Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX

Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX

- Ở Cam-pu-chia: 1863 -1866 có khởi nghĩa do A cha-xoa lãnh đạo ở Ta-keo, năm 1866 -1867 có khởi nghĩa do nhà sư Pu-côm-bô ở Cra-chê, liên kết với V N.

Ở Lào: 1901 KN ở Xa-van-na-khét do Pha-ca-đuốc lãnh đạo. 1907 KN Bô -lô -ven lan sang VN.

- Ở Việt Nam: Có khởi nghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Phong trào “Cần vương”, k/n nông dân Yên Thế

Em có nhận xét gì về phong trào của nhân dân 3 nước Đông Dương?

 

pptx 29 trang phuongtrinh23 27/06/2023 1020
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Em hãy kể tên các quốc gia qua quốc kỳ và trang phục truyền thống của đất nước. 
Bru-nây Thái Lan Việt Nam Lào Malaysia Philppin Mianma Singapore Campuchia Indonexia. 
KHỞI ĐỘNG 
BÀI 11 
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX 
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX 
I. QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
I. QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á. 
Em hãy cho biết diện tích và dân số của khu vực Đông Nam Á hiện nay. 
Diện tích: 4,5 triệu km 2 
Tại sao các nước phương Tây xâm lược Đông Nam Á ? 
Đi Đông Bắc Á 
Đi Ôxtraylia 
Đi Châu Phi 
Đi Nam Á 
Đi Châu Mĩ 
01 
Nguyên nhân 
04 
02 
Có vị trí địa lí quan trọng 
I. QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
Giàu tài nguyên thiên nhiên 
03 
Dân đông Nguồn lao động, thị trường tiêu thụ lớn. 
Chế độ phong kiến suy yếu 
H 
P 
P 
P 
B 
M 
A 
A 
A 
Giữa TK XIX 
T 
Giữa TK XVI 
A 
1885 
Cuối TK XIX đầu XX 
Cuối TK XIX 
Quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của chủ nghĩa thực dân 
A : Anh 
P : Pháp 
H : Hà Lan 
T : Tây Ban Nha M: Mĩ 
B : Bồ ĐàoNha 
Thử tài của bạn ? 
Đ iền tên các nước Đ ông Nam Á vào số thứ tự trân lược đ ồ 
4 
5 
3 
2 
6 
1 
7 
8 
9 
10 
11 
I. QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
Quá trình xâm lược 
Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện 
Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia 
Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm Phi-líp-pin 
Hà Lan và Bồ Đào Nha chiếm In-đô-nê-xi-a 
Chỉ có Xiêm (Thái Lan) vẫn giữ được độc lập 
n hưng lại trở thành vùng đệm của Anh và Pháp. 
 Vì sao xiêm ( Thái Lan ) không bị các nước phương Tây xâm lược ? 
Giai cấp thống trị Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo, nên giữ được chủ quyền. Tuy nhiên, trên thực tế Thái Lan vẫn là vùng đệm của Anh và Pháp. 
Góc suy ng ẫm 
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
Chính sách cai trị của chính quyền thực dân gay gắt. 
Nhân dân thuộc đia >< Thực dân. 
Chế độ phong kiến mục nát. 
Nguyên nhân 
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
Tóm tắt quá trình đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á. 
- In-đô-nê -xi-a: 
+1905 th ành lập công đoàn xe lửa . 
 + 1908 Th ành lập hội liên hiệp công nhân . 
+ 5-1920 : Đảng cộng sản thành lập. 
- Phi-lip-pin: 
 Năm 1571 Tây Ban Nha xâm lược Phi-lip-pin. 
 Nhân dân Phi-lip-pin liên tục đứng lên đấu tranh. 
 Cuộc cách mạng 1896-1898 Nước cộng hòa Phi-lip-pin thành lập. 
 Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, đặt ách cai trị . Nhân dân lại đứng lên chống Mĩ. 
