Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Bài: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Bài: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

I/ Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa:

a/ Tính nhiệt đới:

- Nhiệt độ TB năm cao ( > 210 C)

- Mặt đất tiếp nhận một lượng nhiệt lớn >1triệu Kcal/ m2

- Số giờ nắng cao 1400- 3000giờ/ năm.

b/ Tính chất gió mùa:

- Mùa đông lạnh và khô tương ứng với gió mùa ĐB

-Mùa hạ nóng và ẩm tương ứng với gió mùa Tây Nam

c/ Tính chất ẩm:

- Lượng mưa lớn ( 1500- 2000 mm )

- Độ ẩm không khí cao > 80%.

 

ppt 17 trang phuongtrinh23 27/06/2023 1100
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Bài: Đặc điểm khí hậu Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 
Tiết 19 
Dựa vào kiến thức đã học nêu lại đặc điểm cơ bản của vị trí địa lí, hình dạng, địa hình nước ta? 
-Vị trí: Nằm ở vùng nôi chí tuyến, trong khu vực gió mùa Đông Nam Á. 
Hình dạng: Kéo dài nhưng hẹp ngang. 
- Địa hình ¾ diện tích là đồi núi, đồng bằng phân bố chủ yếu ở ven biển 
Lạng Sơn 
Hà Nội 
Quảng Trị 
Huế 
Quảng Ngãi 
TP. HCM 
Hà Tiên 
23 0 23B 
8 0 34B 
102 0 10§ 
109 0 24’ 
Em có nhận xét gì về nhiệt độ TB năm của nước ta? 
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 
I/ Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa: 
- Nhiệt độ TB năm cao ( > 21 0 C) 
a/ Tính nhiệt đới: 
Bảng số liệu nhiệt độ TB năm các tỉnh từ Bắc đến Nam: 
 -:Lạng Sơn 21 0 C 
-Hà Nội 23,4 0 C, 
 -Quy Nhơn 26,4 0 C 
-TP.HCM 26,9 0 C 
- Hà Tiên 26,9 0 C 
Vì sao nhiệt độ TB năm của nước ta cao như vậy? 
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 
I/ Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa: 
- Nhiệt độ TB năm cao ( > 21 0 C) 
- Mặt đất tiếp nhận một lượng nhiệt lớn >1triệu Kcal/ m 2 
- Số giờ nắng cao 1400- 3000giờ/ năm. 
a/ Tính nhiệt đới: 
Dựa vào bản đồ cho biết hướng gió chính 
 thổi đến nước ta vào mùa đông? 
Dựa vào bản đồ cho biết hướng gió chính 
 thổi đến nước ta vào mùa hạ? 
Tính chất của gió mùa mùa Đông và mùa Hạ? Vì sao 2 loại gió trên có đặc tính khác nhau như vậy? 
Trạm 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
TBN 
Hà Nội 
Nhiệt độ( 0 c) 
16,4 
17,0 
20,2 
23,7 
27,3 
28,8 
28,9 
28,2 
27,2 
24,6 
21,4 
18,2 
23,4 
Lượng Mưa 
(mm) 
18,6 
26,2 
43,8 
90,1 
188,5 
239,9 
288,5 
318,0 
265,4 
130,7 
43,4 
23,4 
139,7 
Huế 
Nhiệt độ 
( 0 c) 
20,0 
20,9 
23,1 
26,0 
28,3 
29,3 
29,4 
28,9 
27,1 
25,1 
23,1 
20,8 
25 
Lượng Mưa 
(mm) 
161,3 
62,6 
47,1 
51,6 
82,1 
116,7 
95,3 
104,0 
473,4 
795,6 
580,6 
297,4 
238,9 
Thành Phố Hồ Chí MInh 
Nhiệt độ( 0 c) 
25,8 
26,7 
27,9 
28,9 
28,3 
27,5 
27,1 
27,1 
26,8 
26,7 
26,4 
25,7 
26,9 
Lượng Mưa 
(mm) 
13,8 
4,1 
10,5 
50,4 
218,4 
311,7 
293,7 
269,8 
327,0 
266,7 
116,5 
48,3 
160,8 
Dựa vào bảng 31.1 cho biết những tháng có nhiệt độ không khí giảm dần từ Nam ra Bắc? 
Giải thích tại sao có điều đó xảy ra? 
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 
I/ Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa: 
- Nhiệt độ TB năm cao ( > 21 0 C) 
- Mặt đất tiếp nhận một lượng nhiệt lớn >1triệu Kcal/ m 2 
- Số giờ nắng cao 1400- 3000giờ/ năm. 
a/ Tính nhiệt đới: 
