Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Có phản ứng hóa học xảy ra không ? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào ?

Có phản ứng hóa học xảy ra.

Dựa vào hiện tượng: Có kết tủa trắng tạo thành

2. Viết phương trình chữ của phản ứng ?

Các chất tham gia: Bari clorua và Natri sunfat

Các chất sản phẩm: Bari sunfat và Natri clorua

Phương trình chữ của phản ứng:

Bari clorua + Natri sunfat -> Bari sunfat + Natri clorua

3. Có nhận xét gì về khối lượng của các chất tham gia và khối lượng của các chất sản phẩm ?

Trước và sau phản ứng số hiển thị ở cân không thay đổi do vậy khối lượng các chất tham gia bằng khối lượng các chất sản phẩm

 

pptx 26 trang phuongtrinh23 28/06/2023 1210
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÓA HỌC 
 8 
Khởi động 
Có 5 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng thì m ư a sẽ đổ xuống và n ư ớc biển dâng lên, hoàn thành xong 5 câu sẽ cứu đ ư ợc cá voi. 
1. Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học trong các hiện tượng thiên nhiên sau đây ? 
Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần . 
B. Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường 
C. Khi mưa dông thường có sấm sét . 
D. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo 
 ra mưa. 
CƠN M Ư A SỐ 1 
B 
B 
2. Các hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý ? 
A . Đốt bột lưu huỳnh thành khí 
B. Xay nhỏ gạo thành bột 
C. Thanh sắt để ngoài không khí bị gỉ 
D. Hòa tan vôi sống vào nước được vôi tôi 
CƠN M Ư A SỐ 2 
B 
B 
3 . Dấu hiệu nào giúp ta khẳng định có phản ứng hóa học xảy ra? 
Có chất kết tủa (chất rắn không tan ) 
B. Có chất khí thoát ra (sủi bọt khí ) 
C. Có sự thay đổi màu sắc 
D. Một trong số các dấu hiệu trên 
D 
CƠN M Ư A SỐ 3 
D 
D 
4 . Than cháy trong không khí, thực chất là phản ứng hóa học giữa cacbon và oxi. Cần đập nhỏ than trước khi đưa vào lò, sau đó dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến lúc than cháy, bởi vì : 
Đập nhỏ than để tăng diện tích tiếp xúc giữa than và oxi 
B. Quạt là để tăng lượng oxi tiếp xúc với than 
C. Phản ứng giữa than và oxi cần nhiệt độ cao để khơi mào 
D . Tất cả các giải thích trên đều đúng 
CƠN M Ư A SỐ 4 
D 
D 
5 . Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và các chất sản phẩm phải chứa cùng: 
A. Số nguyên tử trong mỗi chất 
B. Số phân tử trong mỗi chất 
C . Số nguyên tử của mỗi nguyên tố 
D. Số nguyên tố tạo ra chất 
CƠN M Ư A CUỐI 
C 
C 
CẢM Ơ N CÁC BẠN THẬT NHIỀU. 
CÁC BẠN GIỎI QUÁ ĐI 
BÀI 15: ĐỊNH LUẬT 
BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 
 ĐOẠN BĂNG :Kiểm chứng Định luật bảo toàn khối lượng 
Natrisunfat 
Bariclorua 
1 
2 
Sản phẩm tạo thành: 
Barisunfat và Natri clorua 
 1.TN trên có phản ứng hóa học xảy ra không?Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào? 
2.Viết phương trình chữ của phản ứng? 
3.Nhận xét vị trí của kim cân trước và sau phản ứng? Có nhận xét gì về khối lượng của chất tham gia và chất sản phẩm? 
Sau khi xem băng hình, hãy thảo luận nhóm cặp đôi trả lời các câu hỏi sau: 
Có phản ứng hóa học xảy ra không ? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào ? 
2 . Viết phương trình chữ của phản ứng ? 
3 . Có nhận xét gì về khối lượng của các chất tham gia và khối lượng của các chất sản phẩm ? 
Có phản ứng hóa học xảy ra. 
Dựa vào hiện tượng: Có kết tủa trắng tạo thành 
Các chất tham gia: Bari clorua và Natri sunfat 
Các chất sản phẩm : Bari sunfat và Natri clorua 
Trước và sau phản ứng số hiển thị ở cân không thay đổi do vậy khối lượng các chất tham gia bằng khối lượng các chất sản phẩm 
Phương trình chữ của phản ứng: 
Bari clorua + Natri sunfat -> Bari sunfat + Natri clorua 
Thảo luận cặp đôi 
Lomonosov 
(1711 – 1765) 
Lavoisier 
(1743 – 1794) 
Hai nhà khoa học Lô-mô-nô-xôp (người Nga) và La-voa-diê (người Pháp) đã tiến hành độc lập với nhau những thí nghiệm được cân đo chính xác, từ đó phát hiện ra định luật Bảo toàn khối lượng. 
H 
H 
H 
H 
O 
O 
Trước phản ứng 	 
 Trong quá trình phản ứng	 
Kết thúc phản ứng 
O 2 
H 2 
H 2 
H 2 O 
H 2 O 
* GIẢI THÍCH ĐỊNH LUẬT 
Giả sử có phản ứng: A + B C + D 
Công thức về khối lượng: 
m A 
+ 
m B 
m C 
m D 
+ 
= 
Trong một PƯHH có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm, nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại. 
 
