Bài giảng dự giờ Địa lí Lớp 8 - Tiết 13, Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Bài giảng dự giờ Địa lí Lớp 8 - Tiết 13, Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

1. Dân cư

Nam Á là một trong những khu vực có số dân đông nhất châu Á

Mật độ dân số cao nhất châu Á

Dân cư phân bố không đều, tập trung đồng bằng, ven biển và các vùng có lượng mưa lớn.

Dân cư phần lớn theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo

Hoạt động nhóm đôi: 2 phút

Phân tích nội dung hình 11.3 và hình 11.4? Qua đó nhận xét khái

quát gì về nền kinh tế các nước Nam Á?

Nhà ở, đường xá được xây dựng như thế nào?

- Diện tích canh tác? Hình thức lao động? Trình độ sản xuất?

- Hoạt động kinh tế nào là phổ biến?

- Nhà ở nông thôn, thấp, nhỏ; đường xá nhỏ hẹp.

 Sản xuất diện tích nhỏ. Ruộng bậc thang.

- Trình độ sản xuất đơn giản, thủ công.

 Trồng chè. Kinh tế nông nghiệp lạc hậu.

 => Nền kinh tế đang phát triển. Chủ yếu sản xuất nông nghiệp.

- Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ:

Giảm giá trị tương đối ngành nông - lâm – thủy sản: từ 28,4% xuống còn 25%, giảm 3,4%

+ Tăng giá trị tương đối ngành dịch vụ, công nghiệp

=> Phản ánh xu thế phát triển: phát triển kinh tế từ nông nghiệp chuyển sang công nghiệp, dịch vụ.

Nguyên nhân: do giành được độc lập, xây dựng nền kinh tế tự chủ, không còn lệ thuộc nông nghiệp, xây dựng nền công nghiệp hiện đại

