Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 20, Bài 24: Vẽ tranh " Ước mơ của em"

Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 20, Bài 24: Vẽ tranh " Ước mơ của em"

I. Mục tiu

 1. Về kiến thức: HS biết cách khai thác nội dung đề tài ước mơ của em.

 2. Về năng lực: Năng lực tư duy sng tạo; năng lực quan st, thảo luận nhĩm, giải quyết vấn đề, thực hnh

 3. Về phẩm chất: HS yêu thích môn học định hướng được tương lai của bản thân mình.

II. Thiết bị dạy học v học liệu

1. Giáo viên

 - Tranh đề tài ước mơ của em

 - Bài vẽ của HS.

 2. Học sinh

 - Giấy vẽ, bút chì, tẩy, thước, màu vẽ

 - Sưu tầm một số hình ảnh có liên quan.

 

doc 3 trang thucuc 9600
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 20, Bài 24: Vẽ tranh " Ước mơ của em"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 20 Ngày soạn: 11/1/2021
Tiết: 20 Ngày dạy: 30/1/2021 
Bài 24: Vẽ Tranh
ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM (Tiết 2)
Mơn học: Mỹ thuật; lớp: 8.
Thời gian thực hiện: 1 tiết.
I. Mục tiêu
	1. Về kiến thức: HS biết cách khai thác nội dung đề tài ước mơ của em.
	2. Về năng lực: Năng lực tư duy sáng tạo; năng lực quan sát, thảo luận nhĩm, giải quyết vấn đề, thực hành 
	3. Về phẩm chất: HS yêu thích môn học định hướng được tương lai của bản thân mình.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên
 - Tranh đề tài ước mơ của em
 - Bài vẽ của HS.
 	 2. Học sinh
 - Giấy vẽ, bút chì, tẩy, thước, màu vẽ 
 - Sưu tầm một số hình ảnh có liên quan.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu (3 phút)
1. Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu bài.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV nêu câu hỏi:
Thu bài và nhận xét bài vẽ tuần trước.
HS nhận xét.
Gv kết luận.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới. (10 phút).
HS quan sát, nhận xét màu.
1. Mục tiêu: Biết được màu sắc trong bài vẽ tranh.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
? Phân tích về bố cục màu sắc.
Hs phân tích.
GV kết luận.
IV. Vẽ màu
 Màu sắc hài hòa, trong sáng 
Hướng dẫn HS cách vẽ màu.
1. Mục tiêu: Biết được cách tìm và vẽ màu cho bài.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
- Vẽ màu tuỳ thích.
- Có thể vẽ ước mơ không thực tế.
? Nhắc lại cách vẽ.
- Lưu ý về màu nền.
- Cho HS xem bài vẽ HS năm trước.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Nhắc lại kiến thức cũ.
II. Cách vẽ màu
Vẽ màu.
- Dùng màu tươi sáng, hài hịa.
HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập (20 phút)
Hướng dẫn HS làm bài.
1. Mục tiêu: Hs vẽ được bài.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Bài vẽ của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
-Quan sát, chỉnh sửa trong lúc học sinh làm bài.
- HS làm bài.
III. Bài tập
 Vẽ một bức tranh đề tài ƯỚC MƠ CỦA EM. Vẽ màu.
HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng (5 phút)
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
2. Nội dung: Hđ cá nhân.
3. Sản phẩm: Trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
-Chọn một vài đạt và chưa đạt cho HS nhận xét về: hình ảnh, màu sắc, bố cục.
- GV kết luận và gợi mở thêm cho học sinh về nhà làm tốt hơn.
* Bố cục bài vẽ đẹp
* Nêu lên ươc mơ của HS.
* Tranh có bố cục hợp lí, hình vẽ màu sắc hài hoà.
Chú ý lắng nghe, ghi lại.
HOẠT ĐỘNG 5: Tìm tịi mở rộng, sáng tạo (nếu cĩ) (5 phút)
* Mục tiêu: Tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức.
* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu.
* Phương thức hoạt động: Hđ cá nhân, trao đổi với người thân.
* Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời của HS vào trong vở.
* Cách tiến hành: 
1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 
Sưu tầm những bức tranh thể hiện ước mơ mà em thích?
2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
 + Đọc yêu cầu.
 + Về nhà suy nghĩ trả lời.
IV. Tổng kết và hướng dẫn tự học (2 phút)
1. Tổng kết 
2. Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Chuẩn bị bài 18- Vẽ theo mẫu: Vẽ chân dung (tiết 1). Đọc bài trước và chuẩn bị giấy A4, chì, gơm.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_lop_8_tiet_20_bai_24_ve_tranh_uoc_mo_cua_em.doc