Bài giảng Vật lí Lớp 8 - Tiết 9: Bài tập về lực đẩy Ác-si-mét

Bài giảng Vật lí Lớp 8 - Tiết 9: Bài tập về lực đẩy Ác-si-mét

Bài tập 1: Một vật có thể tích 3 dm3 được nhúng chìm trong nước. Tính lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật ?

Giải:

Lực đẩy acsimét tác dụng lên vật:

FA = d.V=10.000.0,003= 30(N)

Bài tập 2: Một vật có thể tích 12 dm3 được nhúng vào chậu nước. Tính lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật. Biết chỉ có 2/3 thể tích của vật chìm trong nước

Bài tập 3: Một vật có khối lượng 15kg, khi bỏ vật vào trong nước thì thấy vật đứng yên trong nước. Vật có thể tích là bao nhiêu ?

 

ppt 7 trang thuongle 40400
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lí Lớp 8 - Tiết 9: Bài tập về lực đẩy Ác-si-mét", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 35BÀI TẬP VỀ LỰC ĐẨY ACSIMÉT -VNENTIẾT 9KIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Khi một vật nhúng vào trong chất lỏng vật chịu tác dụng bởi những lực nào ?Đáp án: Vật chịu tác dụng bởi 2 lực : lực đẩy acsimét có chiều từ dưới lên và trọng lực có chiều từ trên xuống ?Câu 2: Khi vật đứng yên trong chất lỏng thì trọng lực và lực đẩy acsimét sẽ như thế nào ?Đáp án: Khi vật đứng yên trong chất lỏng thì lực đẩy acsimét và trọng lực của vật cân bằng nhau. FA = PTIẾT 9: BÀI TẬP VỀ ACSIMÉT Bài tập 1: Một vật có thể tích 3 dm3 được nhúng chìm trong nước. Tính lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật ?Tóm tắt:V= 3dm3 = 0,003m3d = 10.000N/m3 FA = ? N 	Giải:Lực đẩy acsimét tác dụng lên vật:FA = d.V=10.000.0,003= 30(N)TIẾT 9: BÀI TẬP VỀ ACSIMÉT Bài tập 2: Một vật có thể tích 12 dm3 được nhúng vào chậu nước. Tính lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật. Biết chỉ có 2/3 thể tích của vật chìm trong nướcTóm tắt:V= 12dm3 = 0,012m3d = 10.000N/m3 FA = ? N 	Giải:Thể tích vật chiếm chỗ trong nước:Lực đẩy acsimét tác dụng lên vật:FA = dxVcc=10.000x0,008= 80(N)Bài tập 3: Một vật có khối lượng 15kg, khi bỏ vật vào trong nước thì thấy vật đứng yên trong nước. Vật có thể tích là bao nhiêu ? Tóm tắt:m = 15kgd = 10.000N/m3 FA = ? N 	Giải:Độ lớn của lực đẩy acsimét:FA = P= 10m = 10x15=1500NThể tích của vật:Bài tập 4: Một chiếc sà lan hình hộp dài 4m, rộng 2m. Xác định trọng lượng của sà lan biết sà lan ngập trong nước 0,5m ? Tóm tắt:l = 4mr = 2m h = 0,5md= 10.000N/m3P = ? NhlrThể tích của sà lan ngập trong nước:V = l x r x h = 4 x 2 x 0,5 = 4 (m3)Lực đẩy acsimét tác dụng lên sà lan:FA = d x V = 10.000 x 4 = 40.000 (N)Vì sà lan đứng yên trong nước nên lực đẩy acsimét bằng trọng lượng của vậtP = FA = 40.000NVề nhà soạn các câu hỏi trong đề cương ôn tập Làm các bài tập trong đề cương ôn tập - Xem lại cách giải các dạng toán:+ Tính vận tốc, vận tốc trung bình+ Tính áp suất, áp suất chất lỏng.+ Tính lực đẩy acsimét, sự nổi HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_8_tiet_9_bai_tap_ve_luc_day_ac_si_met.ppt