Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Chương IV: Oxi-Không khí - Tiết 37: Tính chất của oxi

Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Chương IV: Oxi-Không khí - Tiết 37: Tính chất của oxi

2. Thường xuyên hít khí oxi trong không khí, em có quan sát thấy màu, cảm nhận được mùi, vị của oxi không?

. Một lít nước ở 20 oC hòa tan được 31ml khí oxi.

 Khí amoniac tan được 700 lít trong một lít nước.

 Vậy khí oxi là chất tan nhiều hay ít trong nước?

1. Trong điều kiện thường Oxi tồn tại ở trạng thái nào ? 2. Oxi có ở đâu ?

1. Trong điều kiện thường Oxi tồn tại ở trạng thái nào ? 2. Oxi có ở đâu ?

4. Khả năng tan trong nước của khí ôxi như thế nào?

 

pptx 16 trang phuongtrinh23 28/06/2023 720
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Chương IV: Oxi-Không khí - Tiết 37: Tính chất của oxi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐÃ THAM GIA TIẾT DẠY! 
MÔN HÓA HỌC 8 
1 
2 
3 
4 
Mọi sinh vật sống đều cần đến tôi 
Tôi là ai ? 
2 
Tôi có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất. 
3 
Tôi là một thành phần của không khí . 
Tôi là ai ? 
4 
Các bệnh nhân khó thở không thể thiếu tôi . 
Tiết 37: TÍNH CHẤT CỦA ÔXI 
CHƯƠNG IV: Ô XI – KHÔNG KHÍ 
1. Oxi có ở đâu ? 
Môi trường không khí. 
Môi trường trong đất. 
Môi trường trong nước. 
Mặt trăng. 
2 . Thường xuyên hít khí oxi trong không khí, em có quan sát thấy màu, cảm nhận được mùi, vị của oxi không? 
3 . Một lít nước ở 20 o C hòa tan được 31ml khí oxi. 
 Khí amoniac tan được 700 lít trong một lít nước. 
 Vậy khí oxi là chất tan nhiều hay ít trong nước? 
Câu hỏi 
Câu trả lời 
1 . Trong điều kiện thường Oxi tồn tại ở trạng thái nào ? 2. Oxi có ở đâu ? 
3. Thường xuyên hít khí oxi trong không khí, em có quan sát được màu, cảm nhận được mùi, vị của oxi không ? 
4 . Khả năng tan trong nước của khí ôxi như thế nào? 
5. Khí ôxi nặng hay nhẹ hơn không khí? Vì sao? 
Ở điều kiện thường oxi có trạng thái. ., ..............màu, .. .mùi .trong nước và không khí. 
Hóa lỏng ở 0 C; hóa rắn ở 0 C 
Ở trạng thái lỏng, rắn oxy có màu . 
khí 
không 
ít tan 
-183 
-218 
xanh nhạt 
Điền từ thích hợp vào chỗ trống : 
n ặng hơn 
không 
Oxi 
ở điều kiện thường 
Oxi lỏng 
(-183 0 C) 
Oxi rắn 
(- 218 0 C) 
oxi 
Khí oxy không tan trong nước 
A 
Khí oxy sinh ra trong quá trình hô hấp của cây 
B 
Cần cung cấp oxy để dập tắt đám cháy 
C 
Ở đk thường oxy là khí không màu, không mùi 
D 
D 
Phát biểu nào sau đây đúng? 
6,72 lít 
A 
44,8 lít 
B 
8,96 lít 
C 
5,6 lít 
D 
D 
Đốt cháy 6,2g P trong Oxi (vừa đủ) thu được P 2 O 5 . 
Thể tích khí oxi ở đktc là: 
T¹i sao ng­êi ta ph¶i b¬m sôc kh«ng khÝ vµo c¸c bÓ nu«i c¸ c¶nh? 
T¹i sao khi nhèt mét con dÕ mÌn vµo lä nhá råi ®Ëy nót kÝn, sau mét thêi gian con vËt sÏ chÕt dï cã ®ñ thøc ă n? 
®¸p ¸n : 
Con dế mèn sẽ chết vì thiếu khí oxi. Khí oxi duy trì sự sống. 
Bài tập 1: 
®¸p ¸n 
Ph ả i bơm thêm không khí vào nư ớ c b ể cá c ả nh đ ể 
b ổ sung oxi cho nư ớ c vì oxi tan ít trong nư ớ c. 
: Đốt cháy S trong bình chứa 7 lít khí O 2 . Sau phản ứng người ta thu được 4,48 lít khí SO 2 . Biết các khí ở đktc. Khối lượng S đã cháy là: 
 A. 6,5g. B. 6,8g. 
 C. 7g. D. 6,4g. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_lop_8_chuong_iv_oxi_khong_khi_tiet_37_tinh.pptx