ppt 25 trang thuongle 11720
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng dự giờ Địa lí Lớp 8 - Tiết 13, Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Môn: Địa lí Lớp: 8A3 GV: Nguyễn Thị Mỹ NgaKIỂM TRA MIỆNG Câu 1: Quan sát hình 10.1, xác định vị trí địa lí và các miền địa hình chính của khu vực Nam Á từ bắc xuống nam? (7 điểm)H10.1: Lược đồ tự nhiên khu vực Nam ÁHình 10.1: Lược đồ tự nhiên khu vực Nam ÁCâu 2: Hãy kể tên các quốc gia trong khu vực Nam Á? (3 điểm)Bản đồ hành chính các nước Nam Á PA-KI-XTANẤN ĐỘ NÊ-PANBUTANBĂNG-LA-ĐETXRI-LAN-CA2. Đặc điểm kinh tế - xã hội1. Dân cưBÀI 11 - TIẾT 13 DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM ÁBÀI 11 - TIẾT 13 : DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á1. Dân cưKhu vựcDiện tích(nghìn km2 )Dân số năm 2001(triệu người)Mật độ dân số(người/km2)Đông Á117621503Nam Á 44891356Đông Nam Á 4495 519Trung Á 4002 56Tây Nam Á 7016 286302Bảng 11.1. Diện tích và dân số một số khu vực của châu Á.1281154114- Mật độ dân số cao nhất châu Á.Thảo luận nhóm đôi: 2 phútDựa vào bảng 11.1, tính mật độ dân số các khu vực của châu Á năm 2001?- Nam Á là một trong những khu vực có số dân đông nhất châu Á15031356Hình 11.1. Lược đồ phân bố dân cư Nam ÁBÀI 11 - TIẾT 13 : DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á1. Dân cưHình 10.1: Lược đồ tự nhiên khu vực Nam ÁHình 11.1. Lược đồ phân bố dân cư Nam ÁBÀI 11 - TIẾT 13 : DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á1. Dân cư- Dân cư phân bố không đều, tập trung đồng bằng, ven biển và các vùng có lượng mưa lớn.- Mật độ dân số cao nhất châu Á- Nam Á là một trong những khu vực có số dân đông nhất châu ÁThành phố Ca-ra-si (Pa-ki-xtan)Số dân: 23,5 triệu người (năm 2019)Thành phố Niu Đê-li (Ấn Độ)Số dân: 22,2 triệu người (năm 2019)BÀI 11 - TIẾT 13 : DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á1. Dân cư- Dân cư phân bố không đều, tập trung đồng bằng, ven biển và các vùng có lượng mưa lớn.- Mật độ dân số cao nhất châu Á- Nam Á là một trong những khu vực có số dân đông nhất châu ÁĐền Tat Mahan- Dân cư phần lớn theo Ấn Độ giáo và Hồi giáoBÀI 11 - TIẾT 13 : DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á1. Dân cư2. Đặc điểm kinh tế - xã hộiDựa vào kênh chữ SGK, nêu đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước Nam Á trước và sau năm 1947?- Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.-- Nhà ở, đường xá được xây dựng như thế nào? - Diện tích canh tác? Hình thức lao động? Trình độ sản xuất?- Hoạt động kinh tế nào là phổ biến?Hoạt động nhóm đôi: 2 phút Phân tích nội dung hình 11.3 và hình 11.4? Qua đó nhận xét khái quát gì về nền kinh tế các nước Nam Á?-- Nhà ở nông thôn, thấp, nhỏ; đường xá nhỏ hẹp. Sản xuất diện tích nhỏ. Ruộng bậc thang.- Trình độ sản xuất đơn giản, thủ công. Trồng chè. Kinh tế nông nghiệp lạc hậu. => Nền kinh tế đang phát triển. Chủ yếu sản xuất nông nghiệp.BÀI 11 - TIẾT 13 : DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á1. Dân cư2. Đặc điểm kinh tế - xã hội- Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.- Các nước trong khu vực Nam Á có nền kinh tế đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.- Ấn Độ là nước có nền kinh tếphát triển nhất trong khu vực.Bảng 11.2. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn ĐộDựa vào bảng số liệu 11.2, hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Ấn Độ? Sự chuyển dịch đó phản ánh xu thế phát triển kinh tế như thế nào? Giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch đó?THẢO LUẬN NHÓM: 4 NHÓM – 4 PHÚTNHÓM 1Các ngành kinh tếTỉ trọng trong cơ cấu GDP (%)199519992001Nông-Lâm-Thủy sản28,427,725,0Công nghiệp –Xây dựng27,126,327,0Dịch vụ44,546,048,0Thành tựu kinh tế của Ấn ĐộNHÓM 2NHÓM 3NHÓM 4Công nghiệpNông nghiệpDịch vụDựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy trình bày những thành tựu về kinh tế của Ấn Độ? Bảng cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn ĐộTHẢO LUẬN NHÓM ĐÔI: 4 PHÚTNHÓM 1- Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ: + Giảm giá trị tương đối ngành nông - lâm – thủy sản: từ 28,4% xuống còn 25%, giảm 3,4% + Tăng giá trị tương đối ngành dịch vụ, công nghiệp=> Phản ánh xu thế phát triển: phát triển kinh tế từ nông nghiệp chuyển sang công nghiệp, dịch vụ. Các ngành kinh tếTỉ trọng trong cơ cấu GDP (%)199519992001Nông-Lâm-Thủy sản28,427,725,0Công nghiệp –Xây dựng27,126,327,0Dịch vụ44,546,048,0- Nguyên nhân: do giành được độc lập, xây dựng nền kinh tế tự chủ, không còn lệ thuộc nông nghiệp, xây dựng nền công nghiệp hiện đại NHÓM 2- Thành tựu trong công nghiệp:+ Xây dựng nền công nghiệp hiện đại, cơ cấu ngành đa dạng + Nhiều trung tâm công nghiệp+ Giá trị sản lượng công nghiệp cao. Đứng hàng thứ 10 trên thế giới1. Dân cư2. Đặc điểm kinh tế - xã hội- Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.