Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (1789 – 1794)

Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (1789 – 1794)

Chính trị

Trước cách mạng, Pháp là nước chế độ quân chủ chuyên chế do vua Lu-i XVI đứng đầu.

Montesquieu

Để có tự do chính trị, Chính phủ phải được tổ chức để không một ai có thể đe doạ người khác”

Vontaire

Hãy đập tan toà nhà của sự dối trá!”

“Xéo nát bọn phong kiến đê tiện”

Rousseau

Mọi người sinh ra tự do nhưng ở khắp nơi họ đều mang xiềng xích. Tự do là quyền tự nhiên của con người”

TRÀO LƯU TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG

NỘI DUNG

Kịch liệt phê phán chế độ quân chủ chuyên chế.

Đề xướng quyền tự do của con người.

Xã hội

Lớp chia làm 3 nhóm, khai thác bức tranh “Tình cảnh người nông dân Pháp”, mỗi nhóm HS đóng vai thành một nhân vật điển hình đại diện cho một đẳng cấp trong xã hội Pháp nói lên được thành phần chính, vai trò, quyền lợi kinh tế, địa vị chính trị của đẳng cấp đó.

 

pptx 22 trang thuongle 11711
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (1789 – 1794)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNGCÁCH MẠNG BÙNG NỔ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNGI. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1Tình hình kinh tế. 2Tình hình chính trị - xã hội. 3Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1. Tình hình kinh tế Tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng có đặc điểm gì nổi bật? 1. Tình hình kinh tế Nông nghiệpCông cụ thô sơ lạc hậu, năng suất thấp, nạn mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.Công thương nghiệpPhát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm.Chưa có sự thống nhất về đơn vị đo lường và tiền tệ.Chính trị Trước cách mạng, Pháp là nước chế độ quân chủ chuyên chế do vua Lu-i XVI đứng đầu.2. Tình hình chính tri ̣- xã hội Vua Lu-i XVI Xã hội 2. Tình hình chính trị-xã hội Lớp chia làm 3 nhóm, khai thác bức tranh “Tình cảnh người nông dân Pháp”, mỗi nhóm HS đóng vai thành một nhân vật điển hình đại diện cho một đẳng cấp trong xã hội Pháp nói lên được thành phần chính, vai trò, quyền lợi kinh tế, địa vị chính trị của đẳng cấp đó.Quý tộc phong kiếnNông dân nghèo khổTăng lữ Tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạngQuý tộcTăng lữ Đẳng cấp thứ ba(nông dân, tư sản, bình dân thành thị)Được hưởng mọi đặc quyền đặc lợiChịu mọi thứ thuế và nghĩa vụDuy trì chế độ phong kiếnMuốn xóa bỏ chế độ phong kiếnChế độ Ba đẳng cấp trong xã hội Pháp Nộp thuế cho lãnh chúaNộp thuế cho nhà thờPhần còn lại của nông dânNộp cho nhà nước Phong kiến50%25%10%15% THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789Đẳng cấp quý tộc phong kiếnĐẳng cấp Tăng lữ Đẳng cấp thứ ba(nông dân, tư sản, bình dân thành thị)Được hưởng mọi đặc quyền đặc lợiChịu mọi thứ thuế và nghĩa vụDuy trì chế độ phong kiếnMuốn xóa bỏ chế độ phong kiến=> Mâu thuẫn xã hội gay gắt giữa đẳng cấp thứ ba với quý tộc và tăng lữChế độ Ba đẳng cấp trong xã hội Pháp I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 3.Đấu tranh trên mặt trận tư tưởngCác em biết gì về trào lưu “Triết học ánh sáng” ở Pháp?Montesquieu Vontaire Rousseau CÁC NHÀ “TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG” Ở PHÁP THẾ KỶ XVIII“Để có tự do chính trị, Chính phủ phải được tổ chức để không một ai có thể đe doạ người khác”“Hãy đập tan toà nhà của sự dối trá!”“Xéo nát bọn phong kiến đê tiện”“Mọi người sinh ra tự do nhưng ở khắp nơi họ đều mang xiềng xích. Tự do là quyền tự nhiên của con người”Vôn - teMông TexkiơRut - xôTRÀO LƯU TRIẾT HỌC ÁNH SÁNGCác đại biểu tiêu biểu NỘI DUNGKịch liệt phê phán chế độ quân chủ chuyên chế.Đề xướng quyền tự do của con người.3.Đấu tranh trên mặt trận tư tưởngTRÀO LƯU TRIẾT HỌC ÁNH SÁNGÝ NGHĨATấn công vào hệ tư tưởng phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ.Định hướng cho xã hội mới trong tương lai.1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chếSự khủng hoảng của chế độ chuyên chế được thể hiện như thế nàoII. CÁCH MẠNG BÙNG NỔĐẳng cấp thứ baQuí tộc và tăng lữcách mạng bùng nổHỘI NGHỊ 3 ĐẲNG CẤP 5/5/1789 5/5/1789, Hội nghị 3 đẳng cấp.17/6/1789, Đẳng cấp thứ ba tự họp thành lập Hội đồng dân tộc, tuyên bố thành lập Quốc hội lập hiến.14/7/1789, quần chúng tấn công pháo đài - nhà ngục Ba-xti.2. Mở đầu thắng lợi của cách mạngTấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti BÀI TẬP CỦNG CỐCâu 1. Trước cách mạng, Pháp là một nước có nền kinh tếA. Nông nghiệp phát triển.C. nông nghiệp lạc hậu.B. Tư bản chủ nghĩa.D. Công nghiệp lạc hậu.Chọn đáp án đúng: C. Nông nghiệp lạc hậu.Câu 2. Giai cấp, tầng lớp nào trong đẳng cấp thứ ba lãnh đạo cách mạng?A. Nông dân.C. Tư sảnB. Công nhân.D. Bình dân thành thị.C. Tư sản.BÀI TẬP CỦNG CỐCâu 3. Nhân vật nào sau đây KHÔNG thuộc trào lưu tư tưởng “Triết học ánh sáng”?A. Rô – be – spie.C. Vôn-te.B. Mông – te – xki –ơ.D. Ru – xô.BÀI TẬP CỦNG CỐA. Rô – be – spie.

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_8_bai_2_cach_mang_tu_san_phap_cuoi_the.pptx