Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 29: Bài luyện tập 5 - Nguyễn Đăng Khoa

Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 29: Bài luyện tập 5 - Nguyễn Đăng Khoa

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

 1. Khí Oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất.

 2. Oxi là chất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên liệu trong quá trình sản xuất.

 3. Nguyên liệu thường được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

 

pptx 14 trang phuongtrinh23 28/06/2023 1180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 29: Bài luyện tập 5 - Nguyễn Đăng Khoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 29 
LUYỆN TẬP 5 
TRƯỜNG THPT VIÊN AN 
GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA 
KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 
 1 . Khí Oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. 
 2 . Oxi là chất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên liệu trong quá trình sản xuất. 
 3 . Nguyên liệu thường được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. 
4. Sự tác dụng của oxi với chất khác là sự oxi hóa .  
5. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. 
 Oxit gồm hai loại chính : oxit axit và oxit bazơ. 
6. Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không khí là : 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các khí khác (CO 2 , hơi nước, khí hiếm, ). 
7. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 
8. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. 
Câu 1. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi : cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm lần lượt là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học : CO 2 , P 2 O 5 , H 2 O, Al 2 O 3 . Hãy gọi tên các chất tạo thành. 
C + O 2 CO 2 
4 P + 5O 2 2P 2 O 5 
2H 2 + O 2 2H 2 O 
4A l + 3O 2 2Al 2 O 3 
t o 
t o 
t o 
t o 
+ CO 2 : khí cacbonic hoặc cacbon đioxit 
+ P 2 O 5 : điphotpho pentaoxit ; 
+ H 2 O : nước ; hidrooxit 
+ Al 2 O 3 : nhôm oxit. 
Câu 2. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ? 
Biện pháp dập tắt sự cháy : 
 + Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy 
Ví dụ: Phun nước 
 + Cách li chất cháy với oxi 
Ví dụ: Phủ cát lên trên đám cháy 
Khi thực hiện được các biện pháp trên sẽ dập tắt được sự cháy vì khi đó điều kiện để sự cháy diễn ra đã không còn và dĩ nhiên sự cháy không thể tiếp tục được nữa. 
Câu 2. Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ? 
 Na 2 O, MgO, CO 2 , Fe 2 O 3 , SO 2 , P 2 O 5 
Gọi tên các oxit đó. 
CO 2 (Cacbondioxit) , SO 2 (Lưu huỳnh đioxit) , P 2 O 5 (Diphotphopentaoxit): OXIT AXIT( PK-OXI) 
 Na 2 O ( Natrioxit) , MgO (Magieoxit) , Fe 2 O 3 , (Sắt(III)oxit) : 
OXIT BAZƠ(KL-OXI) 
Bài 4: Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng : 
Oxit là hợp chất của oxi với: 
A. Một nguyên tố kim loại. 
B. Một nguyên tố phi kim khác. 
C. Các nguyên tố hóa học khác. 
D. Một nguyên tố hóa học khác. 
E. Các nguyên tố kim loại. 
Bài 5. Điền chữ S(sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai : 
A. Oxit được chia ra hai loại chính là : oxit axit và oxit bazơ. 
B. Tất cả các oxit đều là oxit axit. 
C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ. 
D. Oxit axit thư ờ ng là oxit của phi kim. 
E. Oxit axit đều là oxit của phi kim. 
G. Oxit bazơ đều là oxit của kim loại tương ứng với bazơ . 
s 
s 
s 
Bài 6. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy , vì sao? 
a) 2KMnO 4 → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 . 
b ) CaO + CO 2 → CaCO 3 . 
c ) 2HgO → 2Hg + O 2 . 
d ) Cu(OH) 2 → CuO + H 2 O . 
t o 
t o 
t o 
Câu 7. Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây: 
a) 2H 2 + O 2 → 2H 2 O. 
b) 2Cu + O 2 → 2CuO. 
c) H 2 O + CaO → Ca(OH) 2 . 
d) 3H 2 O + P 2 O 5 → 2H 3 PO 4 . 
Câu 8. Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml . 
 a ) Tính khối lượng kali pemanganat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và hao hụt 10%? 
 b ) Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ MnO 2 thì lượng kali clorat cần dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chỉ rõ điều kiện phản ứng . 
THE END 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_29_bai_luyen_tap_5_nguyen_dang_k.pptx