Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất - Lê Quốc Đạt

Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất - Lê Quốc Đạt

I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất

 Tổng quát

m

m = n . M

m: khối lượng chất (g)

M: khối lượng mol (g/mol)

n: số mol chất (lượng chất) (mol)

VD 2: Hãy cho biết 0,4 mol Fe có khối lượng là bao nhiêu gam? Biết khối lượng mol của Fe là 56 g/mol.

 

ppt 14 trang phuongtrinh23 28/06/2023 1460
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất - Lê Quốc Đạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: LÊ QUỐC ĐẠT 
BÀI 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH 
VÀ LƯỢNG CHẤT 
KHỞI ĐỘNG 
Ở tiết học trước chúng ta đã được học những khái niệm mới nào? 
1. MOL 
2. KHỐI LƯỢNG MOL 
3. THỂ TÍCH MOL 
I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất 
BÀI 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 
VD1: Em có biết 0,25 mol CO 2 có khối lượng là bao nhiêu gam? Biết khối lượng mol của CO 2 là 44 g/mol. 
1mol CO 2 có khối lượng là 44 g 
Giải 
0,25 mol CO 2 có khối lượng là: m g 
m = n . M 
m: khối lượng chất (g) 
M: khối lượng mol (g/mol) 
n: số mol chất (lượng chất) (mol) 
Hay: m CO2 = n CO2 . M CO2 
 = 0,25. 44 = 11 g 
Tổng quát: 
I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất 
 Tổng quát 
BÀI 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 
VD 2: Hãy cho biết 0,4 mol Fe có khối lượng là bao nhiêu gam? Biết khối lượng mol của Fe là 56 g/mol. 
m = n . M 
m: khối lượng chất (g) 
M: khối lượng mol (g/mol) 
n: số mol chất (lượng chất) (mol) 
Giải 
Ta có: n Fe = 0,4 mol 
 M Fe = 56 g/mol 
m Fe = n Fe . M Fe = 0,4 . 56 = 22,4 g 
Từ công thức : 
 Nếu biết : khối lượng m và khối lượng mol M thì số mol (lượng chất) n được tính như thế nào? 
m = n . M 
m = n . M 
 Nếu biết : khối lượng m và số mol (lượng chất) n thì khối lượng mol M được tính như thế nào? 
m = n . M 
n = 
m 
M 
M = 
m 
n 
I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất 
BÀI 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 
m = n . M 
m: khối lượng chất (g) 
M: khối lượng mol (g/mol) 
n: số mol chất (mol) 
=> 
n = 
 M = 
VD 3: 
a.Tính số mol của: 6,5 g Zn 
b.Tính khối lượng mol của chất A, biết 0,5 mol chất này có khối lượng là 22g. 
(1) 
n = 
 M = 
(2) 
m = n . M 
(3) 
Giải 
a, 0,5 mol chất đó có khối lượng là 32 gam 
b, 0,65 mol chất đó có khối lượng là 63,7 gam 
Bài 1 : Hãy tính số mol của: 
Bài tập: 
BÀI 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 
Bài 2 : Hãy tính khối lượng mol của 1 chất, biết rằng: 
a, Tính m của 0,25 mol phân tử oxi 
b, Tính số mol của 28g Fe 
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 
* Đối với bài học ở tiết học này: 
Học bài. 
Làm bài tập: 1, 3a,4 SGK/67 
*Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: 
-Xem kĩ phần II của bài 19: “chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào?” 
LIÊN HỆ THỰC TẾ 
Trong 1 nhà máy sản xuất xi măng, mỗi ngày hoạt động đã thải ra môi trường 500 mol khí cacbonic. Hãy tính lượng khí Cacbonic mà nhà máy đã thải ra môi trường trong 1 tháng ( 30 ngày). Từ đó nêu lên cách làm giảm lượng khí Cacbonic trong không khí để bảo vệ môi trường trong lành hơn. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_19_chuyen_doi_giua_khoi_luong_th.ppt