b/ Tính chất gió mùa: 
- Mùa đông lạnh và khô tương ứng với gió mùa ĐB 
-Mùa hạ nóng và ẩm tương ứng với gió mùa Tây Nam 
c/ Tính chất ẩm: 
Giải thích vì sao nước ta có lượng mưa lớn? 
Quan sát lược đồ phân bố lượng mưa và bảng 31.1 
Em hãy nhận xét lượng mưa TB năm của nước ta? 
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 
I/ Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa: 
- Nhiệt độ TB năm cao ( > 21 0 C) 
- Mặt đất tiếp nhận một lượng nhiệt lớn >1triệu Kcal/ m 2 
- Số giờ nắng cao 1400- 3000giờ/ năm. 
a/ Tính nhiệt đới: 
b/ Tính chất gió mùa: 
- Mùa đông lạnh và khô tương ứng với gió mùa ĐB 
-Mùa hạ nóng và ẩm tương ứng với gió mùa Tây Nam 
c/ Tính chất ẩm: 
- Lượng mưa lớn ( 1500- 2000 mm ) 
- Độ ẩm không khí cao > 80%. 
Tháng1Nacpơ 
Nhiệt độ: 
So với Ấn Độ ( Nam Á ) Tháng1 Nacpơ vĩ độ tương đương Hà Nội t 0 cao hơn 4,4 0 C 
 Mum Bai tương đương Vinh nhiệt độ cao hơn 6,3 0 C 
*Lượng mưa nhiều hơn Bắc Phi, Tây Nam Á. 
Giải thích vì sao mùa đông nước ta lạnh hơn các nước cùng vĩ độ? Lượng mưa trung bình năm nước ta nhiều hơn các nước cùng vĩ độ thuộc khu vực Bắc Phi, Tây Nam Á? 
Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở nhiệt độ và lượng mưa. Trong vòng đai nội chí tuyến khí hậu Việt Nam ẩm, mưa nhiều, nhiệt độ trung bình thấp hơn các nước cùng vĩ độ 
Gió mùa 
Gió Đông Bắc 
Giã T©y Nam 
Phân hoá mạnh mẽ theo không gian ( từ B vào N; từ Đ sang T; từ thấp lên cao tạo ra các vùng, miền khí hậu khác nhau 
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 
I/ Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa: 
II/ Tính đa dạng và thất thường: 
a/ Tính đa dạng: 
Phân hoá theo thời gian tạo ra các 
thời kì, các mùa khí hậu khác nhau. 
Nam Trung Bộ ( Nha Trang ) 
Sapa 
§×nh Phanxip¨ng 
? Vì sao khí hậu nước ta phân hoá mạnh mẽ từ B-N; từ Đ-T; từ thấp lên cao? 
Nguyên nhân khí hậu phân hoá mạnh mẽ theo thời gian? 
II/ Tính đa dạng và thất thường: 
a/ Tính đa dạng: 
b/ Tính thất thường: 
Tính thất thường của khí hậu nước ta thể hiện như thế nào? 
Thể hiện rõ ở chế độ nhiệt và chế độ mưa :năm rét sớm; năm rét muộn; 
 năm mưa nhiều, năm khô hạn ).... 
Sự thất thường trong chế độ nhiệt diễn ra chủ yếu ở miền nào? Vì sao? 
Những nhân tố nào góp phần hình thành nên đặc điểm khí hậu nước ta? 
 -Vị trí địa lí 
- Đặc điểm địa hình 
- Hoàn lưu gió mùa 
1 
2 
4 
3 
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 
I/ Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa: 
a/ Tính nhiệt đới: 
- Nhiệt độ TB năm cao ( > 210 C) 
- Mặt đất tiếp nhận một lượng nhiệt lớn >1triệu Kcal/ m2 
- Số giờ nắng cao 1400- 3000giờ/ năm. 
b/ Tính chất gió mùa: 
- Mùa đông lạnh và khô tương ứng với gió mùa ĐB 
-Mùa hạ nóng và ẩm tương ứng với gió mùa Tây Nam 
c/ Tính chất ẩm: 
- Lượng mưa lớn ( 1500- 2000 mm ) 
- Độ ẩm không khí cao > 80%. 
II/ Tính đa dạng và thất thường: 
a/ Tính đa dạng: 
Phân hoá mạnh mẽ theo không gian ( từ B vào N; từ Đ sang T; từ thấp lên cao 
tạo ra các vùng, miền khí hậu khác nhau 
b/ Tính thất thường: 
Thể hiện rõ ở chế độ nhiệt và chế độ mưa :năm rét sớm; năm rét muộn; 
 năm mưa nhiều, năm khô hạn ).... 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_8_bai_dac_diem_khi_hau_viet_nam.ppt