Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Tiết 1: Mở đầu môn Hoá học

Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Tiết 1: Mở đầu môn Hoá học

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1. Hãy kể ra ba loại vật dụng là đồ dùng thiết yếu sử dụng trong gia đình em được làm từ các chất như sắt, nhôm, chất dẻo.

Gợi ý: con dao, ấm đun, lốp xe, .

Câu 2. Hãy kể ra ba loại sản phẩm hóa học được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em.

Gợi ý: phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm, .

Câu 3. Hãy kể ra những sản phẩm hóa học phục vụ trực tiếp cho việc học tập của em và cho việc bảo vệ sức khỏe của gia đình em.

Gợi ý: giày dép, bút thước, thuốc trị bệnh, .

 

pptx 11 trang phuongtrinh23 28/06/2023 3661
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Tiết 1: Mở đầu môn Hoá học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÓA 8 
MỞ ĐẦU 
MÔN HÓA HỌC 
 1 
 2 
 3 
Hóa học là gì? 
Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? 
Các em cần làm gì để học tốt môn hóa học? 
Tiết 1: MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC 
1. Hóa học là gì? 
+TN1 : đồng sunfat + natri hidroxit 
Tiết 1: MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC 
a. Thí nghiệm 
+TN2 : natri + nước 
Tiết 1: MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC 
1. Hóa học là gì? 
a. Thí nghiệm 
+TN3 : H 2 SO 4 đặc + giấy 
Tiết 1: MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC 
1. Hóa học là gì? 
a. Thí nghiệm 
 Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng . 
Tiết 1: MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC 
1. Hóa học là gì? 
a. Thí nghiệm 
b. Kết luận: 
2. Hóa học có vai trò gì trong đời sống? 
Tiết 1: MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC 
→Có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta 
3. Cần phải làm gì để học tốt môn Hóa H ọc ? 
a.Cần thực hiện các hoạt động. 
B1: Thu thập thông tin 
B2: Xử lý thông tin 
B3: Vận dụng 
Tiết 1: MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC 
B4: Ghi nhớ 
→Học đi đôi với hành! 
→ Lí thuyết đi đôi với bài tập! 
b . Phương pháp học môn hoá học như thế n à o l à tốt? 
Bài tập: Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng. 
1. Hóa học là khoa học nghiên cứu ........................, ....................... và ứng dụng của chúng. 
2. Hóa học có vai trò ........................................trong cuộc sống của chúng ta. 
3. Khi học tập môn Hóa học, cần thực hiện các hoạt động: 
.......................................................,.............................,................. và................. 
4. Học tốt hóa học là ......................và có khả năng .............................. kiến thức đã học. 
các chất 
sự biến đổi 
rất quan trọng 
Tự thu thập tìm kiếm kiến thức 
 xử lí thông tin 
vận dụng 
ghi nhớ 
nắm vững 
vận dụng 
BÀI TẬP CỦNG CỐ 
Tiết : MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC 
BÀI TẬP CỦNG CỐ 
Câu 1. Hãy kể ra ba loại vật dụng là đồ dùng thiết yếu sử dụng trong gia đình em được làm từ các chất như sắt, nhôm, chất dẻo. 
Câu 2. Hãy kể ra ba loại sản phẩm hóa học được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em. 
Câu 3. Hãy kể ra những sản phẩm hóa học phục vụ trực tiếp cho việc học tập của em và cho việc bảo vệ sức khỏe của gia đình em . 
Gợi ý : con dao, ấm đun, lốp xe , . 
Gợi ý : phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm , . 
Gợi ý : giày dép, bút thước, thuốc trị bệnh , . 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_lop_8_tiet_1_mo_dau_mon_hoa_hoc.pptx