Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 - Trần Thị Hương

Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 - Trần Thị Hương

Em có suy nghĩ gì về chủ trương cầu viện Nhật của Phan Bội Châu?

Dựa vào Nhật để xúc tiến chuẩn bị bạo động, chủ

 trương bạo động là đúng, nhưng tư tưởng cầu viện

 là sai, dựa vào Nhật để chống Pháp là điều ấu trỉ

sai lầm.Vì Pháp và Nhật đều là đế quốc dựa vào đế

Quốc để đánh đế quốc là không thể được.

Cần xây dựng thực lực trong nước và tranh thủ

Sự ủng hộ của quốc tế.

 

ppt 28 trang phuongtrinh23 27/06/2023 590
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 - Trần Thị Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 
Chào mừng các em học sinh đến với tiết học hôm nay 
GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ HƯƠNG 
 MÔN LỊCH SỬ 8 
2) Đô thị Việt Nam ra đời và phát triển ngày càng nhiều vào khoảng thời gian nào ? 
 Đầu thế kỷ XIX 
 Cuối thế kỷ XIX 
C. Đầu thế kỷ XX 
D. Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XIX 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
3) Điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX là gì ? 
C ủ ng cố chế độ phong kiến Việt nam không lệ thuộc Pháp. 
B. Đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. 
C. Học tập Nhật Bản đẩy mạnh cuộc vận động theo khuynh hướng dân chủ tư sản 
D. Yêu cầu nhà vua thực hiện cải cách Duy tân đất nước 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 Sau khi phong trào Cần vương cuối thế kỷ XIX tan rã, phong trào tự vệ vũ trang của quần chúng tạm lắng xuống. Một phong trào cách mạng mới đã được dấy lên ở nước ta, phong trào có xu hướng cách mạng dân chủ tư sản với nhiều hình thức phong phú. Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỷ XX. 
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
1. Phong trào Đông Du (1905-1909) 
Phong trào Đông Du do sáng lập ? Mục đích, hoạt động của phong trào là gì ? 
- Năm 1904 Phan Bội Châu thành lập Hội Duy tân 
- Mục đích: đánh Pháp khôi nước Việt Nam phục độc lập . 
- Biện pháp: bạo động vũ trang. 
 PHAN BỘI CHÂU 
Phan Bội châu sinh ngày 
26-12-1867 tại thôn Sa Nam, xã 
Đông Liệt, huyện Nam Đàn , 
tỉnh Nghệ An, tháng 5-1905 
 ông thành lập Hội Duy tân, 
 một tổ chức cách mạng ở 
Quảng Nam, tháng 1- 1905 
sang Nhật mở đầu phong 
 trào Đông Du.Mặc dù hoạt 
động ở nước ngoài nhưng 
Ông vẫn liên hệ với phong 
 trào trong nước đấu tranh 
chống Pháp Năm 1925 ông bị 
bắt tại Thượng Hải rồi bị 
giam ở nhà tù Hoả Lò (Hà Nội) 
Pháp định bí mật thủ tiêu ông 
nhưng không thành . 
 Ngày 24-12-1925 Pháp Buộc 
 phải tuyên bố tha bỗng 
Phan Bội Châu , thực chất là giam 
 lỏng ông tại Huế. 
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
1. Phong trào Đông Du (1905-1909) 
Hoạt động của Hội Duy tân là gì? 
- Năm 1904 Phan Bội Châu thành lập Hội Duy tân 
- Mục đích: đánh Pháp khôi nước Việt Nam phục độc lập . 
- Biện pháp: bạo động vũ trang. 
- Hoạt động: 
+ Đưa học sinh sang Nhật du học. 
+ Viết sách báo tuyên truyền yêu nước. 
Kết quả của phong trào Đông Du như thế nào? 
- Kết quả: Năm 1908 Pháp cấu kết với Nhật trục xuất người Việt Nam. 3-1909 phong trào tan rã. 
Em có suy nghĩ gì về chủ trương cầu viện Nhật của Phan Bội Châu? 
Dựa vào Nhật để xúc tiến chuẩn bị bạo động, chủ 
 trương bạo động là đúng, nhưng tư tưởng cầu viện 
 là sai, dựa vào Nhật để chống Pháp là điều ấu trỉ 
sai lầm.Vì Pháp và Nhật đều là đế quốc dựa vào đế 
Quốc để đánh đế quốc là không thể được. 
Cần xây dựng thực lực trong nước và tranh thủ 
Sự ủng hộ của quốc tế. 
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
Đông Kinh nghĩa thục được thành lập vào thời gian nào? Do ai lãnh đạo? 
2. Đông Kinh nghĩa Thục (1907) 
- Thành lập: Tháng 3/1907 
- Lãnh đạo: Lương Văn Can, Nguyễn Quyền 
Lương Văn Can sinh năm 1854 làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông. Tháng 3-1907 ông cùng một số sĩ phu Việt Nam thành lập trường Đông Kinh nghĩa thục, do ông làm hiệu trưởng, đây là một trường tư nhưng không thu tiền học, được áp dụng theo mô hình trường ở Nhật bản trong cuộc Duy tân Minh trị. 
BẮC 
NINH 
HÀ 
ĐÔNG 
SƠN TÂY 
HƯNG YÊN 
HẢI DƯƠNG 
THÁI BINH 
Em hãy cho biết địa bàn 
hoạt động của Đông Kinh 
 nghĩa thục ? 
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
2. Đông Kinh nghĩa Thục (1907) 
- Thành lập: Tháng 3/1907 
- Lãnh đạo: Lương Văn Can, Nguyễn Quyền 
- Điạ bàn hoạt động: Hà Nội, ngoại thành và một số tỉnh khác 
 Chương trình học gồm các bài về địa lý, lịch sử, khoa học thường thức. Bên cạnh hình thức mở trường học, các nhà nho tiến bộ còn tổ chức các buổi bình văn và xuất bản sách báo. Các hoạt động này nhằm bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới. 
Chương trình Đông Kinh Nghĩa thục bao gồm những vấn đề gì? 
Tính tiến bộ của Đông Kinh nghĩa thục biểu hiện ở điểm nào ? 
