Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Tiết 49, Bài 32: Phản ứng Oxi hóa-khử

Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Tiết 49, Bài 32: Phản ứng Oxi hóa-khử

1 – SỰ KHỬ. SỰ OXI HÓA

Vậy sự khử là gì, sự oxi hóa là gì ?

 Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử.

Sự tác dụng của oxi với 1 chất gọi là sự oxi hóa.

BÀI TẬP 1 (a/b)-SGK-tr.109

Xác định sự khử, sự oxi hóa trong các phản ứng sau :

a) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O.

b) HgO + H2 → Hg + H2O.

 ĐÁP ÁN (xem ở trang sau) :

 

pptx 21 trang phuongtrinh23 28/06/2023 1760
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Tiết 49, Bài 32: Phản ứng Oxi hóa-khử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô về dự giờ bài giảng 
H 
H 
O 
Á 
Ọ 
C 
8 
TRƯỜNG THCS NGHIÊM XUYÊN 
BÀI 32. Phản ứng 
Oxi hóa – khử 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 1) Nêu tính chất hóa học của hiđro ? Em hãy viết phương trình hóa học minh họa ? 2) Kể tên các loại phảnứng hóa học em đã biết ?Trả lời  
Câu hỏi bảng trước 
1) Hiđro là phi kim có tính khử. Ở những nhiệt độ thích hợp, hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi mà còn kết hợp được với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại. Các phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt  2) Gồm có phản ứng sao  4P + 5O 2 → 2P 2 O 5 
 3Fe + 2O 2 → Fe 3 O 4 
Tiết 49. Bài 32 : PHẢN ỨNGOXI HÓA – KHỬ 
HÓA HỌC 8 – BÀI 32 :  PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Biết được k hái niệm về chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa dựa trên cơ sở sự nhường oxi và sự nhận oxi. 
2. Kĩ năng: 
- Phân biệt được chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa trong các PTHH cụ thể. 
- Phân biệt được phản ứng oxi hóa – khử với các loại phản ứng đã học. 
- Tính được lượng chất khử, chất oxi hóa hoặc sản phẩm theo PTHH. 
- Kĩ năng hoạt động nhóm 
3. Thái độ: 
- Giữ an toàn khi dùng hoá chất, làm thí nghiệm. 
- Biết cách sử dụng các chất, ứng dụng các chất vào đời sống sản xuất. 
1 – SỰ KHỬ. SỰ OXI HÓA 
Tiết 49 - Bài 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
 Vậy sự khử là gì, sự oxi hóa là gì ? 
 Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử . 
 Sự tác dụng của oxi với 1 chất gọi là sự oxi hóa . 
BÀI TẬP 1 (a/b)-SGK-tr.109 
Xác định sự khử, sự oxi hóa trong các phản ứng sau : 
a) Fe 2 O 3 + 3H 2 → 2Fe + 3H 2 O. 
b) HgO + H 2 → Hg + H 2 O . 
 ĐÁP ÁN (xem ở trang sau) : 
Tiết 49 - Bài 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
Tiết 49 - Bài 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
2 – CHẤT KHỬ VÀ CHẤT OXI HÓA 
PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 
CHẤT KHỬ 
CHẤT OXI HÓA 
H 2 
CuO 
H 2 
HgO 
C 
O 2 
C 
CO 2 
Tiết 49 - Bài 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
Vậy chất nào được gọi là chất oxi hóa, chất khử ? 
Chất chiếm oxi của chất khác gọi là chất khử. 
Chất nhường oxi cho chất khác gọi là chất oxi hóa. 
Trong một số phản ứng oxi tác dụng với chất 
 Bản thân oxi là chất oxi hóa. 
Bài tập 2 : 
Xác định sự oxi hóa, sự khử trong các phản ứng sau : 
 ĐÁP ÁN (Xem ở trang sao) : 
Tiết 49 - Bài 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
3 – PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời : 
Sự oxi hóa 
Sự khử 
Tiết 49 - Bài 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
4 – TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ 
Dùng trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa chất. 
Làm tăng hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Tiết 49 - Bài 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
 LỢI ÍCH CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ : 
Khử oxit của kim loại. 
Sắt : Fe 2 O 3 + 3CO 2Fe + 3CO 2 
Đồng : H 2 + CuO Cu + H 2 O 
Chì : PbO + H 2 H 2 O + Pb 
Thủy ngân : HgO + CO Hg + CO 2 
- v.v 
Đốt than đun bếp : C + O 2 CO 2 
v.v 
Tiết 49 - Bài 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
 TÁC HẠI CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ : 
Nổ khí trong nhà máy, hầm mỏ, 
Sự gỉ của kim loại. 
Tiết 49 - Bài 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
OXIT SẮT LÀM HƯ HỎNG CÁC ĐỒ DÙNG, VẬT DỤNG 
HOẠT ĐỘNG NHÓM : 
 Hoàn thành bảng sau : 
Tiết 49 - Bài 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 
PHẢN ỨNG HÓA HỌC 
PHÂN LOẠI 
PHẢN ỨNG HÓA HỌC 
PHÂN LOẠI 
Phản ứng phân hủy 
Phản ứng hóa hợp 
Phản ứng oxi hóa-khử 
? ? ? 
GHI NHỚ : 
 Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa. 
 Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử. Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa. 
 Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử . 
 Về nhà làm khoảng 70% trở lên các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập (tuỳ chọn) vào vở bài tập. 
 Xem trước bài mới : Điều chế hiđro – Phản ứng thế. 
DẶN DÒ 
BÀI HỌC CỦA CHÚNG TA 
ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC 
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_lop_8_tiet_49_bai_32_phan_ung_oxi_hoa_khu.pptx