Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 32, Bài 31: Vẽ theo mẫu "Xé dán giấy lọ hoa và quả"

Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 32, Bài 31: Vẽ theo mẫu "Xé dán giấy lọ hoa và quả"

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Học sinh biết cách xé dán giấy lọ hoa và quả.

 2. Về năng lực: Năng lực tư duy sng tạo; năng lực quan st, thảo luận nhĩm, giải quyết vấn đề, thực hnh

 3. Về phẩm chất: HS yêu thích môn học định hướng được tương lai của bản thân mình. Phẩm chất yu nước, nhn i, trung thực, chăm chỉ.

II. Thiết bị dạy học v học liệu

1. Giáo viên: Một số tranh ảnh mẫu, bài vẽ của HS năm trước.

 2. Học sinh: Sưu tầm tranh, giấy A4, viết chì, gơm, giấy màu

 

doc 2 trang thucuc 7810
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 32, Bài 31: Vẽ theo mẫu "Xé dán giấy lọ hoa và quả"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 32 Ngày soạn: 
Tiết: 32 Ngày dạy: . 
Bài 31: Vẽ theo mẫu 
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ
(TIẾT 1)
Mơn học: Mỹ thuật; lớp: 8.
Thời gian thực hiện: 1 tiết.
I. Mục tiêu
	1. Về kiến thức: Học sinh biết cách xé dán giấy lọ hoa và quả.
	2. Về năng lực: Năng lực tư duy sáng tạo; năng lực quan sát, thảo luận nhĩm, giải quyết vấn đề, thực hành 
	3. Về phẩm chất: HS yêu thích môn học định hướng được tương lai của bản thân mình. Phẩm chất yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Một số tranh ảnh mẫu, bài vẽ của HS năm trước.
 	 2. Học sinh: Sưu tầm tranh, giấy A4, viết chì, gơm, giấy màu 
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu (3 phút)
1. Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu bài.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV chấm bài vẽ ở tiết trước.
HS thực hiện.
GV kết luân, dẫn dắt vào bài mới.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới. (10 phút).
Hướng dẫn quan sát, nhận xét.
1. Mục tiêu: Biết quan sát, nhận xét mẫu.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs, phiếu học tập.
4. Tổ chức thực hiện:
Trình bày mẫu.
- Dạng hình, khung hình?
- Cấu tạo?
- Tỉ lệ?
- Màu sắc?
- Hướng ánh sáng chính?
- GV phân tích.
- HS thực hiện theo yêu cầu của Gv.
- HS trình bày kết quả, hs khác nhận xét.
- GV nhận xét và kết luận.
I. Quan sát, nhận xét.
- Hình trụ -> Chữ nhật đứng (Lọ); Quả dạng hình cầu.
- Lọ: miệng, cổ, thân, đế.
- Quả: Cuống, thân, đế.
- Tỉ lệ.
- Màu lọ, quả, màu nền.
- Hướng ánh sáng.
HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập (20 phút)
Hướng dẫn HS củng cố kiến thức.
1. Mục tiêu: Hs nắm vững kiến thức bài.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Trả lời của hs
4. Tổ chức thực hiện:
GV nêu câu hỏi.
- HS thực hiện theo yêu cầu của Gv.
- HS trình bày kết quả, hs khác nhận xét.
- GV nhận xét và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng (5 phút)
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
2. Nội dung: Hđ cá nhân.
3. Sản phẩm: Trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
- Chọn một vài bài của hs năm trước, yêu cầu hs quan sát, nhận xét.
- HS nhận xét.
- GV kết luận và gợi mở thêm cho học sinh về nhà làm tốt hơn.
HOẠT ĐỘNG 5: Tìm tịi mở rộng, sáng tạo (nếu cĩ) (5 phút)
* Mục tiêu: Tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức.
* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu.
* Phương thức hoạt động: Hđ cá nhân, trao đổi với người thân.
* Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời của HS vào trong vở.
* Cách tiến hành: 
1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 
Sưu tầm những bức tranh xé dán giấy lọ hoa và quả mà em thích?
2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
 + Đọc yêu cầu.
 + Về nhà suy nghĩ trả lời.
IV. Tổng kết và hướng dẫn tự học (2 phút)
1. Tổng kết.
2. Hướng dẫn tự học ở nhà.
- Về nhà học bài.
- Chuẩn bị bài 31 xé dán giấy lọ hoa và quả (tiết 2). Chuẩn bị giấy màu, giấy A4, hồ dán, mẫu vẽ.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_lop_8_tiet_32_bai_31_ve_theo_mau_xe_dan_gia.doc