Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 22: Sự phát triển của kĩ thuật khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX - Phạm Minh Tuấn

Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 22: Sự phát triển của kĩ thuật khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX - Phạm Minh Tuấn

 Nhà vật lý , lý thuyết người Đức, gốc Do Thái sinh tại Đức.

Năm 14 tuổi, ông theo gia đình sang Thụy Sĩ.

 Năm 1905, ông công bố công trình về lý thuyết tương đối hẹp.

Năm 1907, ông tìm ra công thức liên hệ năng lượng với khối lượng của một vật (E=mc2), làm cơ sở cho ngành vật lý hạt nhân.

 Năm 1915, Anh-xtanh công bố lý thuyết tương đối rộng.

- Ông được trao giải Nô - ben về vật lý năm 1921

I.Sự phát triển của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỉ XX:

1. Về vật lí:

- Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại.

-Thuyết tương đối của nhà bác học Anbe Anhxtanh (Đức)

2. Các ngành khoa học khác:

- Hoá học, sinh học, khoa học trái đất đều đạt những thành tựu to lớn.

 Người ta chứng minh rằng ở giữa nguyên tử có hạt nhân, xung quanh có điện tử chạy theo một quĩ đạo nhất định giống như các hành tinh chạy xung quanh mặt trời

- Nhiều phát minh khoa học được ứng dụng như: điện tín, điện thoại, ra đa, hàng không, điện ảnh .

 

