Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 30, Bài 28: Vẽ tranh "Minh họa truyện cổ tích"

Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 30, Bài 28: Vẽ tranh "Minh họa truyện cổ tích"

 1. Về kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm và phương pháp vẽ tranh minh họa cho truyện cổ tích.

 2. Về năng lực: Năng lực tư duy sng tạo; năng lực quan st, thảo luận nhĩm, giải quyết vấn đề, thực hnh

 3. Về phẩm chất: HS yêu thích môn học định hướng được tương lai của bản thân mình. Phẩm chất yu nước, nhn i, trung thực, chăm chỉ.

II. Thiết bị dạy học v học liệu

1. Giáo viên: Một số tranh ảnh mẫu, bài vẽ của HS năm trước.

 2. Học sinh: Sưu tầm tranh, giấy A4, viết chì, gơm, màu

 

doc 3 trang thucuc 7121
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 30, Bài 28: Vẽ tranh "Minh họa truyện cổ tích"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 30 Ngày soạn: 
Tiết: 30 Ngày dạy: . 
Bài 28: Vẽ tranh
MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCH
(Tiết 1)
Mơn học: Mỹ thuật; lớp: 8.
Thời gian thực hiện: 1 tiết.
I. Mục tiêu
	1. Về kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm và phương pháp vẽ tranh minh họa cho truyện cổ tích.
	2. Về năng lực: Năng lực tư duy sáng tạo; năng lực quan sát, thảo luận nhĩm, giải quyết vấn đề, thực hành 
	3. Về phẩm chất: HS yêu thích môn học định hướng được tương lai của bản thân mình. Phẩm chất yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Một số tranh ảnh mẫu, bài vẽ của HS năm trước.
 	 2. Học sinh: Sưu tầm tranh, giấy A4, viết chì, gơm, màu 
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu (3 phút)
1. Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu bài.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
GV chấm bài vẽ ở tiết trước.
HS thực hiện.
GV kết luân, dẫn dắt vào bài mới.
Thế giới cổ tích luôn cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn mọi tầng lớp trong xã hội, nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta và để lại biết bao điều hay và bao điều cần học tập. Để giúp các em nắm bắt được đặc điểm và phương pháp vẽ tranh minh họa truyện cổ tích, hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài “Vẽ tranh minh họa truyện cổ tích”.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới. (10 phút).
Hướng dẫn hs tìm và chọn nội dung đề tài.
1. Mục tiêu: Biết tìm và chọn nội dung đề tài.
2. Nội dung: HS hoạt động nhĩm, cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs, phiếu học tập.
4. Tổ chức thực hiện:
- GV cho HS kể tên một số truyện cổ tích mà mình biết, yêu cầu HS nêu nhận xét của mình về truyện có tranh và không có tranh minh họa.
- GV cho HS xem tranh minh họa truyện cổ tích và yêu cầu HS thảo luận, nêu nhận xét về: Nội dung, hình vẽ, bố cục, màu sắc trong tranh minh họa.
- GV cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận và tóm tắt lại đặc điểm chính của tranh minh họa.
- GV phân tích.
- HS thực hiện theo yêu cầu của Gv.
- HS trình bày kết quả, hs khác nhận xét.
- GV nhận xét và kết luận.
I. Tìm và chọn nội dung đề tài.
- Tranh minh họa làm cho người đọc hình dung đầy đủ hơn về nội dung, tính cách nhân vật, không gian, thời gian, trang phục của câu truyện. Hình ảnh, màu sắc, đường nét trong tranh minh họa thường mang cách điệu, tượng trưng cao và giàu chất trang trí.
HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập (20 phút)
Hướng dẫn HS củng cố kiến thức.
1. Mục tiêu: Hs nắm vững được bài.
2. Nội dung: HS hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm: Trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
- GV nêu câu hỏi.
- Hs trả lời, hs khác nhận xét.
- GV nhận xét và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng (5 phút)
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
2. Nội dung: Hđ cá nhân.
3. Sản phẩm: Trả lời của hs.
4. Tổ chức thực hiện:
- Chọn một vài bài của hs năm trước cho HS quan sát.
- GV kết luận và gợi mở thêm cho học sinh về nhà làm tốt hơn.
HOẠT ĐỘNG 5: Tìm tịi mở rộng, sáng tạo (nếu cĩ) (5 phút)
* Mục tiêu: Tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức.
* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu.
* Phương thức hoạt động: Hđ cá nhân, trao đổi với người thân.
* Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời của HS vào trong vở.
* Cách tiến hành: 
1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 
Sưu tầm những bức tranh minh họa tuyện cổ tích mà em thích?
2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
 + Đọc yêu cầu.
 + Về nhà suy nghĩ trả lời.
IV. Tổng kết và hướng dẫn tự học (2 phút)
1. Tổng kết.
2. Hướng dẫn tự học ở nhà.
- Về nhà học bài.
- Chuẩn bị bài tiết sau học tiếp bài 28 minh họa truyện cổ tích (tiết 2), chuẩn bị giấy A4, chì, gơm, màu.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_lop_8_tiet_30_bai_28_ve_tranh_minh_hoa_truy.doc