Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Tiết 59: Bài thực hành 5: Tính chất hóa học của nước

Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Tiết 59: Bài thực hành 5: Tính chất hóa học của nước

Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ và giải phóng hiđro.

2. Nước tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành dung dịch bazơ

 Dung dịch bazơ làm đổi màu quì tím thành xanh, phenolphtalein(không màu) thành màu đỏ.

Nước tác dụng với một số oxit axit tạo thành axit

 Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành đỏ

 

ppt 2 trang phuongtrinh23 28/06/2023 4340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Tiết 59: Bài thực hành 5: Tính chất hóa học của nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TT 
Tên thí nghiệm 
Cách tiến hành 
Hiện tượng 
Giải thích – viết PTHH 
1 
2 
3 
Tiết 59. BÀI THỰC HÀNH 5  TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC 
- Gập mép giấy lọc, đặt trên miệng cốc. 
- Dùng ống nhỏ giọt tẩm ướt giấy lọc. 
- Đặt mẩu Na lên giấy lọc 
-Cho vào bát sứ một mẩu vôi sống (CaO) bằng hạt ngô. 
- Rót khoảng 1-2 ml nước vào bát sứ 
- Nhỏ 1-2 giọt Phenolphtalein vào bát sứ 
- Lấy một lượng nhỏ P đỏ vào muỗng sắt. 
- Đốt cháy P đỏ trong muỗng sắt rồi đưa nhanh vào lọ thuỷ tinh chứa oxi (có sẵn 2 – 3 ml nước) → Lắc nhẹ 
- Cho một mẩu giấy quì tím vào lọ. 
 Mẩu Na nóng chảy và tự bốc cháy. 
2Na + 2H 2 O → 
 2NaOH +H 2 
+Mẩu vôi nhão ra 
+dd phenolphtalein (không màu) chuyển màu hồng. 
+Phản ứng tỏa nhiệt. 
CaO + H 2 O → 
 Ca(OH) 2 
+ Photpho đỏ cháy tạo khói trắng dạng bột tan trong nước. 
+Dung dịch thu được làm quì tím hóa đỏ. 
t 0 
4P + 5O 2 
 2P 2 O 5 
P 2 O 5 + 3H 2 O → 
 2H 3 PO 4 
Nước tác dụng với Natri 
Nước tác dụng với vôi sống (CaO) 
Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit 
KIẾN THỨC CẦN NHỚ SAU 3 THÍ NGHIỆM 
 1 . Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ và giải phóng hiđro. 
2 . Nước tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành dung dịch bazơ 
 Dung dịch bazơ làm đổi màu quì tím thành xanh , phenolphtalein(không màu) thành màu đỏ. 
Nước tác dụng với một số oxit axit tạo thành axit 
 Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành đỏ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_8_tiet_59_bai_thuc_hanh_5_tinh_chat_ho.ppt