ppt 31 trang thuongle 3280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 22: Sự phát triển của kĩ thuật khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX - Phạm Minh Tuấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô giáotới dự tiết họcGV :Phạm Minh TuấnLớp : 8ATrường THCS Lê Đình Kiên KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai?CHƯƠNG V:SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬTVÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XXBài 22:SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬTVÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XXI.Sự phát triển của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỉ XX:Bài 22SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX1. Về vật lí:- Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại.- Thuyết tương đối của nhà bác học Anbe Anhxtanh (Đức)Những phát minh mới về vật lí đầu thế kỉ XX? Anh-xtanh(1879-1955) Nhà vật lý , lý thuyết người Đức, gốc Do Thái sinh tại Đức.Năm 14 tuổi, ông theo gia đình sang Thụy Sĩ. Năm 1905, ông công bố công trình về lý thuyết tương đối hẹp. Năm 1907, ông tìm ra công thức liên hệ năng lượng với khối lượng của một vật (E=mc2), làm cơ sở cho ngành vật lý hạt nhân. Năm 1915, Anh-xtanh công bố lý thuyết tương đối rộng.- Ông được trao giải Nô - ben về vật lý năm 1921I.Sự phát triển của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỉ XX:Bài 22SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX1. Về vật lí:- Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại.-Thuyết tương đối của nhà bác học Anbe Anhxtanh (Đức) Nêu những phát minh mới về các lĩnh vực khoa học khác2. Các ngành khoa học khác:- Hoá học, sinh học, khoa học trái đất đều đạt những thành tựu to lớn.Mô hình mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-Dơ-Pho,Bo và Zom-Mơ-Phen Người ta chứng minh rằng ở giữa nguyên tử có hạt nhân, xung quanh có điện tử chạy theo một quĩ đạo nhất định giống như các hành tinh chạy xung quanh mặt trời Bom nguyên tử 1945 Máy tính điện tử 1946Chất kháng sinh Pi-ni-xi-linI.Sự phát triển của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỉ XX:Bài 22SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX1. Về vật lí:- Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại.-Thuyết tương đối của nhà bác học Anbe Anhxtanh (Đức)2. Các ngành khoa học khác:- Hoá học, sinh học, khoa học trái đất đều đạt những thành tựu to lớn. Những phát minh nào cuối TK XIX- đầu TK XX được đưa vào sử dụng? - Nhiều phát minh khoa học được ứng dụng như: điện tín, điện thoại, ra đa, hàng không, điện ảnh ..Máy bay đầu tiên trên thế giới do 2 anh em người Mĩ O-Vin và Uyn-bơ Rai chế tạo.Điện thoạiMáy điện tínRa-đa Trạm điều hành vệ tinh Vinasat (Quế Dương-Hà Tây)Trạm khí tượngMáy quay phim cổ Máy bay I.Sự phát triển của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỉ XX:Bài 22SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Về vật lí: 2. Các ngành khoa học khác: Những phát minh đó có tác dụng to lớn như thế nào? 3. Tác dụng của khoa học- kĩ thuậtI.Sự phát triển của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỉ XX:Bài 22SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Về vật lí: 2. Các ngành khoa học khác: 3. Tác dụng của khoa học- kĩ thuật -Tích cực: Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần con người- Hạn chế: Con người lợi dụng những thành tựu khoa học để sản xuất những loại vũ khí giết người hàng loạt. Cách mạng khoa học- kĩ thuật có những hạn chế gì? Ô nhiễm môi trường, nhiễm chất phóng xạBÀI 21 tiết 31 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939 – 1945)Tàu ngầm Nhật tấn công Trân Châu Cảng ( 7-12-1941) Ngaøy 6 vaø 9/8/1945, Mó neùm bom nguyeân töû xuoáng TP Hi-roâ-shi-ma vaø Na-ga-xa-ki (Nhaät Baûn).Traùi caàu löûa : ñöôøng kính 280 m ,nhö 1 maët trôøi nhoû, söùc noùng 4 -> 5.000 ñoä C, saùng gaáp 10 laàn Maët trôøi xa 9 km vaãn nhìn thaáy Em có suy nghĩ gì về câu nói của nhà bác học A. Nô - ben: "Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu". Anphret Nôben (1833-1896) Sự phát triển của KH – KT trực tiếp hoặc gián tiếp có thể mang lại cuộc sống và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người, nhưng mặt khác cũng có thể trở thành phương tiện của tội ác, gây thảm họa cho chính con người. Đó là hậu quả của hàng triệu tấn bom đã trút xuống Trái đất trong hai cuộc chiến tranh thế giới, đặc biệt là hai quả bom nguyên tử mà Mĩ đã ném xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki. Chính vì vậy, KH-KT cần phải được sử dụng vì tương lai tốt đẹp của nhân loại I.Sự phát triển của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỉ XX:Bài 22SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Về vật lí: 2. Các ngành khoa học khác: 3. Tác dụng của khoa học- kĩ thuậtII. Nền văn hóa xô viết hình thành và phát triển:1. Cơ sở hình thành. Thế nào là nền văn hóa Xô viết? - Tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê nin. - Kế thừa những tinh hoa văn hoá nhân loại 2. Thành tựuTrình bày những thành tựu về nền văn hoá Xô Viết mà em biết?THẢO LUẬN NHÓMI.Sự phát triển của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỉ XX:Bài 22SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Về vật lí: 2. Các ngành khoa học khác: 3. Tác dụng của khoa học- kĩ thuậtII. Nền văn hóa xô viết hình thành và phát triển:1. Cơ sở hình thành. - Dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lê nin. - Sự chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại 2. Thành tựu - Xoá nạn mù chữ và thất học, sáng tạo ra chữ viết chung. - Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.H82. Một lớp xóa mù chữ ở Liên Xô năm 1926 Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng nền văn hóa ở Liên Xô? Tình trạng mù chữ ở nước Nga trước đây rất phổ biến, chiếm ¾ dân số. Muốn thay dổi tình trạng lạc hậu thì người dân phải biết đọc, biết viết. Nêu những thành tựu về lĩnh vực khoa học,kĩ thuật mà em biết ? Như vậy trong vòng 30 năm đầu TKXX, Liên Xô đã có một đội ngũ trí thức phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nướcI.Sự phát triển của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỉ XX:Bài 22SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Về vật lí: 2. Các ngành khoa học khác: 3. Tác dụng của khoa học- kĩ thuậtII. Nền văn hóa xô viết hình thành và phát triển:1. Cơ sở hình thành. - Dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lê nin. - Sự chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại 2. Thành tựu - Xoá nạn mù chữ và thất học, sáng tạo ra chữ viết chung. - Phát triển hệ thống quốc dân. - Khoa học - kĩ thuật chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao trên thế giới.Lò phản ứng (sx điện hạt nhân)Con người đặt chân lên Mặt trăng năm 1969C. Xi-ôn-cốp-xki(185 7-1935)Người sáng lập ngành du hành vũ trụ hiện đại Em cho biết những thành tựu văn học - nghệ thuật Xô Viết.I.Sự phát triển của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỉ XX:Bài 22SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Về vật lí: 2. Các ngành khoa học khác: 3. Tác dụng của khoa học- kĩ thuậtII. Nền văn hóa xô viết hình thành và phát triển:1. Cơ sở hình thành. - Dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lê nin. - Sự chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại 2. Thành tựu - Xoá nạn mù chữ và thất học, sáng tạo ra chữ viết chung. - Phát triển hệ thống quốc dân. - Khoa học - kĩ thuật chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao trên thế giới.- Có những cống hiến to lớn trong kho tàng văn hoá – nghệ thuật nhân loại với nhiều nhà văn nổi tiếngCỦNG CỐNhững phát minh khoa học có những tiến bộ và hạn chế gì?Hết tiếtChúc các em học tốt!

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_8_bai_22_su_phat_trien_cua_ki_thuat_kh.ppt