Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 39, Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884) - Nguyễn Thúy Lan

Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 39, Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884) - Nguyễn Thúy Lan

Nội dung Hiệp ớc Hác-măng

- Triều đình chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi vùng Trung Kì để nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp. Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh đợc sáp nhập vào Bắc Kì.

- Triều đình chỉ đợc cai quản vùng đất Trung Kì, nhng mọi việc đều phải thông qua viên Khâm sứ Pháp ở Huế.

- Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thờng xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ.

- Mọi việc giao thiệp với nớc ngoài (kể cả với Trung Quốc) đều do ngời Pháp nắm. Triều đình Huế phải rút quân đội ở Bắc Kì về Trung Kì.

 

ppt 24 trang phuongtrinh23 27/06/2023 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 39, Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884) - Nguyễn Thúy Lan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ . 
Môn : lịch sử 
Lớp : 8 
Giỏo viờn : Nguyễn Thỳy Lan 
Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ . 
 KIỂM TRA BÀI CŨ. 
Thực dõn nổ sỳng đỏnh thành Hà nội lần thứ nhất ngày : 
	A. 10/11/1874	C. 20/11/1874 
	B. 10/11/1873	D. 20/11/1873 
Tổng đốc thành Hà nội năm 1873 là : 
	A. Tụn Thất Thuyết . 	C. Nguyễn Tri Phương . 
	B. Lưu Vĩnh Phỳc .	D. Hoàng Diệu . 
3. Hậu quả của Hiệp ước Giỏp Tuất : 
	A.	 Phỏp thất bại nặng nề .	 
	B. Mất hết chủ quyền của dõn tộc . 
	C. 6 tỉnh Nam Kỡ thuộc Phỏp . 
	D. Mất một phần quan trọng chủ quyền lónh thổ , ngoại giao , thương mại của Việt nam . 
Tiết 39 - Bài 25 
kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) 
( Tiếp theo ) 
1.Thực dõn Phỏp đỏnh chiếm Bắc Kỡ lần thứ nhất ( 1873) 
2. Khỏng chiến ở Hà nội và cỏc tỉnh đồng bằng Bắc Kỡ 	(1873 – 1874) 
3. Thực dõn Phỏp đỏnh chiếm Bắc Kỡ lần thứ hai ( 1882 ) 
a. Âm mưu của Phỏp : 
Phỏp lấy cớ gỡ để đưa quõn ra Bắc Kỡ lần thứ hai ? 
Tỡnh hỡnh nước ta sau hiệp ước Giỏp Tuất (1874) ? 
3. Thực dân Pháp đá nh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882) 
Quõn Phỏp đỏnh thành Hà Nội 
Sông Hồng 
b. Diễn biến : 
Thảo luận nhóm 
Theo em vì sao thành Hà Nội thất thủ ? 
A. Thực dân Pháp đá nh bất ngờ , Hoàng Diệu bị đ ộng trong việc đ ối phó 
B. Lực lượng thực dân Pháp mạnh 
C. Nh à Nguyễn không quyết tâm đá nh giặc 
“ Thần là một kẻ th ư sinh , biết đâu việc binh bị mà Bệ hạ lại giao cho cái chức vụ qu á quan trọng . Làm sao tin đư ợc lòng giặc , nên thần lo sửa soạn đề phòng . Việc chưa xong th ì binh Pháp kéo đ ến . Thần trộm nghĩ , Hà Nội là cuống họng của Bắc Kì, nên thần thường tâu về triều xin thêm binh , nhưng lại bị Bệ hạ quở trách ... Một mình thề với Long thành , nguyện theo Nguyễn Tri Phương nơi suối vàng vậy ”. 
hoàng diệu 
(1829 - 1882) 
3. Thực dân Pháp đá nh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882) 