Nâng cao lòng yêu nước tự hào dân tộc, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới. 
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
2. Đông Kinh nghĩa Thục (1907) 
- Thành lập: Tháng 3/1907 
- Lãnh đạo: Lương Văn Can, Nguyễn Quyền 
- Điạ bàn hoạt động: Hà Nội, ngoại thành và một số tỉnh khác 
- Hoạt động: 
+ Mở trường dạy học. 
+ Bình văn, xuất bản sách báo => truyền bá nếp sống mới, lòng yêu nước. 
Kết quả của phong trào? 
- Kết quả Đến tháng 11/1907 Pháp ra lệnh đóng cửa trường 
 Tác dụng + Thúc đẩy phong trào cách mạng 
 + Làm cho Pháp lo sợ 
 + Phát triển văn hoá, ngôn ngữ dân tộc 
Đông Kinh nghĩa thục có tác dụng như thế nào đối 
với phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX ? 
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
3. Cuộc vận đông Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ : (1908) 
a) Cuộc vận động Duy tân : 
Ai là người lãnh đạo phong trào Duy tân ? 
- Lãnh đạo: Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng 
Nêu hình thức hoạt động của cuộc 
Vận động Duy Tân? 
- Hình thức: Mở trường dạy học theo lối mới, vận động làm theo cái mới, cái tiến bộ. Biện pháp ôn hoà. 
PHAN CHÂU TRINH 
Phan Châu Trinh sinh năm (1872-1926)quê ở Tiên Phước, Tam Kỳ, Quảng Nam.Năm 1900 thi đổ cử nhân, ông hô hào mở trưòng học, phát triển công thương nghiệp, cải cách phong tục lạc hậu,cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, đã kích quan lại xấu những hoạt động của ông đã góp phần chuẩn bị về tư tưởng cho phong trào quần chúng đấu tranh chống thuế quyết liệt ở Trung Kỳ. 
 THẢO LUẬN NHÓM : 
 So sánh chủ trương của Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu có điểm gì giống và khác nhau? 
* Giống : Đều là phong trào yêu nước theo hướng dân chủ tư sản do các sĩ phu trẻ lãnh đạo. 
* Khác nhau : 
Phan Bội châu 
Dùng bạo lực kết hợp với cải cách xã hội để giành độc lập 
Phan Châu Trinh 
Chủ trương tiến hành vận động cải cách mang tính ôn hoà 
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
b) Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ : 
3. Cuộc vận đông Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ : (1908) 
Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ diễn ra như 
 thế nào ? 
- Diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, quyết liệt ở Trung Kì. 
- Phong trào bị đàn áp đẫm máu. 
 Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ diễn ra đầu tiên ở đại lộc, nhân một bữa giỗ, sau khi ăn uống xong, nhân dân đã tụ tập rất đông kéo lên tỉnh lỵ, đòi giảm sưu, giảm thuế, Pháp đã đàn áp dã man, càng gây nên làn sóng căm phẫn trong nhân dân. 
 Sau đó phong trào lan ra Quảng Nam, Quảng Ngãi và cả Trung Kỳ 
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
4 . Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước 
THẢO LUẬN NHÓM (3P) 
Nhóm 1: Nêu một số hiểu biết của em về tiểu sử Nguyễn Tất Thành ? 
Nhóm 2: Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới? 
Nhóm 3: Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước từ 1911 đến 1917? 
Nhóm 4: Hướng đi của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp thời đó? 
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
4 . Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước 
* Tiểu sử của Nguyễn Tất Thành : SGK. 
* Nguyên nhân Người ra đi tìm đường cứu nước mới: 
- Đất nước bị Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại. Yêu nước, thương dân . 
- Tìm con đường cứu nước mới. . 
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
4 . Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước 
* H oạt động của NAQ từ 1911 -1917 : 
- 5-6-1911, Người ra đi tìm đường cứu nước. 
- Năm 1917, Người từ Anh trở lại Pháp, tham gia Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri 
- Người tích cực tham gia phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. 
Nhóm 4: Hướng đi của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp thời đó? 
+ Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây tìm hiểu những bí mật đằng sau những từ: Tự do, Bình đẳng, Bác ái. 
+ Người không đi theo con đường của các bậc tiền bối vì có nhược điểm. 
* Con đường cứu nước của các bậc tiền bối trước đó, tiêu biểu: cụ Phan Bội Châu đã chọn con đường sang phương Đông (Nhật Bản) xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp. 
* Còn Nguyễn Tất Thành lựa chọn hướng đi sang các nước phương Tây và một số nơi khác. 
Cách đi của Nguyễn Ái Quốc là: đi vào tất cả các giai cấp tầng lớp, đi vào phong trào quần chúng giác ngộ, đoàn kết họ đứng lên giành độc lập bằng sức mạnh của mình là chính. 
+ Từ khảo sát thực tế, Người đúc rút thành kinh nghiệm rồi quyết định theo chủ nghĩa Mác-Lênin. 
GV: Những hoạt động bước đầu của Nguyễn Tất Thành đã mở ra chân trời mới cho cách mạng Việt Nam. 
1 
P 
H 
A 
N 
B 
Ô 
I 
C 
H 
 
