Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 50, Chủ đề: Thái Nguyên từ năn 1884 đến năm 1918

Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 50, Chủ đề: Thái Nguyên từ năn 1884 đến năm 1918

1. Một số cuộc đấu tranh chống Pháp cuối thế kỷ XIX

Phong trào của Phùng Bá Chỉ (1888-1895)

- Phong trào của Mã Sinh Long 1897

- Cuộc khởi nghĩa của binh lính đồn Hùng Sơn- Đại Từ (1892-1896)

* Kết quả và ý nghĩa

Kết quả: Chưa đạt được

- Ý nghĩa: Thể hiện rõ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm cuối TK XIX của nhân dân TN.

b. Nguyên nhân khởi nghĩa

Ách cai trị tàn bạo của thực dân Pháp và cách phân biệt đối xử với người Việt trong quân đội Pháp

Lòng yêu nước thương dân của những người khởi nghĩa

c. Diễn biến

Giai đoạn 1

- Đêm 30 rạng ngày 31/8/1917 Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến cùng binh lính người Việt trong quân đội Pháp tại thị xã Thái Nguyên tiến hành khởi nghĩa được nhân dân ủng hộ dành nhiều ưu thế. Đồng thời nêu rõ mục đích cuộc khởi nghĩa.

Giai đoạn 2

2/9/1917 thực dân Pháp huy động một lực lượng lớn đàn áp cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân đã chiến đấu hết sức dũng cảm. Ngày 5/9/1917 Lương Ngọc Quyến đã hy sinh anh dũng.

Giai đoạn 3

Nghĩa quân vừa chiến đấu vừa rút lui để bảo toàn lực lượng. Ngày 5/1/1918 Đội Cấn hy sinh

