Bài giảng Hóa học 8 - Bài 36: Nước

Bài giảng Hóa học 8 - Bài 36: Nước

Hãy cho biết kết luận rút ra được từ thí nghiệm phân hủy nước bằng dòng điện

Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước , trên bề mặt 2 cực sẽ sinh ra khí hidro và khí oxi

Cho biết tỉ lệ giữa khí H2 và O2 thu được trong thí nghiệm

Tỉ lệ thể tích là 2 : 1 ( tức là thể tích khí hidro gấp 2 lần thể tích khí oxi )

 

pptx 14 trang phuongtrinh23 28/06/2023 660
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học 8 - Bài 36: Nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng thầy cô và các bạn đã đến với buổi thuyết trình 
-Tổ 3- 
BÀI 36: 
Nước 
Một số vai trò của nước 
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC 
I 
1.Sự phân hủy nước 
2.Sự tổng hợp nước 
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC 
I 
1.Sự phân hủy nước 
Quan sát thí nghiệm sau và trả lời câu hỏi 
Hãy cho biết kết luận rút ra được từ thí nghiệm phân hủy nước bằng dòng điện 
Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước , trên bề mặt 2 cực sẽ sinh ra khí hidro và khí oxi 
Cho biết tỉ lệ giữa khí H 2 và O 2 thu được trong thí nghiệm 
Tỉ lệ thể tích là 2 : 1 ( tức là thể tích khí hidro gấp 2 lần thể tích khí oxi ) 
Viết phương trình biểu diễn sự phân hủy nước bằng dòng điện 
PTHH: 2H 2 O 2H 2 + O 2 ↑ 
Điện phân 
TỔNG KẾT 
Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước , trên bề mặt 2 cực sinh ra khí hidro và khí oxi với tỉ lệ thể tích là 2 : 1 
PTHH: 2H 2 O 2H 2 ↑ + O 2 ↑ 
Điện phân 
Các bạn có câu hỏi nào dành cho tổ mình không 
Thanks you for watching. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_8_bai_36_nuoc.pptx