U 
Câu 1: Ai l à người lãnh đạo phong trào Đông Du ? 
2 
T 
R 
U 
N 
G 
K 
Ỳ 
Câu 2: Phong tr ào chống thuế diễn ra sôi nổi ở đâu ? 
3 
Đ 
Ô 
N 
G 
K 
I 
N 
H 
Câu 3:Tên gọi cũ của Hà nội trước đây ? 
4 
Đ 
Ề 
T 
H 
Á 
M 
Câu 4:Tên của vị chỉ huy tối cao trong phong trào khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) ? 
5 
P 
H 
Ú 
G 
I 
A 
Câu 5:Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi vượt dãy Trường Sơn ra Bắc, rồi lập căn cứ ở làng nào thuộc huyện Hương Khê (Hà Tỉnh) ? 
6 
L 
Ư 
Ơ 
N 
G 
V 
Ă 
N 
C 
A 
N 
Câu 6: Ai l à Hiệu trưởng trường Đông Kinh nghĩa thục ? 
H 
U 
Ỳ 
N 
H 
T 
H 
Ú 
C 
K 
H 
Á 
N 
G 
CK 
TRÒ CHƠI Ô CHỮ 
HUỲNH THÚC KHÁNG 
Huỳnh Thúc Kháng quê ở Tiên Phước, Quảng Nam, hiện nay lăng ông được chôn tại Núi Ấn, Quảng Ngãi 
Tạm biệt các em học sinh 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_8_bai_30_phong_trao_yeu_nuoc_chong_pha.ppt