pptx 22 trang thuongle 7620
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 50, Chủ đề: Thái Nguyên từ năn 1884 đến năm 1918", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 3: THÁI NGUYÊN TỪ NĂN 1884 ĐẾN NĂM 1918GV: Nguyễn Duy Quang TIẾT 50-BÀI 3: THÁI NGUYÊN TỪ NĂN 1884 ĐẾN NĂM 1918I. CUỘC XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA THỰC DÂN PHẤP ĐỐI VỚI NHÂN DÂN THÁI NGUYÊN II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐÔ HỘ VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA THÁI NGUYÊN NĂM 19171 . Một số phong trào đấu tranh chống Pháp cuối TK XIX của nhân dân Thái Nguyên2. Nguyên nhân bùng nổi khởi nghĩa Thái Nguyên năm19173. Thấy rõ vai trò của những người lãnh đạo và những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa 4. Kết quả, ý nghĩa Lịch sử và bài học kinh nghiệm từ khởi nghĩa Thái Nguyên năm1917 TIẾT 50 - BÀI 3: THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 1884 ĐẾN NĂM 1918II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐÔ HỘ VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA THÁI NGUYÊN NĂM 19171. Một số cuộc đấu tranh chống Pháp cuối thế kỷ XIX- Phong trào của Phùng Bá Chỉ (1888-1895)- Phong trào của Mã Sinh Long 1897- Cuộc khởi nghĩa của binh lính đồn Hùng Sơn- Đại Từ (1892-1896) Lược đồ: Một số cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân Thái Nguyên cuối TK XIXĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHONG TRÀO CHÔNG PHÁP CUỐI TK XIXPhong trào của Phùng Bá Chỉ (1888-1895)Phong trào của Mã Sinh Long 1897Binh lính đồn Hùng Sơn- Đại Từ (1892-1896TIẾT 50 - BÀI 3: THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 1884 ĐẾN NĂM 1918II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐÔ HỘ VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA THÁI NGUYÊN NĂM 19171. Một số cuộc đấu tranh chống Pháp cuối thế kỷ XIX- Phong trào của Phùng Bá Chỉ (1888-1895)- Phong trào của Mã Sinh Long 1897- Cuộc khởi nghĩa của binh lính đồn Hùng Sơn- Đại Từ (1892-1896)TIẾT 50 -BÀI 3: THÁI NGUYÊN TỪ NĂN 1884 ĐẾN NĂM 1918 II. PHONGTRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐÔ HỘ VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA THÁI NGUYÊN NĂM 19171. Một số cuộc đấu tranh chống pháp cuối thế kỷ XIX- Phong trào của Phùng Bá Chỉ (1888-1895)- Phong trào của Mã Sinh Long 1897 - Cuộc khởi nghĩa của binh lính đồn Hùng Sơn - Đại Từ (1892-1896)- Kết quả: Chưa đạt được - Ý nghĩa: Thể hiện rõ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm cuối TK XIX của nhân dân TN.* Kết quả và ý nghĩa2. Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917a. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa: Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến* Đội Cấn (1881-1918)TRỊNH VĂN CẤN (1881-1918)* Lương Ngọc Quyến (1885-1917) Lương Ngọc Quyến (1885-1917)2. Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917a. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa: Đội Cấn và Lương Ngọc Quyếnb. Nguyên nhân khởi nghĩa - Ách cai trị tàn bạo của thực dân Pháp và cách phân biệt đối xử với người Việt trong quân đội Pháp- Lòng yêu nước thương dân của những người khởi nghĩac. Diễn biến( Ba giai đoạn)2. Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917a. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa: Đội Cấn và Lương Ngọc Quyếnb. Nguyên nhân khởi bùng nổc. Diễn biến - Đêm 30 rạng ngày 31/8/1917 Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến cùng binh lính người Việt trong quân đội Pháp tại thị xã Thái Nguyên tiến hành khởi nghĩa được nhân dân ủng hộ dành nhiều ưu thế. Đồng thời nêu rõ mục đích cuộc khởi nghĩa...* Giai đoạn 2- 2/9/1917 thực dân Pháp huy động một lực lượng lớn đàn áp cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân đã chiến đấu hết sức dũng cảm. Ngày 5/9/1917 Lương Ngọc Quyến đã hy sinh anh dũng...(Ba giai đoạn)* Giai đoạn 3-Nghĩa quân vừa chiến đấu vừa rút lui để bảo toàn lực lượng. Ngày 5/1/1918 Đội Cấn hy sinh* Giai đoạn 1Đêm 30 rạng ngày 31 /8/1917Ngày 5/9/1917Ngày 5/1/1918Quân pháp* Kết quả: -Là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Nói lên lòng yêu nước thiết tha và niềm tự hào của nhân dân Thái Nguyên góp phần vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc.Khởi nghĩa thất bại * Ý nghĩa Lịch sử và bài học kinh nghiệm- Muốn thành công cần phải chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nổ ra đúng lúc, xây dựng được khối đại đoàn kết bền vững bên trong và bên ngoài. TIẾT 50-BÀI 3: THÁI NGUYÊN TỪ NĂN 1884 ĐẾN NĂM 1918I. CUỘC XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA THỰC DÂN PHẤP ĐỐI VỚI NHÂN DÂN THÁI NGUYÊN II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐÔ HỘ VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA THÁI NGUYÊN NĂM 19171 . Một số phong trào đấu tranh chống Pháp cuối TK XIX của nhân dân Thái Nguyên2. Nguyên nhân bùng nổi khở nghĩa Thái Nguyên năm19173. Thấy rõ vai trò của những người lãnh đạo và những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa 4. Kết quả, ý nghĩa Lịch sử và bài học kinh nghiệm từ khởi nghĩa Thái Nguyên năm1917 Đền thờ Đội Cấn BÀI TẬP Khoanh tròn trước chữ cái đầu câu trả lời đúng1-Thành phần chính tham gia khởi nghĩa Thái Nguyên A-Tù chính trị, giai cấp tư sản	B-Công nhân ở Thái Nguyên	C-Binh lính người Việt trong quân đội Pháp	Kết hợp với tù chính trị 	D-Nông dân TIẾT 50-BÀI 3: THÁI NGUYÊN TỪ NĂN 1884 ĐẾN NĂM 1918I. CUỘC XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA THỰC DÂN PHẤP ĐỐI VỚI NHÂN DÂN THÁI NGUYÊN II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐÔ HỘ VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA THÁI NGUYÊN NĂM 19171 . Một số phong trào đấu tranh chống Pháp cuối TK XIX của nhân dân Thái Nguyên2. Nguyên nhân bùng nổi khở nghĩa Thái Nguyên năm19173. Thấy rõ vai trò của những người lãnh đạo và những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa 4. Kết quả, ý nghĩa Lịch sử và bài học kinh nghiệm từ khởi nghĩa Thái Nguyên năm1917 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_8_tiet_50_chu_de_thai_nguyen_tu_nan_18.pptx