T 
M 
Tân Sở 
13-7-1885 
Trương Định 
1859-1864 
A cha-xoa 
1863-1866 
Nguyễn Trung Trực 
1861-1868 
Phu-côm-bô 
1866-1867 
Pha-ca-đuốc 
1901 
ND ở Bô-lô-ven 
1901-1907 
- Ở Cam-pu-chia: 1863 - 1866 có khởi nghĩa do A cha-xoa lãnh đạo ở Ta-keo, năm 1866 - 1867 có khởi nghĩa do nhà sư Pu-côm-bô ở Cra-chê, liên kết với V N. 
- Ba nước Đông Dương 
Em có nhận xét gì về phong trào của nhân dân 3 nước Đông Dương? 
- Ở Việt Nam: Có khởi nghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Phong trào “Cần vương”, k/n nông dân Yên Thế 
Ở Lào: 1901 KN ở Xa-van-na-khét do Pha-ca-đuốc lãnh đạo. 1907 KN Bô - lô - ven lan sang VN. 
- Miến Điện (Myanma) 
- 1885 : Kháng chiến chống thực dân Anh bùng nổ. 
A 
1885 
Araca 
1885 
Quốc gia 
Phong trào tiêu biểu 
Kết quả 
Indonexia 
- 1905 : thành lập các công đoàn xe lửa. 
- 1908: Hội liên hiệp công nhân ra đời. 
Philippin 
1896 – 1898: cách mạng bùng nổ chống Tây Ban Nha. 
Campuchia 
1863 – 1866: khởi nghĩa Ta Keo. 
- 1866 – 1867: Khởi nghĩa Cra-chê. 
Lào 
1901: Khởi nghĩa ở Xavanakhet 
- 1901 – 1907: Khởi nghĩa Bô-lô-ven. 
Việt Nam 
1885 – 1896: Phong trào Cần Vương. 
- 1884 – 1913: phong trào nông dân Yên Thế. 
Miến Điện 
1885: Cuộc kháng chiến chống thực dân Anh 
I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
Tiết 20- Bài 11 Các nước Đông Nam Á 
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 
1. Em có nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á? 
 II - PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC. 
 Kết quả : Thất bại. 
 2. Kết quả của phong trào ? 
 Nhận xét: Phong trào nổ ra liên tục , quy mô rộng lớn , đông đảo lực lượng tham gia là nông dân , công nhân nhà sư, tư sản, trí thức . 
 3. Nguyên nhân thất bại ? 
 Nguyên nhân thất bại : 
+Tương quan lực lượng chênh lệch 
+ Chính quyền phong kiến đầu hàng làm tay sai 
+ Thiếu đường lối, tổ chức, lãnh đạo 
 PHIẾU HỌC TẬP 
( 4 nhóm, thời gian 3 phút) 
Q Select 
Question BGM 
Q Wrong 
Q Right 
$100 
$200 
$300 
$500 
$1,000 
$2,000 
$4,000 
$8,000 
$16,000 
$25,000 
$50,000 
$100,000 
$250,000 
$500,000 
$1,000,000 
CORRECT ANSWER 
END 
00 
CONTINUE 
Câu hỏi 1: Đâu không phải là lý do để các nước 
đế quốc tập trung xâm chiếm vùng Đông Nam Á? 
Chế độ PK ở Đông Nam Á 
 đang khủng hoảng 
Đông Nam Á 
giàu tài nguyên 
Giúp đỡ các nước 
Đông Nam Á PT kinh tế. 
Đông Nam Á có vị trí 
chiến lược quan trong 
B 
D 
A 
C 
START 
TIMER 
CLOSE 
END 
 1 
 2 
$200 
IS THAT YOUR FINAL ANSWER? 
NO 
YES 
Bắt đầu 
Q Select 
Question BGM 
Q Wrong 
Q Right 
$100 
$200 
$300 
$500 
$1,000 
$2,000 
$4,000 
$8,000 
$16,000 
$25,000 
$50,000 
$100,000 
$250,000 
$500,000 
$1,000,000 
CORRECT ANSWER 
END 
00 
CONTINUE 
Câu hỏi 2 : Khi Pháp xâm lược Việt Nam, phong trào yêu nước 
 lớn nhất do sĩ phu phong kiến lãnh đạo chống thực dân Pháp là 
Yên Thế. 
Nam Kỳ khởi nghĩa. 
Cần Vương 
 Khởi nghĩa Bắc Sơn. 
B 
D 
A 
C 
START 
TIMER 
CLOSE 
END 
 1 
 2 
$200 
IS THAT YOUR FINAL ANSWER? 
NO 
YES 
Bắt đầu 
Q Select 
Question BGM 
Q Wrong 
Q Right 
$100 
$200 
$300 
$500 
$1,000 
$2,000 
$4,000 
$8,000 
$16,000 
$25,000 
$50,000 
$100,000 
$250,000 
$500,000 
$1,000,000 
CORRECT ANSWER 
END 
00 