Sau khi thành Hà Nội thất thủ , triều đì nh Huế đã có hành đ ộng gì? 
- Cầu cứu quân Thanh 
- Cử người ra Hà Nội thương thuyết với Pháp 
- Ra lệnh cho quân ta phải rút lên mạn ngược 
4. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp 
Thái độ của nhân dân Hà Nội và các đ ịa phương khác nh ư thế nào ngay khi quân Pháp tiến đá nh Bắc Kì lần thứ hai ? 
4. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp 
Cầu Giấy 
4. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp 
Cuộc chiến đấu bảo vệ Hà nội năm 1882 cú gỡ khỏc so với năm 1873? 
Nhõn dõn Bắc Kỡ đó phối hợp với quõn triều đỡnh để khỏng chiến chống Phỏp như thế nào ? 
Tại sao Phỏp khụng nhượng bộ triều đỡnh Huế sau khi Ri -Vi-E bị giết tại trận Cầu Giấy năm 1883? 
Phỏp tấn cụng Thuận An - cửa ngừ Kinh thành Huế 
CHIẾN TRƯỜNG HUẾ 1883 - 1885 
5. Hiệp ư ớc Pa- tơ-nốt 1884. Nh à nước phong kiến Việt Nam sụp đổ 
Hoàn thành bảng thống kê 
Hiệp ư ớc 
Hoàn cảnh 
Nội dung 
Hậu qu ả 
Hác-măng (25/8/1883) 
Pa- tơ-nốt (6/6/1884) 
- 18/8/1883, Pháp chiếm Thuận An -> triều đì nh Huế xin đì nh chiến 
- Triều đì nh chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi vùng Trung Kì để nhập vào đ ất Nam Kì thuộc Pháp . Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh đư ợc sáp nhập vào Bắc Kì. 
- Triều đì nh chỉ đư ợc cai quản vùng đ ất Trung Kì, nhưng mọi việc đ ều phải thông qua viên Khâm sứ Pháp ở Huế 
Đ ất bảo hộ 
 Đ ất 
 nửa 
 bảo 
 hộ 
 Đât thuộc Pháp 
Vùng đ ất cai quản của triều đì nh Huế 
Nội dung Hiệp ư ớc Hác-măng 
- Triều đì nh chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi vùng Trung Kì để nhập vào đ ất Nam Kì thuộc Pháp . Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh đư ợc sáp nhập vào Bắc Kì. 
- Triều đì nh chỉ đư ợc cai quản vùng đ ất Trung Kì, nhưng mọi việc đ ều phải thông qua viên Khâm sứ Pháp ở Huế . 
- Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều đì nh , nắm các quyền trị an và nội vụ . 
- Mọi việc giao thiệp với nước ngoài ( kể cả với Trung Quốc ) đ ều do người Pháp nắm. Triều đì nh Huế phải rút quân đ ội ở Bắc Kì về Trung Kì. 
5. Hiệp ư ớc Pa- tơ-nốt . Nh à nước phong kiến Việt Nam sụp đổ 
Hoàn thành bảng thống kê 
Hiệp ư ớc 
Hoàn cảnh 
Nội dung 
Hậu qu ả 
Hác-măng (25/8/1883) 
Pa- tơ-nốt (6/6/1884) 
- 18/8/1883, Pháp chiếm Thuận An -> triều đì nh Huế xin đì nh chiến 
- Triều đì nh chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi vùng Trung Kì để nhập vào đ ất Nam Kì thuộc Pháp . Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh đư ợc sáp nhập vào Bắc Kì. 
- Triều đì nh chỉ đư ợc cai quản vùng đ ất Trung Kì, nhưng mọi việc đ ều phải thông qua viên Khâm sứ Pháp ở Huế 
Việt Nam là thuộc đ ịa của Pháp 
Hoàn thành bảng thống kê 
Hiệp ư ớc 
Hoàn cảnh 
Nội dung 
Hậu qu ả 
Hác-măng (25/8/1883) 
Pa- tơ-nốt (6/6/1884) 
- Pháp làm chủ đư ợc tình thế 
- Nh à Thanh rút quân khỏi Bắc Kì theo Quy ư ớc Thiên Tân (11/5/1884) 
