Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Tiết 29, Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Tiết 29, Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam

Quan sát lược đồ địa hình Việt Nam và thông tin SGK hãy cho biết:

 Lãnh thổ phần đất liền nước ta có những dạng địa hình nào?

1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.

- Địa hình nước ta rất đa dạng.

 - Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất. Chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ.

- Chủ yếu là đồi núi thấp dưới 1000m, chiếm 85% diện tích.

ppt 35 trang phuongtrinh23 27/06/2023 2670
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Tiết 29, Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊA 8 Tiết 29 Bài 28 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 Lãnh thổ phần đất liền nước ta có những dạng địa hình nào? 
 Quan sát lược đồ địa hình Việt Nam và thông tin SGK hãy cho biết: 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam 
Nhận xét? 
 - Địa hình nước ta rất đa dạng. 
Tiết 32. Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. 
 Quan sát bản đồ tự nhiên Việt Nam cho biết dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất? 
 - Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất. Chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ. 
 - Chủ yếu là đồi núi thấp dưới 1000m, chiếm 85% diện tích. 
Đồi núi nước ta thuộc loại nào? 
Tiết 32. Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
Xác định trên lược đồ đỉnh Phan – xi – păng 
Đỉnh Phan-xi-păng 
 Vịnh Hạ Long 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 Ngoài đồi núi nước ta còn có dạng địa hình nào phổ biến? 
 Kể tên các đồng bằng lớn ở nước ta? 
Đồng bằng sông Cửu Long 
Đồng bằng sông Hồng 
 - Đồng bằng chiếm ¼ diện tích lãnh thổ. 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 Đồng bằng duyên hải miền Trung có đặc điểm gì? 
Dãy Hoành Sơn 
Dãy Bạch Mã 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 T ìm trên lược đồ một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta. 
 Đèo Hải Vân 
 Đèo Ngang 
ĐỒI NÚI SÓT Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 
Núi Bà Đen 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
 Địa hình nước ta được tạo lập vững chắc sau giai đoạn nào? 
Đặc điểm? 
 Vào giai đoạn Tân kiến tạo có vận động tạo núi lớn nào? 
Thø 2 ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2009 
D 
C 
Dựa vào lát cắt CD phân tích và 
nhận xét đặc điểm địa hình? 
A 
D 
C 
B 
ĐỒI NÚI 
ĐỒNG BẰNG 
THỀM 
LỤC ĐỊA 
 Dựa vào lát cắt AB cho biết địa hình phân thành những 
 bậc nào? 
A LÁT CẮT TỪ SƠN NGUYÊN ĐỒNG VĂN ĐẾN CỬA THÁI BÌNH B 
Tiết 32. Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
 - Địa hình được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
 Cho biết ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với địa hình nước ta? 
Tiết 32. Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
 - Hướng nghiêng: tây bắc – đông nam. 
 Hướng nghiêng của địa hình? 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 Tìm trên lược đồ các vùng núi cao, các cao nguyên bazan, các đồng bằng trẻ, phạm vi thềm lục địa. 
H28.1. Lược đồ địa hình Việt Nam 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 Quan sát lược đồ + SGK cho biết địa hình nước ta có mấy hướng chính? 
Tiết 32. Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
 - Có 2 hướng chính: tây bắc – đông nam và vòng cung. 
 1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
 2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. 
 Địa hình nước ta chịu tác động của những yếu tố nào? 
 - Khí hậu, dòng nước và con người. 
Tiết 32. Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
Nội dung hoạt động cặp (3p) 
- Ảnh hưởng của khí hậu đối với địa hình? 
 - Ảnh hưởng của lượng mưa đối với địa hình? 
 - Sự tác động của con người đối với địa hình? 
Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. 
 Cho biết tính chất của địa hình nước ta? 
 - Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. 
Tiết 32. Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. 
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. 
 Quan sát tranh ảnh kể tên một số hang động nổi tiếng ở nước ta? 
 Hang Sửng Sốt (Vịnh Hạ Long) 
Động Phong Nha (Quảng B ì nh) 
Động Hương Tích (Chùa Hương ) 
Động Tam Thanh (L ạng Sơn) 
 Quan sát tranh ảnh kể tên một số dạng địa hình nhân tạo? 
Đê biển 
Đô thị 
Hầm hải vân 
Đường giao thông 
 Quan sát hình ảnh và cho biết đây là hiện tượng gì? 
Quan sát những bức hình sau đây và cho biết khi rừng bị con người chặt phá sẽ gây ra hiện tượng gì? 
 Bề mặt đất bị rửa trôi, xói mòn 
 Bảo vệ rừng có những lợi ích gì? 
 Là học sinh, em làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên rừng? 
GIẢI Ô CHỮ 
Luật chơi: Tìm ô chữ bằng cách giải các ô chữ hàng ngang. Mỗi chữ hàng ngang sẽ có các chữ chìa khóa. Số ô hàng ngang tương ứng với số chữ cái cần tìm. Mỗi nhóm trả lời một ô hàng ngang lần lượt từ trên xuống. 
1 
2 
3 
4 
1. Tên đỉnh núi cao nhất ở nước ta? 
P H A N X I P Ă N G 
H 
N 
2. Đây là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình nước ta? 
Đ Ồ I N Ú I 
I 
Đ 
3. Địa hình nước ta được nâng lên trong giai đoạn này? 
T Â N K I Ế N T Ạ O 
A 
I 
4. Tên một hang động nổi tiếng của nước ta ở tỉnh Quảng Bình? 
Đ Ộ N G P H O N G N H A 
H 
Đ 
Ị 
A 
H 
Ì 
N 
H 
Hướng dẫn học tập: 
 * Đối với bài học tiết này: 
 - Học bài, hoàn thành bài tập 3 SGK/103, làm tập bản đồ. 
 * Đối với bài học tiết tiếp theo: 
 - Chuẩn bị bài mới: Đặc điểm các khu vực địa hình. 
 + Địa hình nước ta chia làm mấy khu vưc? Đó là những khu vực nào? Vị trí và đặc điểm các khu vực? 
 + Địa hình núi đá vôi tập trung nhiều ở miền nào? 
 - Sưu tầm tài liệu tranh ảnh về địa hình đồi núi. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_8_tiet_29_bai_28_dac_diem_dia_hinh_viet.ppt