Bài giảng môn Địa lí Lớp 8 - Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Bài giảng môn Địa lí Lớp 8 - Bài 24: Vùng biển Việt Nam

1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam

a. Diện tích, giới hạn

- Biển Đông là một biển lớn, tương đối kín, có nhiều biển và vịnh biển. Có diện tích 3.447.000km2.

- Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

- Vùng biển Việt Nam là một phần của Biển Đông, có diện tích khoảng 1 triệu km2.

 

pptx 22 trang phuongtrinh23 27/06/2023 140
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Địa lí Lớp 8 - Bài 24: Vùng biển Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 24 
VÙNG BIỂN VIỆT NAM 
CÁC NỘI DUNG CHÍNH 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
a. Diện tích, giới hạn 
Dựa vào SGK mục a. (trang 87; 88), em hãy nêu các đặc điểm của Biển Đông ? 
Hình 23.2: Bản đồ hành chính Việt Nam 
Hình 24.1: Lược đồ khu vực Biển Đông 
Hình 24.1: Lược đồ khu vực Biển Đông 
3 477 000 km 2 
Rộng lớn và tương đối kín 
Thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á 
Có nhiều vịnh biển và eo biển 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
a. Diện tích, giới hạn 
Quan sát hình 24.1: em hãy kể tên của vịnh , eo biển 
Lược đồ: Đường vận tải dầu qua eo Ma-lắc-ca 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
a. Diện tích, giới hạn 
- Biển Đông là một biển lớn, tương đối kín , có nhiều biển và vịnh biển. Có diện tích 3.447.000km 2 . 
- Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á . 
- Vùng biển Việt Nam là một phần của Biển Đông, có diện tích khoảng 1 triệu km 2 . 
Lược đồ địa hình Biển Đông 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
a. Diện tích, giới hạn 
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển 
*Đặc điểm khí hậu Biển Đông 
Hình 23.2: Bản đồ hành chính Việt Nam 
Hình 24.1: Lược đồ khu vực Biển Đông 
Dựa vào kiến thức SGK, e hãy cho biết Biển Đông có mấy mùa gió chính - hướng thổi và thời gian hoạt động như thế nào? 
+ Chế độ gió: 
Gió Đông Bắc 
Từ tháng 10 đến tháng 4 
Gió Tây Nam 
Từ tháng 5 đến tháng 9 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
a. Diện tích, giới hạn 
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển 
*Đặc điểm khí hậu Biển Đông 
+Chế độ gió: 
- Biển Đông có 2 mùa gió: 
+ Từ tháng 10 - tháng 4: gió hướng Đông Bắc. 
+ Từ tháng 5 – 9: gió hướng tây nam. 
- Gió trên biển mạnh hơn đất liền rõ rệt gây sóng cao . 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
a. Diện tích, giới hạn 
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển 
*Đặc điểm khí hậu Biển Đông 
+Chế độ nhiệt: 
+Chế độ mưa: 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
a . Diện tích, giới hạn 
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển 
*Đặc điểm khí hậu Biển Đông 
+Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm là 23ºC , biên độ nhiệt nhỏ hơn đất liền . 
+Chế độ mưa: Mưa ở biển ít hơn trên đất liền . 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
a. Diện tích, giới hạn 
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển 
*Đặc điểm khí hậu Biển Đông 
*Đặc điểm hải văn Biển Đông 
Hình 24.3. Lược đồ dòng biển theo mùa trên Biển Đông 
Dựa vào hình 24.3, cho biết hướng chảy của các dòng biển trên Biển Đông theo mùa thay đổi ntn? 
+Dòng biển: 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
a. Diện tích, giới hạn 
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển 
*Đặc điểm khí hậu Biển Đông 
*Đặc điểm hải văn Biển Đông 
+Dòng biển: có hai loại tương ứng hai mùa gió: 
+ Dòng biển mùa đông: H ướng Đông Bắc - Tây Nam. 
+ Dòng biển mùa hè: H ướng Tây Nam - Đông Bắc . 
1.Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
a. Diện tích, giới hạn 
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển 
*Đặc điểm khí hậu Biển Đông 
*Đặc điểm hải văn Biển Đông 
Bản đồ hành chính Việt Nam 
Nêu đặc điểm chế độ triều và độ muối ở vùng biển nước ta. 
+ Chế độ triều: 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
a . Diện tích, giới hạn 
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển 
*Đặc điểm khí hậu Biển Đông 
*Đặc điểm hải văn Biển Đông 
30 – 33 ‰. 
+Chế độ triều: 
phức tạp, độc đáo (nhật triều, tạp triều,...) 
+Độ muối trung bình: 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam 
a. Tài nguyên biển 
Bản đồ hành chính Việt Nam 
Em hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta? 
Chúng là cơ sở cho ngành kinh tế nào? 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam 
a. Tài nguyên biển 
Vùng biển nước ta đa dạng, phong phú, có giá trị to lớn về nhiều mặt (kinh tế, quốc phòng, khoa học,...). 
 Bờ biển: phát triển du lịch, xây dựng cảng biển 
 Mặt biển: phát triển giao thông. 
 Trong lòng biển: hải sản, muối 
 Đáy biển: khoáng sản 
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam 
2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam 
a.Tài nguyên biển 
b.Môi trường biển 
Cần có kế hoạch khai thác và bảo vệ biển, tránh gây ô nhiễm môi trường biển. 
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 
Đọc thêm bài đọc thêm trang 91. 
Học bài cũ và làm bài tập 2 SGK/86. 
Đọc trước bài 25 – bài 26 (SGK/93/96) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_dia_li_lop_8_bai_24_vung_bien_viet_nam.pptx