Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (Tiết 1)

Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (Tiết 1)

CHIẾU CẦN VƯƠNG

Dụ” Từ xưa kế xuất chống giặc không ngoài 3 điều :Đánh, giữ ,hoà. Đánh thì chưa có cơ hội ;giữ thì khó định hẹn được sức;hoà thì họ đòi hỏi không biết chán. Đang lúc sự thế thiên vạn nạn như vậy, bất đắc dĩ phải dùng quyền thái dương ra đời ở đất Kì Huyền Tông sang chơi đất Thục, người xưa đều có làm. Nước ta gần đây ngẫu nhiên gặp nhiều việc,trẫm tuổi trẻ nối ngôi không lúc nào không nghĩ đến tự cường tự trị . Kẻ phái của Tây ngang bức hiện tình mỗi ngày một quá thêm . Hôm trước, chúng tăng binh quyền đến , buộc theo những điều mình không thể làm được .Ta chiếu lệ thường khoản tiếp chúng không chịu nhận một thứ gì. Trong triều đình đắn đo về 2 điều :cúi đầu tuân mạng, ngồi để mất cơ hội , sao bằng nhìn thấy chỗ âm mưu biến động của địch mà đối phó trước ,vì bằng việc xảy ra không thể tránh thì cũng còn có việc làm ngày nay để mưu tốt, cái lợi sau này , ấy là do thời thế xui nên vậy”

 

