Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ I môn Toán Lớp 8 - Năm học 2021-2022

Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ I môn Toán Lớp 8 - Năm học 2021-2022

Câu 15: Hình thang cân là hình thang

A. có hai cạnh đáy bằng nhau B. có hai cạnh bên bằng nhau

C. có hai góc kề một đáy bằng nhau D. có hai góc kề cạnh bên bằng nhau

Câu 16: Một hình thang có độ dài một đáy là , độ dài đường trung bình là . Độ dài đáy còn lại của hình thang là:

Câu 17: Hình không có tâm đối xứng là

A. Tam giác đều B. Hình tròn

C. Hình bình hành D. Đoạn thẳng

 

docx 3 trang Phương Dung 02/06/2022 4425
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ I môn Toán Lớp 8 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I
Năm học: 2021 – 2022 
MÔN: TOÁN – LỚP 8
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Phần I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm
Câu 1: Kết quả của phép nhân 
Câu 2: Phép nhân có kết quả
Câu 3: Giá trị của biểu thức tại là:
100
1 000
10 000
100 000
Câu 4: Rút gọn biểu thức: là:
Câu 5: Phân tích đa thức thành nhân tử được kết quả là:
Câu 6: Giá trị của x thoả mãn là:
Câu 7: Phân tích đa thức thành nhân tử 
Câu 8: Với giá trị nào của a thì biểu thức được viết dưới dạng bình phương của một hiệu?
25
16
9
1
Câu 9: Kết quả của phép tính: là:
Câu 10: Với mọi số nguyên n, đa thức chia hết cho số nào?
2
3
4
5
Câu 11: Cho . Khi đó giá trị của biểu thức là:
6
16
26
36
Câu 12: Phân tích đa thức thành nhân tử 
Câu 13: Trong các hình sau, hình nào có một trục đối xứng?
Đường tròn
Hình bình hành
Hình thang cân
Tam giác đều
Câu 14: Cho vuông tại A, . Độ dài đường trung tuyến của là:
Câu 15: Hình thang cân là hình thang
có hai cạnh đáy bằng nhau
có hai cạnh bên bằng nhau
có hai góc kề một đáy bằng nhau
có hai góc kề cạnh bên bằng nhau
Câu 16: Một hình thang có độ dài một đáy là , độ dài đường trung bình là . Độ dài đáy còn lại của hình thang là: 
Câu 17: Hình không có tâm đối xứng là
Tam giác đều
Hình tròn
Hình bình hành
Đoạn thẳng
Câu 18: Tứ giác ABCD có A=70o; B=130o; C=60o. Góc ngoài tại đỉnh D là:
Câu 19: Trong hình chữ nhật đường chéo có độ dài là 7cm một cạnh có độ dài là thì cạnh còn lại có độ dài là 
Đáp án khác
Câu 20: Khẳng định nào sau đây là đúng?
Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.
Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
Phần II. Tự luận (6,0 điểm)
Bài 1 (0,75 điểm) Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:	
Bài 2 (1,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
Bài 3 (1,0 điểm) Tìm x biết
Bài 4 (2,25 điểm) Cho vuông tại A có , trung tuyến AM, đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ M đến AB và AC. Chứng minh:
Tứ giác DMCE là hình bình hành.
A đối xứng với H qua DE.
Bài 5 (1,0 điểm)
Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
Cho a, b, c thỏa mãn: và .
Tính giá trị của biểu thức

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_giua_ky_i_mon_toan_lop_8_nam_hoc_2021.docx