Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884) (Tiết 1)

Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884) (Tiết 1)

Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất.

 Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì

- Thực dân Pháp: đã bắt tay vào thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột về kinh tế

Triều đình Huế: tiếp tục thi hành những chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời. Ra sức vơ vét, bóc lột và đàn áp nhân dân

 Kinh tế sa sút, binh lực suy giảm, nhân dân cơ cực.

 

pptx 24 trang phuongtrinh23 27/06/2023 1360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884) (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ 8 BÀI 25 
NÀM 
KHÁNG CHIẾN 
LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 -1884) 
TIẾT 1 
Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884) 
Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. 
 Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì 
1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì 
? Sau khi chiếm được 3 tỉnh miền đông Nam Kì. Thực dân Pháp có kế hoạch gì ? 
- Thực dân Pháp: đã bắt tay vào thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột về kinh tế 
- Triều đình Huế: tiếp tục thi hành những chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời. Ra sức vơ vét, bóc lột và đàn áp nhân dân 
 Kinh tế sa sút, binh lực suy giảm, nhân dân cơ cực. 
 
 Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi: Tuần Vĩnh ở Hà Đông; Đỗ Văn Đạo, Nguyễn Văn Năm... ở Phúc Yên nhưng bị triều đình đàn áp; các toán thổ phỉ, hải phỉ từ Trung Quốc tràn sang ngày một nhiều. 
Khởi nghĩa nông dân bị đàn áp. 
Đời sống nhân dân khó khăn. 
Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884) 
Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. 
 Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì 
Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì 
 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) 
* Nguyên nhân: 
- Lấy cớ giải quyết vụ Đuy- Puy, Pháp cử Gác- ni- ê chỉ huy 200 quân kéo ra bắc. 
* Diễn biến, kết quả: 
 
Lược đồ Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất 
Căn cứ khởi nghĩa nông dân 
Nơi thực dân Pháp chiếm đóng 
20-11-1873 
HƯNG YÊN 
Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884) 
Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. 
 Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì 
Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì 
 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) 
* Nguyên nhân: 
- Lấy cớ giải quyết vụ Đuy- Puy, Pháp cử Gác- ni- ê chỉ huy 200 quân kéo ra bắc. 
* Diễn biến, kết quả: 
- Ngày 20-11-1873 Pháp nổ súng đánh chiếm thành Hà Nội. 
- Trưa cùng ngày, Pháp chiếm được thành Hà Nội. 
- Sau gần 1tháng Pháp đã chiếm Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định. 
 
