Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Bài 5: Nguyên tố hóa học

Vận dụng

Câu 1. Calcium là một nguyên tố hóa học có nhiều trong xương và răng, giúp cho xương và răng chắc khỏe. Ngoài ra, calcium còn cần cho quá trình hoạt động của thần kinh, cơ, tim, chuyển hóa của tế bào và quá trình đông máu. Thực phẩm và thuốc bổ chứa nguyên tố calcium giúp phòng ngừa bệnh loãng xương ở tuổi già và hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao của trẻ em.

a) Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố calcium và đọc tên.

b) Kể tên hai thực phẩm có chứa nhiều calcium mà em biết.

Câu 2. a. Hãy kể tên và viết kí hiệu của ba nguyên tố hoá học chiếm khối lượng lớn nhất trong vỏ Trái Đất?

 b. Nguyên tố hoá học nào có nhiều nhất trong vũ trụ?

 

pptx 18 trang phuongtrinh23 28/06/2023 1180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Bài 5: Nguyên tố hóa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 
Bài 2: 
I. 
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ? 
II. 
TÊN NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 
III. 
KÍ HIỆU HOÁ HỌC 
NỘI DUNG BÀI HỌC 
LUYỆN TẬP 
TRÒ CHƠI GHÉP TRANH 
LUẬT CHƠI: 
Có 3 đội chơi, mỗi đội chơi một dãy HS. 
Mỗi HS có nhiệm vụ ghép đúng tên gọi và kí hiệu hóa 
học của một nguyên tố. Đội chơi nào hoàn thành 
đúng nhiều nguyên tố trong thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng 
TRÒ CHƠI GHÉP TRANH 
ĐÁP ÁN 
He 
17 
C 
16 
Ar 
6 
H 
1 
K 
4 
B 
18 
F 
7 
I 
11 
Ag 
3 
Mg 
15 
S 
20 
Ca 
13 
Al 
14 
Au 
12 
Fe 
2 
P 
5 
Na 
8 
O 
9 
Cl 
19 
N 
10 
Số neutron trong hạt nhân 
Số electron trong hạt nhân 
Số proton trong hạt nhân 
A 
B 
C 
Số proton và số neutron trong hạt nhân 
D 
Câu 1 : Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng: 
CL 
A 
cl 
B 
cL 
C 
Cl 
D 
Câu 2: Kí hiệu hoá học của nguyên tố chlorine là 
5 nguyên tử Helium 
5 nguyên tố hydrogen 
5 nguyên tử hydrogen 
A 
B 
C 
5 nguyên tố helium 
D 
Câu 3 : Cách biểu diễn 5H có ý nghĩa là: 
Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học là 
Câu 4 : Đây là sơ đồ nguyên tử của nguyên tố nào : 
A 
B 
C 
Ne 
N 
O 
D 
P 
Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học là 
Câu 5 : Đây là sơ đồ nguyên tử của nguyên tố nào : 
A 
B 
C 
Na 
Ca 
Al 
D 
Mg 
C, H, O , N 
C, H, Na, Ca 
C, H, S, O 
A 
B 
C 
C, H , O, Na 
D 
Câu 6 : Bốn nguyên tố phổ biến nhất trong cơ thể người là? 
O2 
2O 
A 
B 
C 
D 
Câu 7 : Kí hiệu biểu diễn 2 nguyên tử oxygen là? 
Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học là 
Câu 8 : Cho thành phần các nguyên tử như sau: A(17p, 17e,16n); B(20p, 20e, 19n); C (17p, 17e, 17n); D (19p, 19e, 20n). Có tất cả bao nhiêu nguyên tố hóa học ? 
A 
B 
C 
1 
4 
2 
D 
3 
proton 
neutron 
proton và neutron 
A 
B 
C 
Hạt nhân 
D 
Câu 9 : Số lượng hạt nào đặc trưng cho một nguyên tố hóa học? 
F 
Cl 
Br 
A 
B 
C 
I 
D 
Câu 10 : Nguyên tử X có tổng số hạt là 52. Trong đó số neutron là 18. Kí hiệu hóa học của X là? 
Vận dụng 
Câu 1 . Calcium là một nguyên tố hóa học có nhiều trong xương và răng, giúp cho xương và r ă ng chắc khỏe. Ngoài ra, calcium còn cần cho quá trình hoạt động của thần kinh, cơ, tim, chuyển hóa của tế bào và quá trình đông máu. Thực p hẩm và thuốc bổ chứa nguyên tố calcium giúp phòng ngừa bệnh loãng xương ở tuổi già và hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao của trẻ em. 
a) Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố calcium và đọc tên. 
b) Kể tên hai thực phẩm có chứa nhiều calcium mà em biết. 
Câu 2 . a. Hãy kể tên và viết kí hiệu của ba nguyên tố hoá học chiếm khối lượng lớn nhất trong vỏ Trái Đất ? 
 b. Nguyên tố hoá học nào có nhiều nhất trong vũ trụ? 
Về nhà 
Câu 1. Đọc và viết tên các nguyên tố hoá học có kí hiệu là: C, O, Mg, S. 
Câu 2. Hoàn thành thông tin về tên hoặc kí hiệu hóa học của nguyên tố theo mẫu trong các ô sau: 
Câu 3. Đọc tên các nguyên tố hoá học có trong các ô trên. 
Li 
_(1)_ 
_(5)_ 
Neon 
_(6)_ 
Phosphorus 
Na 
_(3)_ 
Al 
_(4)_ 
Cl 
_(7)_ 
F 
_(8)_ 
_(2) 
Helium 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_hoa_hoc_lop_8_bai_5_nguyen_to_hoa_hoc.pptx