Bài giảng môn Địa lí Lớp 8 - Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Bài giảng môn Địa lí Lớp 8 - Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

a. Vị trí địa lý

- Khu vực Nam Á nằm ở rìa phía nam của lục địa Á - Âu

Cho biết vị trí Nam Á nằm ở khu vực nào của châu Á?

 - Giới hạn: Từ 9oB đến 37oB

b. Địa hình

Xác định các điểm cực: Đông, Tây, Nam , Bắc

Từ 62oĐ đến 98oĐ

b. Địa hình

- Phía bắc : Miền núi Himalaya cao đồ sộ, hướng tây bắc đông nam.

Ở giữa: Đồng bằng Ấn Hằng

Phía nam: Sơn nguyên Đê can với hai rìa nâng cao thành dãy Gát đông, Gát tây

b. Sông ngòi

Có 2 hệ thống sông lớn là sông Ấn và sông Hằng.

c. Cảnh quan

- Rừng nhiệt đới, xa van, hoang mạc, núi cao.

ppt 10 trang thuongle 9550
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Địa lí Lớp 8 - Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hãy nêu những nét đặc trưng nhất về điều kiện tự nhiên của khu vực Tây nam Á ?KIỂM TRA BÀI CŨĐịa hình: chủ yếu là núi và cao nguyênKhí hậu nhiệt đới khô.Tài nguyên dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giớiDân cư chủ yếu theo đạo Hồi giáoChính trị không ổn địnhBài 10: KHU VỰC NAM Á1. Vị trí địa lý và địa hình - Khu vực Nam Á nằm ở rìa phía nam của lục địa Á - Âua. Vị trí địa lý- Cho biết vị trí Nam Á nằm ở khu vực nào của châu Á?Bài 10: KHU VỰC NAM Á1. Vị trí địa lý và địa hình - Khu vực Nam Á nằm ở rìa phía nam của lục địa Á - Âua. Vị trí địa lýTừ 62oĐ đến 98oĐ - Giới hạn: Từ 9oB đến 37oBXác định các điểm cực: Đông, Tây, Nam , BắcCực Bắc: 37oBCực Nam: 9oBCực Tây: 62oĐCực Đông: 98oĐb. Địa hìnhBài 10: KHU VỰC NAM Á1. Vị trí địa lý và địa hìnhb. Địa hìnhKhu vực Nam Á có những dạng địa hình nào? - Phía bắc : Miền núi Himalaya cao đồ sộ, hướng tây bắc đông nam. - Ở giữa: Đồng bằng Ấn Hằng - Phía nam: Sơn nguyên Đê can với hai rìa nâng cao thành dãy Gát đông, Gát tâya. Vị trí địa lýBài 10: KHU VỰC NAM Á1. Vị trí địa lý và địa hìnhHo¹t ®éng nhãmNhãm 1 + 3 : Dùa vµo H 2.1 vµ néi dung SGK cho biÕt Nam ¸ thuéc ®íi khÝ hËu nµo? Nªu ®Æc ®iÓm ?Nhãm 2 + 4: Dùa vµo H10.2 ®äc vµ nhËn xÐt l­îng m­a ë Nam ¸? Gi¶i thÝch v× sao cã sù kh¸c nhau vÒ nhiÖt ®é vµ l­îng m­a ë 3 ®Þa ®iÓm ®ã2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quana. Khí hậuBài 10: KHU VỰC NAM Á1. Vị trí địa lý và địa hình2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quana. Khí hậu - Là vùng mưa nhiều của thế giới nhưng phân bố không đều.b. Sông ngòi - Có 2 hệ thống sông lớn là sông Ấn và sông Hằng.Sông Ấn ( Nguồn: Wikipedia)1. Vị trí địa lý và địa hìnha. Vị trí địa lýb. Địa hình2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quana. Khí hậub. Sông ngòiBài 10: KHU VỰC NAM ÁBài 10: KHU VỰC NAM Á1. Vị trí địa lý và địa hìnha. Vị trí địa lý2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quana. Khí hậub. Sông ngòic. Cảnh quan - Rừng nhiệt đới, xa van, hoang mạc, núi cao. - Có 2 hệ thống sông lớn là sông Ấn và sông Hằng.Bài 10: KHU VỰC NAM Á1. Vị trí địa lý và địa hình2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quana. Khí hậub. Sông ngòic. Cảnh quan - Rừng nhiệt đới, xa van, hoang mạc, núi cao.Bài 10: KHU VỰC NAM ÁCho biết Nam Á có mấy dạng địa hình. Kể ra?Cho biết Nam Á có mấy dạng địa hình. Những kiểu khí hậu nào. Kể ra?

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_li_lop_8_bai_10_dieu_kien_tu_nhien_khu_vuc.ppt