CONTINUE 
Câu hỏi 3: Thuộc địa của Anh ở Đông Nam Á là 
Việt Nam, Cam-pu-chia 
Việt Nam, Cam-pu-chia 
Mã Lai, Miến Điện 
 In-đô-nê-xia, Mã Lai 
B 
D 
A 
C 
START 
TIMER 
CLOSE 
END 
 1 
 2 
$200 
IS THAT YOUR FINAL ANSWER? 
NO 
YES 
Bắt đầu 
Q Select 
Question BGM 
Q Wrong 
Q Right 
$100 
$200 
$300 
$500 
$1,000 
$2,000 
$4,000 
$8,000 
$16,000 
$25,000 
$50,000 
$100,000 
$250,000 
$500,000 
$1,000,000 
CORRECT ANSWER 
END 
00 
CONTINUE 
Câu hỏi 4: Thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á là 
 Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây 
 Việt Nam, Miến Điện, Mã Lai 
Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia 
Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xia 
B 
D 
A 
C 
START 
TIMER 
CLOSE 
END 
 1 
 2 
$200 
IS THAT YOUR FINAL ANSWER? 
NO 
YES 
Bắt đầu 
Q Select 
Question BGM 
Q Wrong 
Q Right 
$100 
$200 
$300 
$500 
$1,000 
$2,000 
$4,000 
$8,000 
$16,000 
$25,000 
$50,000 
$100,000 
$250,000 
$500,000 
$1,000,000 
CORRECT ANSWER 
END 
00 
CONTINUE 
Câu hỏi 5: Cuộc khởi nghĩa của nhăn dân Xa-van-na-khét (Lào) 
 năm 1901 do ai lãnh đạo? 
A-cha-xoa 
Pu-côm-bô 
Pha-ca-đuốc 
Nô-rô-đôm 
B 
D 
A 
C 
START 
TIMER 
CLOSE 
END 
 1 
 2 
$200 
IS THAT YOUR FINAL ANSWER? 
NO 
YES 
Bắt đầu 
Q Select 
Question BGM 
Q Wrong 
Q Right 
$100 
$200 
$300 
$500 
$1,000 
$2,000 
$4,000 
$8,000 
$16,000 
$25,000 
$50,000 
$100,000 
$250,000 
$500,000 
$1,000,000 
CORRECT ANSWER 
END 
00 
CONTINUE 
Câu hỏi 6: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây 
ở Đông Nam Á có điểm chung nào nổi bật?  
Tăng thuế, 
mở đồn điền, bắt lính 
Tìm cách kìm hãm sự 
 kinh tế thuộc địa 
. 
Vơ vét, đàn áp, chia để trị 
Không mở mang 
công nghiệp ở thuộc địa 
B 
D 
A 
C 
START 
TIMER 
CLOSE 
END 
 1 
 2 
$200 
IS THAT YOUR FINAL ANSWER? 
NO 
YES 
Bắt đầu 
50/50 
Q Select 
Question BGM 
Q Wrong 
Q Right 
$100 
$200 
$300 
$500 
$1,000 
$2,000 
$4,000 
$8,000 
$16,000 
$25,000 
$50,000 
$100,000 
$250,000 
$500,000 
$1,000,000 
CORRECT ANSWER 
END 
00 
CONTINUE 
Câu hỏi 7: Năm 1908, diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn liền 
với phong trào đấu tranh của công nhân ở In-đô-nê-xi-a ? 
Liên minh xã hội dân chủ 
 In-đô-nê-xi a thành lập 
Đảng Cộng sản 
 In-đô-nê-xi-a ra đời 
Hiệp hội công nhân 
 được thành lập 
Công đoàn của công nhân 
 xe lửa ra đời 
B 
D 
A 
C 
START 
TIMER 
CLOSE 
END 
 1 
 2 
$200 
IS THAT YOUR FINAL ANSWER? 
NO 
YES 
Bắt đầu 
50/50 
Trò chơi Giải ô chữ 
I 
N 
Đ 
Ô 
N 
X 
I 
A 
Ê 
1 
? Đất nước được gọi với các tên “Quốc gia nghìn đảo” 
Đ 
Ô 
N 
G 
T 
M 
O 
I 
A 
N 
H 
B 
Ồ 
Đ 
À 
N 
H 
A 
O 
2 
Đông Ti-mo là thuộc địa của nước nào? 
3 
? N ước có nhiều thuộc địa nhất ở Đông Nam Á 
Ư 
C 
Ầ 
N 
V 
Ơ 
G 
Ư 
4 
?Tên phong trào chống Pháp tiêu biểu ở Việt Nam cuối thế kỉ XX 
T 
 
Y 
B 
A 
N 
H 
A 
N 
? Phi lip pin là thuộc địa của nước này 
5 
M 
Á 
C 
V 
I 
Ệ 
T 
N 
M 
A 
? Đây là nước lớn nhất ở Đông Dương . 
6 
7 
? Đây là nước ra đời muộn nhất ở Đông Nam Á 
? Học thuyết của ông bắt đầu được truyền bá ở Inđônêxia từ 1905. 
8 
Á 
M 
A 
N 
G 
N 
Ô 
Đ 
? Khu vực em vừa học trong bài 
C 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_8_bai_11_cac_nuoc_dong_nam_a_cuoi_the.pptx