ppt 20 trang phuongtrinh23 27/06/2023 1580
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG 
CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM 
CUỐI THẾ KỈ XIX 
(Tiết 1) 
BỐ CỤC CỦA TIẾT HỌC 
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA CHIẾU CẦN VƯƠNG. 
2. Phong trào Cần Vương 
1. Cuộc phản công quân pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 – 1985. 
BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG 
CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM 
CUỐI THẾ KỈ XIX 
(Tiết 1) 
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA CHIẾU CẦN VƯƠNG. 
1. Cuộc phản công quân pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 – 1985. 
a. Nguyên nhân: 
Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản công của phái chủ chiến ? 
- Sau hiệp ước 1883 và 1884 phái chủ chiến nuôi hi vọng giành lại chủ quyền. 
- Thực dân Pháp lo sợ tìm cách tiêu diệt phái chủ chiến, phái chủ chiến quyết định phản công 7/1885 . 
BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG 
CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM 
CUỐI THẾ KỈ XIX 
(Tiết 1) 
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA CHIẾU CẦN VƯƠNG. 
1. Cuộc phản công quân pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 – 1985. 
a. Nguyên nhân: 
Em hãy cho biết thời gian và địa điểm phái chủ chiến tấn công Pháp ? 
 b. Diễn biến : 
 Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885 Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và Tòa Khâm Sứ, làm địch rối loạn. 
BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG 
CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM 
CUỐI THẾ KỈ XIX 
(Tiết 1) 
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA CHIẾU CẦN VƯƠNG. 
1. Cuộc phản công quân pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 – 1985. 
a. Nguyên nhân: 
Nguyên nhân nào cuộc phản công của phái chủ chiến thất bại ? 
 b. Diễn biến : 
c. Kết quả : 
- Thất bại Pháp chiếm được kinh thành Huế . 
BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG 
CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM 
CUỐI THẾ KỈ XIX 
(Tiết 1) 
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA CHIẾU CẦN VƯƠNG. 
1. Cuộc phản công quân pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 – 1985. 
2. Phong trào Cần Vương 
 a. Hoàn cảnh : 
- Cuộc phản công ở Huế thất bại ngày 13/7/1885 Tôn thất thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu “Cần Vương” Phong trào Cần Vương bùng nổ. 
Vua Hàm Nghi có tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, sinh ngày 3/8/1871. Năm 13 tuổi, ông được chọn làm vị vua thứ bảy của triều 
Nguyễn .. Ông trong trang phục rất giản dị, đầu quấn khăn đen, mặc áo the như dân thường, nhưng nét mặt lộ rõ vẻ kiên nghị, tính khẳng khái, thông minh và quả cảm 
Vua Hàm Nghi 
Vua Hàm Nghi lên ngôi lúc 13 tuổi 
Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi rời khỏi kinh thành Huế 
Dụ ” Từ xưa kế xuất chống giặc không ngoài 3 điều :Đánh, giữ ,hoà. Đánh thì chưa có cơ hội ;giữ thì khó định hẹn được sức;hoà thì họ đòi hỏi không biết chán. Đang lúc sự thế thiên vạn nạn như vậy, bất đắc dĩ phải dùng quyền thái dương ra đời ở đất Kì Huyền Tông sang chơi đất Thục, người xưa đều có làm. Nước ta gần đây ngẫu nhiên gặp nhiều việc,trẫm tuổi trẻ nối ngôi không lúc nào không nghĩ đến tự cường tự trị . Kẻ phái của Tây ngang bức hiện tình mỗi ngày một quá thêm . Hôm trước, chúng tăng binh quyền đến , buộc theo những điều mình không thể làm được .Ta chiếu lệ thường khoản tiếp chúng không chịu nhận một thứ gì. Trong triều đình đắn đo về 2 điều :cúi đầu tuân mạng, ngồi để mất cơ hội , sao bằng nhìn thấy chỗ âm mưu biến động của địch mà đối phó trước ,vì bằng việc xảy ra không thể tránh thì cũng còn có việc làm ngày nay để mưu tốt, cái lợi sau này , ấy là do thời thế xui nên vậy” 
CHIẾU CẦN VƯƠNG 
BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG 
CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM 
CUỐI THẾ KỈ XIX 
(Tiết 1) 
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA CHIẾU CẦN VƯƠNG. 
1. Cuộc phản công quân pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 – 1985. 
2. Phong trào Cần Vương 
 a. Hoàn cảnh: : 
 b. Diễn biến: : 
Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào? 
 - Giai đoạn 1: Từ 1885 – 1888 phong trào nổ ra khắp cả nước nhất là ở Bắc kì và Trung kì. : 
 - Giai đoạn 2: Từ 1888 – 1896 phong trào quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn. : 
 Chú thích : 
 Nơi xảy 
 ra các cuộc 
 khởi nghĩa 
Hương Khê 
HUẾ 
Ba Đình 
Bãi Sây 
CÁC CUÔC KHỞI NGHĨA TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG 
BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG 
CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM 
CUỐI THẾ KỈ XIX 
(Tiết 1) 
Tôn Thất Thuyết (1835 – 1913) quê ở xã Xuân Long – Huế. Ông sinh ra trong một gia đình Hoàng tộc thường giữ chức thượng thư bộ binh và thượng thư đại thần, là người yêu nước khảng khái . 
Tôn thất thuyết đã chuẩn bị những gì cho cuộc phản công ở kinh thành Huế? 
BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG 
CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM 
CUỐI THẾ KỈ XIX 
(Tiết 1) 
Trước hành động của phái chủ chiến thái độ của thực dân Pháp như thế nào? 
- Hoang mang,lo sợ . 
- Cho quân đóng ở Tòa khâm sứ và Đồn Mang Cá . 
- Tìm cách bắt cóc Tôn Thất Thuyết . 
BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG 
CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM 
CUỐI THẾ KỈ XIX 
(Tiết 1) 
Tên cuộc 
khởi nghĩa 
Thời gian 
tồn tại 
Phạm vi hoạt động 
Lãnh đạo 
Đặc điểm 
nổi bật 
Ba Đình 
Bãi Sậy 
Hương Khê 
II. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương 
Tên cuộc K/N 
Thời gian 
Phạm vi hoạt động 
Lãnh đạo 
Đặc điểm nổi bật 
Bãi Sậy 
9 năm 
Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mĩ ...(Hưng Yên) 
 Đinh Gia Quế sau đó là Nguyễn Thiện Thuật 
- Dựa vào vùng lau sậy um tùm và đầm lầy ở Hưng yên để xâ dựng căn cứ 
- Áp dụng chiến thuật đánh du kích 
Ba Đình 
1 năm 
Ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê (Thanh Hoá) 
Phạm Bành, Đinh Công Tráng 
- Dựa vào địa hình ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê (Thanh Hoá) để xây dựng căn cứ. 
Hương Khê 
10 năm 
 H uyện Hương Khê và Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh, sau đó la n rộng ra nhiều tỉnh khác 
Phan Đình Phùng, Cao Thắng 
1885-1888: thời kỳ tổ chức, huấn luyện, xây dựng công sự, rèn đúc vũ khí. 
1888-1895: thời kỳ chiến đấu ác liệt. đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch. 
Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? 
GỢI Ý 
Về thời gian 
Về địa bàn hoạt động 
Về tổ chức, trang - thiết bị quân sự 
Về phương thức tác chiến 
 Ý nghĩa 
Là đỉnh cao nhất trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX. 
- Thể hiện tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. 
Về thời gian 
Tồn tại dài nhất trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương: 10 năm 
Về địa bàn hoạt động 
4 tỉnh bắc Trung Kỳ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 
Về tổ chức, trang – thiết bị quân sự 
Về tổ chức: chia làm 4 căn cứ lớn với 15 quân thứ (đơn vị) 
 Về trang thiết bị quân sự: cùng kiểu trang phục, được xây dựng công sự, rèn – đúc – chế tạo vũ khí (đặc biệt là súng trường và chông ) 
Về phương thức tác chiến 
Dựa vào địa hình hiểm trở, đánh du kích, sử dụng phương thức tác chiến linh hoạt . 
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 
1: Học bài cũ, trả lời câu hỏi bài tập cuối bài . Phân tích nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương . 
2: Bài mới: Đọc và soạn bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_8_bai_26_phong_trao_khang_chien_chong.ppt