- Ranh giới khu vực Trung Kì đư ợc đ iều chỉnh : sáp nhập thêm 3 tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh ở phía Bắc và tỉnh Bình Thuận ở phía Nam. 
Hiệp ư ớc Pa- tơ-nốt 
Đât bảo hộ 
 Đ ất thuộc Pháp 
Hiệp ư ớc Hác-măng 
 Vùng 
 đ ất 
 cai 
 quản 
 của 
 triều 
 đì nh 
 Huế 
Đ ất bảo hộ 
 Đ ất thuộc Pháp 
cai 
quản của 
Vùng đ ất 
 triều 
 đì nh 
 Huế 
Việt Nam là nước thuộc đ ịa nửa phong kiến 
Việt Nam là nước thuộc đ ịa 
Hoàn thành bảng thống kê 
Hiệp ư ớc 
Hoàn cảnh 
Nội dung 
Hậu qu ả 
Hác-măng (25/8/1883) 
Pa- tơ-nốt (6/6/1884) 
- Pháp làm chủ đư ợc tình thế 
- Nh à Thanh rút quân khỏi Bắc Kì theo Quy ư ớc Thiên Tân (11/5/1884) 
- Ranh giới khu vực Trung Kì đư ợc đ iều chỉnh : sáp nhập thêm 3 tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh ở phía Bắc và tỉnh Bình Thuận ở phía Nam. 
Việt Nam là nước thuộc đ ịa nửa phong kiến 
Tại sao Pháp không gi ữ nguyên bản Hiệp ư ớc Hác-măng mà lại kí tiếp bản Hiệp ư ớc Pa- tơ-nốt với triều đì nh ? 
5. Hiệp ư ớc Pa- tơ-nốt 1884. Nh à nước phong kiến Việt Nam sụp đổ 
-> Nới rộng một số đ iều khoản để lấy lòng vua quan nh à Nguyễn . 
-> Sự nham hiểm của Pháp : muốn sử dụng nh à nước phong kiến Nguyễn làm tay sai ( công cụ thống trị ) 
Bài tập củng cố 
Câu 1: Hãy nối thời gian ( cột A) với sự kiện ( cột B) sao cho đ úng : 
A 
Thời gian 
1. Ngày 3/4/1882 
2. Ngày 25/4/1882 
3. Ngày 19/5/1883 
4. Ngày 18/8/1883 
5. Ngày 25/8/1883 
6. Ngày 6/6/1884 
B 
Sự kiện lịch sử 
a) Trận Cầu Giấy , Ri-vi-e bỏ mạng 
b) Quân Pháp đổ bộ lên Hà Nội 
c) Hiệp ư ớc Hác-măng 
d) Hiệp ư ớc Pa- tơ-nốt 
e) Ri-vi-e gửi tối hậu th ư cho Tổng đ ốc Hoàng Diệu 
g) Pháp đá nh chiếm các pháo đài ở Thuận An 
Hiệp ư ớc Hác-măng (1883) 
Hiệp ư ớc Pa- tơ-nốt (1884) 
Giống 
Khác 
Câu 2: Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các Hiệp ư ớc Hác-măng (1883) và Hiệp ư ớc Pa- tơ-nốt (1884) theo mẫu : 
- Triều đì nh chỉ đư ợc cai quản vùng đ ất Trung Kì, nhưng mọi việc đ ều phải thông qua viên Khâm sứ Pháp ở Huế . 
- Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều đì nh , nắm các quyền trị an và nội vụ . 
- Mọi việc giao thiệp với nước ngoài ( kể cả với Trung Quốc ) đ ều do người Pháp nắm. Triều đì nh Huế phải rút quân đ ội ở Bắc Kì về Trung Kì. 
- Triều đì nh chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi vùng Trung Kì để nhập vào đ ất Nam Kì thuộc Pháp . Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh đư ợc sáp nhập vào Bắc Kì. 
- Ranh giới khu vực Trung Kì đư ợc đ iều chỉnh : sáp nhập thêm 3 tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh ở phía Bắc và tỉnh Bình Thuận ở phía Nam. 
 Học thuộc bài . 
Trả lời cỏc cõu hỏi : 
+ Nguyờn nhõn , diễn biến cuộc phản cụng của phỏi chủ chiến ở kinh thành Huế ? 
+ Phong trào Cần vương bựng nổ và phỏt triển như thế nào ? 
Hướng dẫn tự học 
Chúc các thầy cô 
sức khoẻ và thành công! 
Hẹn gặp lại 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_8_tiet_39_bai_25_khang_chien_lan_rong.ppt