Nếu áp dụng định luật bảo toàn khối lượng vào phản ứng của thí nghiệm trên, em hãy viết biểu thức khối lượng của pưhh? 
* Công thức về khối lượng: 
 Theo ĐLBTKL ta có: 
 m Bari clorua + m Natri sunfat = m Bari sunfat + m Natri clorua 
* Phương trình chữ của phản ứng: 
 Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri clorua 
 *Chú ý: Theo công thức của định luật bảo toàn khối lượng, nếu một phản ứng hóa học có tổng n chất tham gia và tạo thành; ta sẽ tính được khối lượng của 1 chất còn lại nếu biết khối lượng của (n-1) chất kia. 
Bài tập 
 BT2/54sgk ) Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat (Na 2 SO 4 ) là 14,2 gam, khối lượng của các sản phẩm: bari sunfat (BaSO 4 ) là 23,3 gam, natri clorua (NaCl) là 11,7 gam. 
Hãy tính khối lượng của Bari clorua (BaCl 2 ) đã phản ứng. 
Bài làm 
 = - 
 => = (23,3 + 11,7) -14,2 = 20,8 (g) 
Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam photpho trong không khí (có khí oxi), ta thu được 7,1 gam hợp chất đi photpho pentaoxit(P 2 O 5 ). 
	a. Viết phương trình chữ của phản ứng. 
	b. Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng. 
BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG NHÓM 
Bài làm 
a. Phương trình chữ của phản ứng: 
	 Photpho + khí oxi to Điphotpho pentaoxit 
b. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
	m photpho + m khí oxi = m điphotpho pentaoxit 	 
3,1 + m oxi = 7,1 
=> m oxi = 7,1 – 3,1 = 4 (g) 
PHƯƠNG PHÁP GIẢI 
(theo 3 bước cơ bản sau) 
Bước 1: Viết phương trình ( chữ ) của phản ứng hóa học: 
 A + B C + D 
Bước 2 : Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng: 
 m A + m B = m C + m D 
Bước 3 : Tính khối lượng của chất cần tìm 
	 m A = m C + m D - m B 
	 Kết luận 
VÒNG 3: VỀ ĐÍCH 
- Giải các ô hàng ngang để tìm các chữ cái của ô chìa khóa (những chữ cái đó được đánh dấu bằng các ô màu hồng). 
- Khi đoán được ô chìa khóa có thể trả lời luôn. 
LUẬT CHƠI 
Trò chơi 
giải ô chữ 
H 
O 
A 
T 
R 
I 
Câu 1.Con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác gọi là gì? 
Câu 2.vỏ của nguyên tử được tạo bởi loại hạt nào? 
Câu 3.có ánh kim, dẫn được điện, nhiệt là tính chất vật lí chung của đơn chất nào? 
Câu 4.những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện gọi là gì? 
Câu 5.trong hạt nhân nguyên tử, hạt nào không mang điện ? 
Câu 6.nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử được tính bằng? 
Câu 7. Nước, muối ăn, axit sunfuric là hợp chất vô cơ hay hữu cơ? 
1 
2 
E 
E 
L 
C 
T 
R 
O 
N 
3 
K 
I 
M 
L 
O 
A 
I 
4 
N 
G 
U 
Y 
Ê 
N 
T 
Ư 
5 
N 
Ơ 
T 
R 
O 
N 
6 
Đ 
Ơ 
N 
I 
C 
A 
C 
O 
N 
B 
V 
7 
Ô 
Ơ 
C 
I 
L 
N 
K 
Ơ 
T 
O 
B 
N 
A 
A 
Ư 
V 
Ô 
G 
O 
H 
Đây là tên của định luật áp dụng khi một phản ứng hóa học xảy ra, tổng khối lượng các chất không thay đổi 
DẶN DÒ: 
- Học bài. 
-Làm bài 1,2,3 - SGK / tr 54. 
-Tìm hiểu trước bài mới. 
GOOD BEY 
SEE YOU AGAIN 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_15_dinh_luat_bao_toan_khoi_luong.pptx