Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 50: Văn bản: Bài toán dân số (Thái An)

Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 50: Văn bản: Bài toán dân số (Thái An)

3. Bố cục

+ Phần 1 (Mở bài): Có người bảo sáng mắt ra

 → Nêu vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình được đặt ra từ thời cổ đại.

 + Phần 2 (Thân bài): Đó là ô thứ 34 của bàn cờ

 →Tốc độ gia tăng dân số thế giới là hết sức nhanh chóng.

 + Phần 3 (Kết bài): Đừng để chính loài người

 →Lời kêu gọi hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số.

pptx 26 trang phuongtrinh23 27/06/2023 1800
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 50: Văn bản: Bài toán dân số (Thái An)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 50: Văn Bản: 
 BÀI TOÁN DÂN SỐ 
 -Thái An- 
Tìm hiểu chung văn bản 
I. Tìm hiểu chung văn bản 
Tác giả : Thái An 
Tác phẩm : 
- Trích: “Báo Giáo dục và Thời đại Chủ nhật số 28, 1995”. 
- Thể loại: Văn bản nhật dụng 
- Phương thức biểu đạt: Thuyết minh 
3. Bố cục 
+ Phần 1 (Mở bài) : C ó người bảo sáng mắt ra 
 → Nêu vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình được đặt ra từ thời cổ đại. 
 + Phần 2 (Thân bài) : Đó là ô thứ 34 của bàn cờ 
 →Tốc độ gia tăng d â n số thế giới là hết sức nhanh ch ó ng. 
 + Phần 3 (Kết bài) : Đừng để ch í nh loài người 
 →Lời k ê u gọi hạn chế sự bù ng nổ và gia tăng d â n số. 
II. Tìm hiểu chi tiết 
II. Tìm hiểu chi tiết 
Bài toán dân số: Vấn đề về dân số và kế hoạch hóa gia đình. 
Vấn đề đặt ra từ thời cổ đại. 
 Cách nêu vấn đề nhẹ nhàng, giản dị, thân mật tạo sự bất ngờ, hấp dẫn, lôi cuốn sự chú ý của người đọc. 
II. Tìm hiểu chi tiết 
Nêu vấn đề về gia tăng dân số và KHH gia đình 
Sự gia tăng dân số 
2 2 
2 3 
2 63 
Số thóc có thể phủ kín bề mặt trái đất 
16 
32 
8 
128 
64 
2 63 
Số thóc có thể phủ kín bề mặt trái đất 
Ô bàn cờ 
Số thóc 
Diện tích đất đai 
Dân số thế giới 
II. Tìm hiểu chi tiết 
Nêu vấn đề về gia tăng dân số và KHH gia đình 
Sự gia tăng dân số 
 Từ bài toán cổ -> Dân số thế giới tăng theo cấp số nhân 
 Theo Kinh Thánh: 
+ Khởi đầu: 2 người. 
+ Đến năm 1995: 5,63 tỉ người đạt đến ô thứ 33 của bàn cờ. 
34 
5, 63 tỉ 
(1995) 
7tỉ 
(2015) 
33 
II. Tìm hiểu chi tiết 
Nêu vấn đề về gia tăng dân số và KHH gia đình 
Sự gia tăng dân số 
 Từ bài toán cổ -> Dân số thế giới tăng theo cấp số nhân 
 Theo Kinh Thánh: 
+ Khởi đầu: 2 người. 
+ Đến năm 1995: 5,63 tỉ người đạt đến ô thứ 33 của bàn cờ. 
- So sánh, tự sự và lập luận chặt chẽ 
=>Gây hứng thú, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao 
Tỉ lệ sinh con của phụ nữ một số nước 
- Từ năm 2000 9 - 2003 (45 tháng) dân số trên TG đã tăng 240.673.967 người. 
- Số dân đó gấp khoảng ~ 3 lần số dân Việt Nam hiện nay. 
- Từ số liệu trên ta có thể tính được tốc độ gia tăng dân số của thế giới: 
 + Mỗi ngày tăng khoảng: 178.277 người. 
 + Mỗi giờ tăng khoảng : 7.428 người. 
Thảo luận nhóm (5 phút) 
KINH TẾ KÉM PHÁT TRIỂN 
NGHÈO NÀNLẠC HẬU 
DÂN TRÍ THẤP 
BÙNG NỔ DÂN SỐ 
Chất lượng cuộc sống thấp 
Thất học, thất nghiệp 
II. Tìm hiểu chi tiết 
Nêu vấn đề về gia tăng dân số và KHH gia đình 
Sự gia tăng dân số 
 Từ bài toán cổ -> Dân số thế giới tăng theo cấp số nhân 
 Theo Kinh Thánh: 
+ Khởi đầu: 2 người. 
+ Đến năm 1995: 5,63 tỉ người đạt đến ô thứ 33 của bàn cờ. 
- So sánh, tự sự và lập luận chặt chẽ 
=>Gây hứng thú, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao 
- Khả năng sinh con ở phụ nữ rất cao. 
Tốc độ gia tăng dân số quá nhanh -> kinh tế, văn hóa kém phát triển, đời sống nghèo nàn lạc hậu. 
II. Tìm hiểu chi tiết 
Nêu vấn đề về gia tăng dân số và KHH gia đình 
Sự gia tăng dân số 
Lời kêu gọi 
- Hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số là tất yếu, cấp bách, khẩn thiết. 
Nêu vấn đề về gia tăng dân số và KHH gia đình 
Sự gia tăng dân số 
Lời kêu gọi 
II. Tìm hiểu chi tiết 
* Ý nghĩa văn bản 
Văn bản nêu lên vấn đề thời sự của đời sống hiện đại : Dân số và tương lai của dân tộc, nhân loại. 
* Ghi nhớ: 
Hướng dẫn về nhà 
THANKS YOU 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ngu_van_lop_8_tiet_50_van_ban_bai_toan_dan_so_thai.pptx