Bài giảng môn Địa lí Lớp 8 - Tiết 29, Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Bài giảng môn Địa lí Lớp 8 - Tiết 29, Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam

Quan sát lược đồ địa hình Việt Nam và thông tin SGK hãy cho biết:

Lãnh thổ phần đất liền nước ta có những dạng địa hình nào?

1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.

- Địa hình nước ta rất đa dạng.

- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất. Chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ.

- Chủ yếu là đồi núi thấp dưới 1000m, chiếm 85% diện tích.

ppt 35 trang phuongtrinh23 27/06/2023 2040
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Địa lí Lớp 8 - Tiết 29, Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 29 Bài 28 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam 
Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. 
 Lãnh thổ phần đất liền nước ta có những dạng địa hình nào? 
 Quan sát lược đồ địa hình Việt Nam và thông tin SGK hãy cho biết: 
Tiết 29 - Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam 
 - Địa hình nước ta rất đa dạng. 
Tiết 29 - Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. 
 Quan sát bản đồ tự nhiên Việt Nam cho biết dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất? 
 - Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất. Chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ. 
 - Chủ yếu là đồi núi thấp dưới 1000m, chiếm 85% diện tích. 
Đồi núi nước ta thuộc loại nào? 
H28.1. Lược đồ địa hình Việt Nam 
Tìm trên H28.1 đỉnh Phan-xi-păng và đỉnh Ngọc Linh 
Ngọc Linh (2598m) 
PHAN-XI-PĂNG 
NGỌC LINH 
Đồi núi có những thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế và xã hội? 
Thuận lợi: Khoáng sản, thuỷ điện, chăn nuôi gia súc lớn, du lịch sinh thái 
Khó khăn: Giao thông vận tải, thiếu nước vào mùa khô, giao lưu kinh tế văn hoá 
Tiết 29 - Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 Ngoài đồi núi nước ta còn có dạng địa hình nào phổ biến? 
. 
Đb Bắc bộ 
Đb Sông Cửu Long 
Đb duyên hải Nam trung bộ 
Chỉ trên bản đồ các vùng đồng bằng của nước ta? 
Đồng bằng sông Cửu Long 
Đồng bằng sông Hồng 
 - Đồng bằng chiếm ¼ diện tích lãnh thổ. 
Tiết 29 - Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 Đồng bằng duyên hải miền Trung có đặc điểm gì? 
Dãy Hoành Sơn 
Dãy Bạch Mã 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 T ìm trên lược đồ một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta. 
 Đèo Hải Vân 
 Đèo Ngang 
ĐỒI NÚI SÓT Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 
Núi Bà Đen 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
 Địa hình nước ta được tạo lập vững chắc sau giai đoạn nào? 
Đặc điểm? 
 Vào giai đoạn Tân kiến tạo có vận động tạo núi lớn nào? 
Thø 2 ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2009 
D 
C 
Dựa vào lát cắt CD phân tích và 
nhận xét đặc điểm địa hình? 
A 
D 
C 
B 
ĐỒI NÚI 
ĐỒNG BẰNG 
THỀM 
LỤC ĐỊA 
 Dựa vào lát cắt AB cho biết địa hình phân thành những 
 bậc nào? 
A LÁT CẮT TỪ SƠN NGUYÊN ĐỒNG VĂN ĐẾN CỬA THÁI BÌNH B 
Tiết 29 - Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
 - Địa hình được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau đồi núi, đồng 
bằng, bờ biển, thềm lục địa 
 Cho biết ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với địa hình nước ta? 
Tiết 29 - Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
 - Hướng nghiêng: tây bắc – đông nam. 
 Hướng nghiêng của địa hình? 
Tiết 29 - 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 Tìm trên lược đồ các vùng núi cao, các cao nguyên badan, các đồng bằng trẻ, phạm vi thềm lục địa. 
H28.1. Lược đồ địa hình Việt Nam 
Tiết 29 - Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 Quan sát lược đồ + SGK cho biết địa hình nước ta có mấy hướng chính? 
Tiết 29 - Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
 - Có 2 hướng chính: tây bắc – đông nam và vòng cung. 
Tiết 29 - Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người 
 Địa hình nước ta chịu tác động của những yếu tố nào? 
 - Khí hậu, dòng nước và con người. 
Yếu tố 
Tác động 
Khí hậu 
Dòng nước 
Con người 
Nội dung hoạt động cặp (5 phút) 
Yếu tố 
Tác động 
Khí hậu 
Khí hậu nóng ẩm làm đất đá bị phong hoá mạnh mẽ. 
Dòng nước 
Mưa lớn và tập trung theo mùa gây xói mòn, cắt xẻ, xâm thực địa hình Địa hình Cacxtơ nhiệt đới. 
Con người 
Xây dựng các công trình kiến trúc đô thị, giao thông, kênh rạch, hồ chứa nước (Địa hình nhân tạo), khai phá rừng Địa hình biến đổi. 
Tiết 29 - Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. 
 Cho biết tính chất của địa hình nước ta? 
 - Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. 
 Quan sát tranh ảnh kể tên một số hang động nổi tiếng ở nước ta? 
 Hang Sửng Sốt (Vịnh Hạ Long) 
Động Phong Nha (Quảng B ì nh) 
Động Hương Tích (Chùa Hương ) 
Động Tam Thanh (L ạng Sơn) 
 Quan sát tranh ảnh kể tên một số dạng địa hình nhân tạo? 
Đê biển 
Đô thị 
Hầm Hải Vân 
Đường giao thông 
Quan sát những bức hình sau đây và cho biết khi rừng bị con người chặt phá sẽ gây ra hiện tượng gì? 
 Bề mặt đất bị rửa trôi, xói mòn 
Bảo vệ rừng có những lợi ích gì? 
Là học sinh, em làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên rừng? 
GIẢI Ô CHỮ 
Luật chơi: Tìm ô chữ bằng cách giải các ô chữ hàng ngang. Mỗi chữ hàng ngang sẽ có các chữ chìa khóa. Số ô hàng ngang tương ứng với số chữ cái cần tìm. Mỗi nhóm trả lời một ô hàng ngang lần lượt từ trên xuống. 
1 
2 
3 
4 
1. Tên đỉnh núi cao nhất ở nước ta? 
P H A N X I P Ă N G 
H 
N 
2. Đây là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình nước ta? 
Đ Ồ I N Ú I 
I 
Đ 
3. Địa hình nước ta được nâng lên trong giai đoạn này? 
T Â N K I Ế N T Ạ O 
A 
I 
4. Tên một hang động nổi tiếng của nước ta ở tỉnh Quảng Bình? 
Đ Ộ N G P H O N G N H A 
H 
Đ 
Ị 
A 
H 
Ì 
N 
H 
Hướng dẫn học tập: 
 * Đối với bài học tiết này: 
 - Học bài, hoàn thành bài tập 3 SGK/103, làm tập bản đồ. 
 * Đối với bài học tiết tiếp theo: 
 - Chuẩn bị bài mới: Đặc điểm các khu vực địa hình. 
 + Địa hình nước ta chia làm mấy khu vưc? Đó là những khu vực nào? Vị trí và đặc điểm các khu vực? 
 + Địa hình núi đá vôi tập trung nhiều ở miền nào? 
 - Sưu tầm tài liệu tranh ảnh về địa hình đồi núi. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_li_lop_8_tiet_29_bai_28_dac_diem_dia_hinh.ppt