Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 01, Bài 1: Mở đầu môn hóa học - Hồ Hữu Phước

Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 01, Bài 1: Mở đầu môn hóa học - Hồ Hữu Phước

Thí nghiệm 1

Natri hiđroxit đồng (II) sunphat

đồng (II) hiđroxit

Cho 1 ml dung dịch đồng (II) sunphat(CuSO4) vào ống nghiệm chứa 1ml dung dịch natri hiđroxit( NaOH)

Bước 1: Quan sát và cho biết trạng thái, màu sắc của 2 chất ban đầu?

Bước 2: Các chất có sự biến đổi không? Dựa vào dấu hiệu nào để biết?

Kết luận: Từ chất lỏng tạo thành chất rắn Có sự biến đổi chất

pdf 18 trang Phương Dung 28/05/2022 2240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 01, Bài 1: Mở đầu môn hóa học - Hồ Hữu Phước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO 
VÀ CÁC EM HỌC SINH KHỐI 8
Tiết 01 - Bài 1: Mở đầu môn hóa học
Giáo viên: Hồ Hữu Phước
2 0 2 1
Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 3 
Hóa học là gì?
Hóa học có vai 
trò như thế nào 
trong cuộc sống 
của chúng ta?
Các em cần 
làm gì để 
học tốt môn 
hóa học?
Thí nghiệm 1
Natri hiđroxit đồng (II) sunphat
đồng (II) hiđroxit
Cho 1 ml dung dịch đồng (II) sunphat(CuSO4) vào ống nghiệm chứa 1ml dung dịch natri hiđroxit( NaOH)
Bước 1: Quan sát và cho biết trạng thái, màu sắc của 2 chất ban đầu?
Bước 2: Các chất có sự biến đổi không? Dựa vào dấu hiệu nào để biết? 
Kết luận: Từ chất lỏng tạo thành chất rắn Có sự biến đổi chất
Thí nghiệm 2
I. Hóa học là gì?
Cho 1ml dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa một vài viên kẽm(Zn)
Bước 1: Quan sát và cho biết trạng thái, màu sắc của 2 chất ban đầu?
Bước 2: Các chất có sự biến đổi không? Dựa vào dấu hiệu nào để biết? 
Kết luận: Từ chất lỏng và chất rắn tạo thành chất khí Có sự biến đổi chất
Kẽm viên(Zn)
Các chất xung 
quanh chúng ta, 
chúng luôn vận 
động biến đổi, 
chuyển từ chất này 
thành chất khác
感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!
ibaotu.com
Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất 
, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng
HÓA HỌC LÀ GÌ ?
感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!
ibaotu.com
II. Vai trò của hóa học
Hãy kể tên một số vật dụng, đồ dùng trong sinh hoạt hàng 
ngày làm từ nhôm, đồng, sắt và chất dẻo?
感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!
ibaotu.com
II. Vai trò của hóa học
Hãy kể tên một số loại sản phẩm hóa học được dùng trong sản 
xuất nông nghiệp?
感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!
ibaotu.com
II. Vai trò của hóa học
Hãy kể tên một số loại sản phẩm hóa học được dùng trong 
y tế?
感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!
ibaotu.com
II. Vai trò của hóa học
Hãy kể tên một số loại sản phẩm hóa học được dùng trong ngành 
công nghiệp, xây dựng?
感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!
ibaotu.com
II. Vai trò của hóa học
Hãy kể tên những sản phẩm hóa học phục vụ cho việc học tập?
感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!
ibaotu.com
II. Vai trò của hóa học
Hóa học có vai trò vô cùng quan trọng trong 
cuộc sống của chúng ta
感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!
ibaotu.com
II. Vai trò của hóa học
III. Cần làm gì để học tốt môn Hóa học?
Khi học tập môn Hóa học cần thực hiện các hoạt động gì?1
Học nhóm
Nghe giảng
Mạng Internet
Thực hành
Thu thập tìm kiếm kiến thức
III. Cần làm gì để học tốt môn Hóa học?
Rút ra kết luận
Nhận xét
Trả lời câu hỏi
Xử lí thông tin
04
03
01
02
Vận dụng:
Trả lời
Làm bài tập
Thực tiễn
Rèn luyện kĩ năng 
tự học
III. Cần làm gì để học tốt môn Hóa học?
Ghi nhớ
Nhớ một cách 
chọn lọc thông 
minh
Đọc thêm sách, 
rèn luyện lòng 
ham thích 
đọc sách và cách 
đọc sách
Biết làm các thí nghiệm, 
quan sát hiện tượng
trong thí nghiệm,
thiên nhiên, cuộc sống
Có hứng thú say mê, 
chủ động, 
chú ý rèn luyện 
phương pháp tư duy, 
óc suy luận sáng tạo
III. Cần làm gì để học tốt môn Hóa học?
Phương pháp học tốt môn Hóa học2

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_hoa_hoc_lop_8_tiet_01_bai_1_mo_dau_mon_hoa_hoc.pdf