Quân triều đình 
Quân Pháp 
Gồm 7000 quân, chưa kể lực lượng nhân dân phối hợp do Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Tri Phương chỉ huy. 
Gồm 212 tên, 11 khẩu đại bác, 2 tàu chiến và một tàu đổ bộ do Gác-ni-ê cầm đầu. 
Tương quan lực lượng giữa quân triều đình và quân Pháp 
=> Quân triều đình đông gấp nhiều lần quân Pháp 
- Đường lối chính trị bạc nhược, chính sách quân sự bảo thủ của Triều đình Huế ( vẫn giữ tư tưởng chủ hòa, muốn thương lượng với Pháp để chuộc lại Nam Kì. ) 
- Do sự chủ quan của Nguyễn Tri Phương không ngờ địch trở mặt sớm nên không có sự chuẩn bị chu đáo để đối phó với Pháp. 
mà không thắng : 
Khu mộ và nhà thờ danh tướng Nguyễn Tri Phương 
Tượng danh tướng Nguyễn Tri Phương ở nhà thờ Phong Điền -Huế 
 “Bây giờ nếu ta chỉ cố gắng lay lắt mà sống, sao bằng thung dung chết vì việc nghĩa”. (Nguyễn Tri Phương) 
Ô ng là người đức độ, tận lực với triều đình, chăm lo cho dân và quyết tâm đánh giặc giữ nước. Với công lao và sự nghiệp của ông, Nguyễn Tri Phương mãi được nhân dân Việt Nam nhớ tới như một vị anh hùng tộc. 
Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884) 
Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. 
 Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì 
Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì 
 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) 
Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873-1874) 
THẢO LUẬN NHÓM 
Thời gian: 4 phút 
NHÓM 2: Những hoạt động chống Pháp của nhân dân các tỉnh đồng bằng Bắc Kì? 
NHÓM 1: Những hoạt động chống Pháp của nhân dân Hà Nội? 
Lưu ý kết hợp với chỉ lược đồ 
NHÓM 3: Năm 1874 giữa triều đình Huế và thực dân Pháp đã kí kết hiệp ước gì? Nội dung của bản hiệp ước đó? 
Thành Hà Nội 
NHÓM 2 
NHÓM 1 
THÁI BÌNH 
Chiến thắng Cầu Giấy lần I 
Thành Hà Nội 
Lược đồ: Kháng chiến ở Hà Nội 1873-1874 
NHÓM 1 
Quân ta gồm 100 người, dưới sự chỉ huy của viên Chưởng cơ (không rõ tên), chặn đánh địch quyết liệt ở cửa ô Thanh Hà. Họ đã hi sinh đến người cuối cùng. 
Chiến thắng Cầu Giấy lần I 
Quân ta tiến công và chặn đánh quân Pháp 
Quân Pháp tiến công 
Thành Hà Nội 
Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính bị giết chết tại trận Cầu Giấy ngày 21 – 12 – 1873. 
Quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc 
Lưu V ĩ nh Phúc 
21 – 12 -1873 
Lược đồ Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất 
Căn cứ khởi nghĩa nông dân 
Nơi thực dân Pháp chiếm đóng 
Căn cứ kháng chiến của Nguyễn Mậu Kiến (Thái Bình) 
Căn cứ kháng chiến của Phạm Văn Nghị (Nam Định) 
Tại căn cứ khởi nghĩa của Phạm Văn Nghị ông đã chiêu mộ được 7000 quân, xây dựng căn cứ, tổ chức chống Pháp. 
THÁI BÌNH 
NHÓM 2 
- 15-3-1874 triều đình Huế kí với pháp Hiệp ước Giáp Tuất 
- Nội dung: 
	+ Pháp rút quân khỏi Bắc Kì 
	+ Triều Đình Huế thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp 
NHÓM 3 
Cầu Giấy 1884 
 Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 
 Hiệp ước Giáp Tuất 1874 
 Điểm khác nhau về nội dung của Hiệp ước Giáp Tuất 1874 với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862? 
Cầu Giấy 1884 
 Với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 ba tỉnh Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) thuộc Pháp. 
 Với Hiệp ước Giáp Tuất 1874 sáu tỉnh Nam Kì (thêm Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) hoàn toàn thuộc Pháp . 
=> Hiệp ước Giáp Tuất 1874 l àm mất đi nhiều hơn chủ quyền quốc gia và quyền lợi dân tộc . 
 Điểm khác nhau về nội dung của Hiệp ước Giáp Tuất 1874 với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862? 
Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884) 
Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. 
 Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì 
Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì 
 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) 
Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873-1874) 
- Tại các tỉnh đồng bằng: Các căn cứ kháng chiến được hình thành như ở Thái Bình, Nam Định... 
- Tại HN: Ngày 21-12-1873, chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất giết chết Gác-ni-ê. 
- Nhà Nguyễn kí hiệp ước Giáp Tuất: 
+ Vì sự nhu nhược của nhà Nguyễn. 
+ Vì tư tưởng chủ hoà để bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ. 
? Tại sao nhà Nguyễn lại ký Hiệp ước 1874? Em có suy nghĩ gì về việc nhà Nguyễn kí kết hiệp ước này? 
- Việc kí kết hiệp ước này cho thấy: 
+ Đây là hành động sai lầm, chủ quyền dân tộc bị chia cắt, tạo điều kiện cho Pháp thực hiện các bước xâm lược tiếp theo. 
+ Khiến nước ta trở thành nước bảo hộ, lệ thuộc vào Pháp 
Câu 1 
Chiến thắng lớn nhất của quân và dân ta ở Hà Nội 1873 là chiến thắng nào? 
 Cầu Giấy 
GIẢI ĐỐ 
Câu 2 
Hiệp ước này được triều đình Huế kí kết với thực dân Pháp năm 1874 làm mất đi một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam? 
Hiệp ước Giáp Tuất 15-3-1874 
GIẢI ĐỐ 
Câu 3 
Vị tướng chỉ huy quân triều đình đánh Pháp khi chúng đánh thành Hà Nội ? 
Nguyễn Tri Phương 
GIẢI ĐỐ 
G I Á P T U Ấ T 
Đ U Y P U Y 
G Á C N I Ê 
N G U Y Ễ N T R I P H Ư Ơ N G 
 N G U Y Ễ N M Ậ U K I Ế N 
T U Ầ N V Ĩ N H 
Q U Â N C Ờ Đ E N 
TRÒ CHƠI Ô CHỮ 
 Lực lượng dưới sự chỉ huy của Lưu Vĩnh Phúc? 
1 
2 
Ông là lãnh tụ của khởi nghĩa nông dân ờ Hà Đông? 
3 
 Ông là người đã xây dựng căn cứ và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân ở Thái Bình? 
4 
 Vị danh tướng chỉ huy quân triều đình chống quân Pháp khi chúng đánh thành Hà Nội là ai? 
5 
 Tên của tướng giặc cầm đầu quân xâm lược Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất? 
6 
 Hiệp ước này được triều đình Huế kí kết với thực dân Pháp năm 1874 làm mất đi một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam? 
7 
 Tên lái buôn người Pháp gây rối ở Hà Nội tạo cớ cho thực dân Pháp Tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất? 
C 
Ầ 
U 
G 
I 
Ấ 
Y 
? 
NÀM 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_8_bai_25_khang_chien_lan_rong_ra_toan.pptx