Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Tiết 27, Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam - Nguyễn Thị Thương

Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Tiết 27, Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam - Nguyễn Thị Thương

1. Giai đoạn Tiền Cambri

2. Giai đoạn Cổ kiến tạo

- Có nhiều vận động tạo núi lớn làm thay đổi hình thể nước ta so với trước.

-> + Phần lớn lãnh thổ đã trở thành đất liền .

+Một số dãy núi hình thành do các vận động tạo núi .

 + Xuất hiện các khối núi đá vôi và các bể than đá lớn tập trung ở miền Bắc và rải rác ở một số nơi .

Những vận động tạo núi đã tác động đến lãnh thổ nước ta như thế nào ?

 - Giai đoạn này có những vận động tạo núi lớn nào?

- Dựa hình 25.1 kể tên các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh .

 

ppt 16 trang phuongtrinh23 27/06/2023 230
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Tiết 27, Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam - Nguyễn Thị Thương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Địa lí 8 
Gv: Nguyễn Thị thương 
Kiểm tra bài cũ: 
 Câu 2: Nêu ý nghĩa của biển Việt Nam ? 
 Câu 1: Nêu vị trí, giới hạn vùng biển Việt Nam ? 
- Biển Đông là một biển lớn với diện tích khoảng 3.447.000km 2, tương đối kín, nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á. 
 - Vùng biển Việt Nam là một bộ phận biển Đông, diện tích khoảng 1 triệu km 2 . 
* Biển có ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. 
- Thuận lợi: 
+ Phát triển kinh tế toàn diện, hội nhập và giao lưu kinh tế. 
- Khó khăn: 
+ Nhiều thiên tai: bão, lũ lụt, triều cường... 
Tiết 27. Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM . 
- Dựa thông tin sách giáo khoa và bảng 25.1 cho biết :Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam chia làm mấy giai đoạn? Đọc tên những giai đoạn đó ? 
-542 triệu năm 
Giai đoạn Cổ kiến tạo 
Giai đoạn Tân kiến tạo 
Giai đoạn Tiền Cambri 
+ Giai đoạn Tân kiến tạo 
Gồm 3 giai đoạn: 
+ Giai đoạn Tiền Cambri 
+ Giai đoạn Cổ kiến tạo 
-542 triệu năm 
Giai đoạn Cổ kiến tạo 
Giai đoạn Tân kiến tạo 
Giai đoạn Tiền Cambri 
- Dựa vào thông tin sách giáo khoa và bảng 25.1 cho biết giai đoạn Tiền Cambri cách ngày nay bao nhiêu năm? 
1. Giai đoạn Tiền Cambri 
- Cách ngày nay khoảng 542 triệu năm. 
Tiết 27. Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 
Đặc điểm chính lãnh thổ Việt Nam trong giai đoạn này ? 
- Đại bộ phận lãnh thổ nước ta còn là biển. 
1. Giai đoạn Tiền Cambri 
- Giai đoạn Tiền Cambri đ ịa hình nước ta có những mảng nền cổ nào? Xác định những mảng nền cổ đó. 
Tiết 27. Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 
- Phần đất liền có những mảng nền cổ : Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn, Sông Mã, Pu Hoạt , Kon Tum. 
1. Giai đoạn Tiền Cambri 
- Sinh vật còn rất ít và đơn giản . 
- Khí quyển rất ít ô xi. 
Tiết 27. Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 
Sinh vật phát triển như thế nào ? Giải thích? 
Kết quả giai đoạn Tiền Cambri như thế nào? 
 - Kết quả : Tạo lập nền móng sơ khai của lãnh thổ 
1. Giai đoạn Tiền Cambri 
2. Giai đoạn Cổ kiến tạo 
-542 triệu năm 
Giai đoạn Tiền Cambri 
Giai đoạn Cổ kiến tạo 
Giai đoạn Tân kiến tạo 
- Giai đoạn Cổ kiến tạo diễn ra như thế nào? Kéo dài bao lâu? Cách ngày nay bao nhiêu năm? 
- Cách ngày nay khoảng 65 triệu năm, trải qua 2 giai đoạn. 
Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 
Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 
- Dựa hình 25.1 kể tên các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh . 
1. Giai đoạn Tiền Cambri 
2. Giai đoạn Cổ kiến tạo 
 - Giai đoạn này có những vận động tạo núi lớn nào? 
- Có nhiều vận động tạo núi lớn làm thay đổi hình thể nước ta so với trước. 
-> + Phần lớn lãnh thổ đã trở thành đất liền . 
+Một số dãy núi hình thành do các vận động tạo núi . 
 + Xuất hiện các khối núi đá vôi và các bể than đá lớn tập trung ở miền Bắc và rải rác ở một số nơi . 
Những vận động tạo núi đã tác động đến lãnh thổ nước ta như thế nào ? 
Tiết 27. Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 
1. Giai đoạn Tiền Cambri 
2. Giai đoạn Cổ kiến tạo 
- Sinh vật phát triển mạnh mẽ. 
- Cuối giai đoạn này, địa hình nước ta bị ngoại lực bào mòn , hạ thấp . 
-542 triệu năm 
Giai đoạn Tiền Cambri 
Giai đoạn Cổ kiến tạo 
Giai đoạn Tân kiến tạo 
Đặc điểm giới sinh vật ra sao? 
Kết quả của gia đoạn Cổ kiến tạo như thế nào ? 
-> Kết quả : Phát triển, mở rộng và ổn định lãnh thổ 
ĐẠI CỔ SINH 
TẠO NÚI CALÊĐÔNI TẠO NÚI HECXINI 
Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 
1. Giai đoạn Tiền Cambri 
2. Giai đoạn Cổ kiến tạo 
3. Giai đoạn Tân kiến tạo 
- Cách ngày nay khoảng 25 triệu năm. 
Giai đoạn Tân kiến tạo diễn ra trong đại nào? Thời gian?Có vận động nào tiêu biểu ? 
Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 
1. Giai đoạn Tiền Cambri 
2. Giai đoạn Cổ kiến tạo 
3. Giai đoạn Tân kiến tạo 
- Cách ngày nay khoảng 25 triệu năm. 
- Hãy cho biết những quá trình tự nhiên nổi bật của giai đoạn Tân kiến tạo. 
- Giai đoạn này có ý nghĩa gì đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay? 
- Địa hình nước ta được nâng cao ( dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan - xi - păng ) 
 Hình thành các cao nguyên ba dan( ở Tây Nguyên ), các đồng bằng phù sa( đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long ) 
 Mở rộng biển Đông và tạo các bể dầu khí ở thềm lục địa . 
- Sinh vật phát triển phong phú và hoàn thiện, xuất hiện loài người trên Trái Đất . 
Kết quả giai đoạn Tân kiến tạo như thế nào? 
-> Kết quả : Tạo nên diện mạo hiện tại của lãnh thổ Việt Nam . 
Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 
1. Giai đoạn Tiền Cambri 
2. Giai đoạn Cổ kiến tạo 
3. Giai đoạn Tân kiến ạo 
Kể tên các mảng nền lãnh thổ nước ta hình thành trong Tân kiến tạo. 
Hà Nội 
Tây Nam Bộ 
Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 
1. Giai đoạn Tiền Cambri 
2. Giai đoạn Cổ kiến tạo 
3. Giai đoạn Tân kiến tạo 
Sự kiện nổi bật trong giai đoạn Tân kiến tạo là gì ? 
Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 
1. Giai đoạn Tiền Cambri 
2. Giai đoạn Cổ kiến tạo 
3. Giai đoạn Tân kiến tạo 
Hãy cho biết một số trận động đất khá mạnh xảy ra những năm gần đây tại khu vực Điên Biên, Lai Châu chứng tỏ điều gì ? 
Chứng tỏ Tân kiến tạo còn đang hoạt động. Do lãnh thổ nước ta được cố kết vững chắc nên ít những thảm họa động đất, núi lửa lớn làm thay đổi hẳn cấu trúc địa hình như trước đây 
Hướng dẫn về nhà 
Chuẩn bị bài 26 : Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam 
- Xác định vị trí các mỏ khoáng sản lớn ở nước ta. 
- Chứng minh rằng tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng. 
- Nêu nguyên nhân tài nguyên khoáng sản cạn kiệt. 
- Những biện pháp như thế nào để bảo vệ tài nguyên khoáng sản. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_8_tiet_27_bai_25_lich_su_phat_trien_cua.ppt