bị gỉ (oxi hóa)? 
- Chú thích 
lập PTHH cho phản ứng xảy ra trong quá trình sắt gỉ (oxi hóa) 
Lời khuyên 
Nhóm 4: Tìm hiểu phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình sử dụng bột nở (Thành phần là NaHCO 3 ) để làm bánh bao... 
- Chú thích 
lập PTHH cho phản ứng xảy ra trong quá trình hấp (nướng bánh) 
Lời khuyên 
NHIỆM VỤ VỀ NHÀ 
 - Soạn trước bài 17: bài luyện tập 3 
- Chuẩn bị các sơ đồ tư duy tổng kết chương II 
 ( Phản ứng hóa học, PTHH) 
Nhóm 1: trình bày bài tập 1(tr60-sgk) 
Nhóm 2: trình bày bài tập 3 (tr61-sgk) 
Nhóm 3: trình bày bài tập 4 (tr61-sgk) 
Nhóm 4: trình bày bài tập 5 (tr61-sgk) 
Hoạt động cá nhân 
Hoạt động nhóm (5’) 
Tiết 22- Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (T1) 
I. Lập phương trình hóa học (PTHH) 
1. PTHH 
2 . Các bước lập PTHH 
? Em hãy dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lại kiến thức của tiết học trước ? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_16_phuong_trinh_hoa_hoc_nguyen_t.pptx