- Các nước trong khu vực Nam Á có nền kinh tế đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.- Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực.BÀI 11 - TIẾT 13 : DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á+ Xây dựng nền công nghiệp hiện đại. Giá trị sản lượng công nghiệp cao.Công nghiệp quân sự	Một hình ảnh quảng cáo cho sản phẩm phần mềm vi tính của Ấn ĐộBÀI 11 - TIẾT 13 : DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á1. Dân cư2. Đặc điểm kinh tế - xã hội- Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.- Các nước trong khu vực Nam Á có nền kinh tế đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.- Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực.+ Xây dựng nền công nghiệp hiện đại. Giá trị sản lượng công nghiệp cao.NHÓM 3- Thành tựu trong nông nghiệp+ Nông nghiệp: Giải quyết tốt vấn đề lương thực - thực phẩm cho người dân.+ Cách mạng xanh, cách mạng trắng giải quyết tốt nhu cầu lương thực, thực phẩm+ Đến năm 2010, Ấn Độ trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. BÀI 11 - TIẾT 13 : DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á1. Dân cư2. Đặc điểm kinh tế - xã hội- Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.- Các nước trong khu vực Nam Á có nền kinh tế đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.- Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. + Xây dựng nền công nghiệp hiện đại. Giá trị sản lượng công nghiệp cao+ Nông nghiệp: Giải quyết tốt vấn đề lương thực - thực phẩm cho người dân.+ Dịch vụ không ngừng phát triểnNHÓM 4- Thành tựu trong dịch vụTiêu chíNăm 2001Năm 2013GDP (tỉ USD)4771875,1Tốc độ tăng GDP (%)5,84,9GDP bình quân đầu người (USD)4601498Đền vàng Harmandir SahibSa mạc JaisalmerPháo đài đỏ AgraĐền Tat MahanBÀI 11 - TIẾT 13 : DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á1. Dân cư2. Đặc điểm kinh tế - xã hội- Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.- Các nước trong khu vực Nam Á có nền kinh tế đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.- Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. + Xây dựng nền công nghiệp hiện đại. Giá trị sản lượng công nghiệp cao+ Nông nghiệp: Giải quyết tốt vấn đề lương thực - thực phẩm cho người dân.+ Dịch vụ không ngừng phát triển Câu 1: Quan sát lược đồ các nước Nam Á, nêu và xác định các nước trong khu vực Nam Á theo số kí hiệu.PA-KI-XTANẤN ĐỘNÊPANBUTANBĂNG-LA-ĐETXRI-LAN-CAMAN-ĐI-VƠCÂU HỎI, BÀI TẬP CỦNG CỐHình 11.5. Lược đồ các nước Nam ÁDân cư Nam Á phần lớn theo các tôn giáo nào ?Phật giáo, Thiên chúa giáoHồi giáo, Ki tô giáoẤn Độ giáo, Hồi giáoHồi giáo, Phật giáoCâu 2: Chọn câu trả lời đúng:Câu 3: Điền các từ, cụm từ thích hợp vào phần trống phía dưới.Nam Á có mật độ dân số trong các khu vực của Châu Á. Các nước trong khu vực có nền kinh tế .Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất ở Nam Á là cao nhấtđang phát triểnẤn ĐộHƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC- Đối với bài học ở tiết học này:+ Về nhà học thuộc bài.+ Làm bài tập bản đồ+ Chú ý: đặc điểm kinh tế xã hội của khu vực Nam ÁĐối với bài học ở tiết tiếp theo: - Chuẩn bị bài 12: “Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á”+ Quan sát H12.1 trong SGK, cho biết: Vị trí, giới hạn của khu vực Đông Á? Kể tên các quốc gia và các vùng lãnh thổ Đông Á Đặc điểm địa hình, khí hậu?Cảm ơn sự theo dõi của thầy, cô giáo và các emCÁCH MẠNG TRẮNG CÁCH MẠNG TRẮNGChính phủ Ấn Độ đề ra cuộc cách mạng Trắng để lo nguồn sữa cho người dân. Chính phủ trợ giá cho người chăn nuôi để đảm bảo ngay cả những người nghèo nhất cũng có thể được uống 1 lít sữa/ngày. Tại Thủ đô New Dêli và các thành phố lớn, chỉ cần đi bộ không quá 100m ta có thể gặp một trạm sữa. Đêm đêm, sữa từ nhà máy được chở bằng xe chuyên dụng đến những thùng chứa ngầm dưới đất. Người dân mang bình đến trạm mua sữa tựa như mua xăng!

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_du_gio_dia_li_lop_8_tiet_13_bai_11_dan_cu_va_dac_d.ppt