Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 39, Bài 25: Sự oxi hóa-phản ứng hóa hợp-ứng dụng của oxi

Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 39, Bài 25: Sự oxi hóa-phản ứng hóa hợp-ứng dụng của oxi

II.Phản ứng hóa hợp

* Định nghĩa: Phản ứng hoá hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Lấy ví dụ về phản ứng hóa hợp mà em biết?

III. Ứng dụng của oxi

Em hãy kể tên các ứng dụng của oxi mà em biết trong cuộc sống?

Sự hô hấp

Khí oxi cần cho sự hô hấp của con người và động vật.

- Khí oxi phục vụ phi công, thợ lặn, chiến sĩ chữa cháy.

 

pptx 20 trang phuongtrinh23 28/06/2023 1140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 39, Bài 25: Sự oxi hóa-phản ứng hóa hợp-ứng dụng của oxi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP – ỨNG DỤNG CỦA OXI 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Nêu tính chất hóa học của oxi? Viết phương trình phản ứng minh họa? 
Tiết 39: 
BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP – ỨNG DỤNG CỦA OXI 
I. SỰ OXI HÓA 
II. PHẢN ỨNG HÓA HỢP 
III. ỨNG DỤNG CỦA OXI 
Sự oxi hóa 
Ví dụ 1: 
S + O 2 
SO 2 
2P 2 O 5 
4P + 5O 2 
CH 4 + 2O 2 
CO 2 + 2H 2 O 
Hãy cho biết các phản ứng hóa học trên có đặc điểm gì giống nhau? 
Những phản ứng trên đều có O 2 tác dụng với một chất 
Vậy theo em hiểu sự oxi hóa là gì? 
Sự oxi hóa 
* Định nghĩa: Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. 
BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Trong các phản ứng sau những phản ứng nào có xảy ra sự oxi hóa? 
A. 4Al + 3O 2 
B. CaCO 3 
C. 3Fe + 2O 2 
2Al 2 O 3 
CaO + CO 2 
Fe 3 O 4 
BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Trong các phản ứng sau những phản ứng nào có xảy ra sự oxi hóa ? 
Đáp án: A, C 
A. 4Al + 3O 2 
B. CaCO 3 
C. 3Fe + 2O 2 
2Al 2 O 3 
CaO + CO 2 
Fe 3 O 4 
II. Phản ứng hóa hợp 
* Thảo luận nhóm ( 3 phút) Hãy nhận xét và ghi số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau ?( Bảng 1) 
Phản ứng hóa học 
Số chất phản ứng 
Số chất sản phẩm 
(1) 2Na + S Na 2 S 
 .. 
 .. 
(2) 2Fe + 3Cl 2 2FeCl 3 
 .. 
 .. 
(3) CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Ca(HCO 3 ) 2 
 .. 
 .. 
II. Phản ứng hóa hợp 
Bảng 1: 
Phản ứng hóa học 
Số chất phản ứng 
Số chất sản phẩm 
(1) 2Na + S Na 2 S 
2 
1 
(2) 2Fe + 3Cl 2 2FeCl 3 
2 
1 
(3) CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Ca(HCO 3 ) 2 
3 
1 
Vậy phản ứng hóa hợp là gì? 
II.Phản ứng hóa hợp 
* Định nghĩa: Phản ứng hoá hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 
Lấy ví dụ về phản ứng hóa hợp mà em biết? 
III. Ứng dụng của oxi 
Em hãy kể tên các ứng dụng của oxi mà em biết trong cuộc sống? 
Sự hô hấp 
- Khí oxi cần cho sự hô hấp của con người và động vật. 
- Khí oxi phục vụ phi công, thợ lặn, chiến sĩ chữa cháy. 
III. Ứng dụng của oxi 
2. Sự đốt nhiên liệu 
- Nhiên liệu cháy trong oxi tạo ra nhiệt độ cao hơn trong không khí. 
- Sản xuất gang thép. 
- Chế tạo mìn phá đá . 
- Đốt nhiên liệu trong tên lửa . 
 Lò luyện gang dùng không khí giàu oxi 
BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP – 
ỨNG DỤNG CỦA OXI 
SỰ OXI HÓA 
* Định nghĩa : Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. 
II. PHẢN ỨNG HÓA HỢP 
* Định nghĩa : Phản ứng hoá hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm ) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 
III. ỨNG DỤNG CỦA OXI 
 1. Sự hô hấp. 
 2. Sự đốt nhiên liệu. 
BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài tập 1 : Hoàn thành các PTPƯ sau và cho biết những phản ứng nào là phản ứng hóa hợp ? ( 1 phút) 
a. Mg + ? 
b. ? + O 2 
c. H 2 O 
d. CaCO 3 
e. ? + Cl 2 
MgS. 
Al 2 O 3 . 
H 2 + O 2 . 
CaO + CO 2 . 
CuCl 2 . 
THỜI GIAN 
Bài tập 1: 
Đáp án : a, b, e 
a. Mg + S 
b . 4Al + 3 O 2 
c. 2 H 2 O 
d . CaCO 3 
e . Cu + Cl 2 
MgS. 
2 Al 2 O 3 . 
2 H 2 + O 2 . 
CaO + CO 2 . 
CuCl 2 . 
Bài tập 2: Lập PTPƯ biểu diễn các phản ứng hoá hợp sau: 
 a. Hidro với Oxi. 
 b. Oxi với magie. 
 c. Clo với kẽm. 
Đáp án: 
A. 2H 2 + O 2 
B. O 2 +2Mg 
C. Cl 2 + Zn 
2H 2 O 
2MgO 
ZnCl 2 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
- Đọc phần ghi nhớ, học theo bài ghi. 
- Bài tập: 1, 2, 3, 4, 5 (Sgk- 87). 
- Đọc trước bài Oxit 
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_hoa_hoc_lop_8_tiet_39_bai_25_su_oxi_hoa_phan_u.pptx